Meddelanden

 

20120110: Resovisningen av VFU-projektet sker måndag 16 jan kl 10-12 i Euler.

 

20111209: Vill man hämta ut tentor från 20111111 får man nu gå till expeditionen.

20111209: Ang. VFU-projektet: Det är ok att använda PowerPoint-presentation. Då måste den mailas till mig innan presentationerna så att alla presentationer kan köras på samma dator.

20111209: Tentan från 20111111 med lösningar är nu upplagd.

 

20111114: Tentorna är rättade. Ni kan komma och granska och hämta ut tentor på mitt kontor i veckan. Det vore bra om någon kunde ta på sig att vara ”representant” för hela gänget som nu läser didaktik och ni tillsammans kan föreslå någon bra tid via mail utifrån ert schema. Det är okej även med efter 17.00 om det behövs. Annars kan man ringa eller också bara chansa och dyka upp.

20111107: Föreläsningarna 8 och 9 nov utgår pga sjukdom (räkneövningar som vanligt dock). Kompenserar med extratid torsdag 10 nov 15-17, sal MVF26 (det fanns ingen sal att boka för 13-15).

20111024: En miss ledde till att stod något om hypergeometrisk fördelning i planeringen. Hypergeometrisk fördelning utgår helt.

20111014: Jag måste flytta den lärarledda övningstiden på torsdag 20/10 till kl. 8-10.

20110922: Kursen börjar måndagen den 17 okt kl. 10.00 i sal MVF26.

 

Examinator, föreläsare, och övningsledare

Magnus Röding (Mail: roding@chalmers.se, telefon: 031-7724992, rum: L3075).

 

Kurslitteratur

Sannolikhetslära och statistik för lärare, Tom Britton och Hans Garmo, 2002. Finns att köpa på Cremona.

 

Kurshemsida

Adressen till denna kurshemsida är http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/LMA210/H11-3/

Gå in på hemsidan regelbundet, speciellt om du inte följer föreläsningar, i fall uppdateringar gjorts.

 

Kursens omfattning

Föreläsningarna kommer att täcka kapitel 4-5 i kursboken, samt möjligen något enstaka inslag från kapitel 1-3. Kapitel 1-3 rekommenderas som egen läsning, dels ger det relevans åt materialet vi täcker i kapitel 4-5, dels är det bra för VFU-projektet i statistik (mer nedan). Kursen behandlar det mest grundläggande inom teori för sannolikheter (kapitel 4) och statistik (kapitel 5). Det innebär beräkningar och resonemang av en art som varje matematiklärare förväntas behärska. Väl så viktigt som att kunna "bara räkna" är att förstå principerna bakom, och inte minst hur man förklarar varför man gör som man gör och varför det fungerar. Examinationen täcker både teori och problemlösning.

 

Kursens organisation

Undervisningen består av föreläsningar och räknestugor/räkneövningar. Vi börjar med några föreläsningar om grundläggande sannolikhetsteori, följt av en sammanfattning av denna första del av kursen. Därefter följer en dugga/mindre tenta, som kan ge bonuspoäng på sluttentan. Se sammanfattningen och duggan som en chans att repetera vad du ändå behöver behärska för att hänga med på statistikdelen, och som du ändå behöver studera inför tentan. Sedan följer några föreläsningar om statistik. Vi avslutar med att räkna gamla tentor eller repetera gammalt material, allt efter behov.

 

Ni är alltid välkomna att ställa frågor på föreläsningar, på övningar, via mail, telefon eller besök.

 

Statistikprojekt

Det ingår ett statistikprojekt i VFU:n (ej en del av denna kurs). Projektbeskrivningen finner ni här. Magnus Röding ansvarar för examinationen av projektet.

 

Preliminär planering för föreläsningarna

Tider och platser för föreläsningarna hittar du mer detaljerat i schemat i TimeEdit (det är alltid TimeEdit som gäller), se länk längst upp. Det är inte garanterat att föreläsningarna följer denna planering, men de olika delarna kommer i varje fall att gås igenom i nästan exakt denna ordning.

 

Datum

Sal

Avsnitt

Må 17/10 (1)

MVF26

4.1-4.2. Utfall, utfallsrum, händelser. Snitt och union av händelser.

Definition av sannolikhet (sannolikhetsaxiomen).

Räkneregler för sannolikheter.

Må 17/10 (2)

EF

4.3 Oberoende händelser och betingade sannolikheter.

Lagen om total sannolikhet och Bayes sats

Ti 18/10

EF

4.4 Diskreta stokastiska variabler.

Sannolikhetsfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, räkneregler för väntevärden.

To 20/10

Euler

Varians och standardavvikelse.

4.5 Bernoullifördelningen.

Fr 21/10

Euler

Binomialfördelningen. Geometrisk fördelning (”För första gången-fördelningen”).

Poissonfördelningen.

Må 24/10

Euler

4.6 Kontinuerliga stokastiska variabler, kontinuerlig likformig fördelning.

Exponentialfördelningen.

Normalfördelningen.

Ti 25/10

Euler

Centrala gränsvärdessatsen. 4.8 Approximation (av binomialfördelning med normalfördelning).

To 27/10

Euler

4.7: 2-dimensionella fördelningar, beroende och oberoende, korrelation.

Fr 28/10

Euler

Repetition av sannolikhetsteoridelen av kursen.

Må 31/10

Euler

5.1-5.2 Stickprov, skattning av väntevärde och varians.

Ti 1/11

Euler

Dugga (i föreläsningssalen, på föreläsningstid).

To 3/11

Euler

5.3: Konfidensintervall för väntevärde och väntevärdesskillnad.

Fr 4/11

Euler

Konfidensintervall vid stickprov-i-par och för andelar (proportioner) i oändliga populationer.

5.4 Hypotesprövning, statistiska tester.

Må 7/11

Euler

Hypotesprövning, forts. Ev: Oberoendetest.

Repetition av statistikdelen av kursen.

Ti 8/11

Euler

Sannolikhetsteori i urval.

Räkna uppgifterna 1,2,4,5,6 på tentan från 20061220.

On 9/11

MVF33

Räkna mer tentauppgifter.

 

 

 

Föreläsningsanteckningar

Dessa stämmer med den ursprungliga planeringen för föreläsningarna, och bara nästan med det tempo som har faktiskt hållits.

 

Föreläsning 1

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Föreläsning 6

Föreläsning 7

Föreläsning 8

Föreläsning 9

Föreläsning 10

Föreläsning 11

Föreläsning 12 och 13

 

 

 

Preliminär planering för övningsverksamheten

Tider och platser för övningarna hittar du mer detaljerat i schemat i TimeEdit, se länk längst upp. Övningssalen är bokad klockan 8-12 varje dag det är övning. I två timmar kan ni sitta och räkna själva (och gärna hjälpa varandra naturligtvis), och i två timmar går övningsledaren igenom uppgifter (de fetmarkerade) på tavlan och hjälper till och svarar på frågor. Ett förslag är att försöka räkna de fetmarkerade innan de gås igenom på tavlan. För det mesta är de rekommenderade övningarna kopplade till föreläsningen dagen innan (ifall schemat för föreläsningarna hålls). Den lärarledda delen är oftast sista halvan, alltså 10-12, se nedan.

 

Datum

Lärarledd tid

Sal

Rekommenderade övningar

Ti 18/10

10-12

MVF26

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

To 20/10

8-10

MVF26

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15

Fr 21/10

10-12

MVF26

4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25

(vissa av dessa övningar handlar om varians och kan lämnas till nästa övning)

Må 24/10

10-12

MVF26

4.26, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.88

Ti 25/10

10-12

MVF26

se förra övningen.

To 27/10

10-12

MVF26

4.39, 4.40, 4.43, 4.44, 4.85

Fr 28/10

10-12

MVF26

4.41, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49

Må 31/10

10-12

MVF26

4.50, 4.52, 4.70, 4.71.

Ti 1/11

10-12

MVF26

4.55, 4.57, 4.61, 4.66, 4.67

To 3/11

10-12

MVF26

5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 (antag oändlig population)

Fr 4/11

10-12

MVF26

5.9, 5.13. Övningsledaren räknar de extrauppgifter för konfidensintervall

för väntevärde som kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Må 7/11

10-12

MVF26

5.10, 5.11, 5.12, 5.14

Ti 8/11

10-12

MVF26

5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21

On 9/11

10-12

MVF26

Fri verksamhet. Räkna på gamla tentor, i boken, eller i extrauppgiftshäftet.

 

Formelsamling

Här är formelsamlingen som är tillåtet hjälpmedel på tentan.

 

Teorilista

Uppgifter på tentamen kan hämtas från följande teorilista. Det som står i filen om exakt 4 poäng gäller alltså inte.

 

Schema

Tryck här för schema.

 

Extra övningsuppgifter
Här finns ett häfte med extra övningsuppgifter (författat 2004 av Viktor Olsbo). Här är facit till en del av övningarna i häftet.
Två extra uppgifter på konfidensintervall för väntevärde finns här.

Examination

Tentamen: äger rum fredagen den 11:e november klockan 8.30-12.30. Tentamen är skriftlig och maximalt poängantal är 30. För godkänt krävs 12 poäng och för väl godkänt krävs 21 poäng. Bonuspoäng från duggan nedan kan tillgodoräknas, det vill säga adderas till tentamensresultat (oavsett resultat på själva tentamen). Tentamen täcker hela kursmaterialet, inklusive den del som täcks av duggan. På tentamen får du ha med dig valfri miniräknare och ett A4-ark (får vara dubbelsidigt) med handskrivna anteckningar av vilket slag du önskar. Dessutom kommer formelsamlingen (som finns här på hemsidan) och några sannolikhetsfördelningstabeller att delas ut tillsammans med tentamenstesen. Utöver detta får inga hjälpmedel användas. Texten ”exakt 4 poäng ingår” i filen ”teorilista.pdf” har inte tagits bort, men det som gäller är det som står på hemsidan, alltså att uppgifter från denna lista kan förekomma.

 

Dugga på sannolikhetsteoridelen: äger (preliminärt, om inget annat senare anges) rum på lektionstid tisdagen den 1:e november kl 13.00–14.45. Kan maximalt ge 3 bonuspoäng att ha med sig till tentan. Maximalt antal poäng på duggan är 11, fler än 3 ger 1 bonuspoäng, fler än 5 ger 2 bonuspoäng, fler än 8 ger 3 bonuspoäng. På duggan får du ha med dig valfri miniräknare, kursbok och föreläsningsanteckningar.

Kursen är värd 7.5 högskolepoäng.

Officiella examinationsregler: Examination room instructions

Gamla tentor

2006-12-20

2007-04-11

2007-08-25

2007-11-16

2008-01-14

2008-08-27

2009-01-12

2009-11-13       Lösningar

2010-01-13       Lösningar

2010-11-12       Lösningar

2011-11-11       Lösningar

 

Gamla duggor

2009-11-03       Lösningar

2010-11-02       Lösningar

2011-11-01       Lösningar