Meddelanden
Välkommen till kursen MMG410 "Numerisk analys", 7.5 Hp. Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
Du skall själv registrera sig och du bör ha fått information om hur detta går till. Om du inte har sökt kursen, så är kursen fortfarande öppen för sen antagning via antagning.se. Om du är antagen, registrera dig via Studentportalen så snart som möjligt. Om du skall omregistreras kontakta studieadministratör Jeanette Montell, jw@chalmers.se. Om du har ett villkor VI, eller är reserv, kan du inte registrera dig, kontakta då studieadministratör Jeanette Montell, jw@chalmers.se.
Obs! Föreläsningen 22.04.2016 ska flyttas från Euler till KA (kemihuset). Kontakta studieadministratör Jeanette Montell, jw@chalmers.se för mer information.
Jag kollar nu tentan, som var 06.04.2016. Nästa vecka på tisdag tänker jag lämna rättade tentorna till MV-expedition.
 • Jag kollar nu tentan, som var 03.06.2016. Denna vecka på torsdag (16.06) tänker jag lämna rättade tentorna till MV-expedition.

 • 15.06.2016: Jag kollade alla tentor och skickade RP till MV-expeditionen. Se också link för Gamla tentor - där finns svar på alla frågor, som var på tentan 03.06.2016. Jag ska lämna rättade tentor på mvexp 7 Juli.

 • 22.08.2016: Jag kollade tentan, som var 16.08.2016. Se också link för Gamla tentor - där finns svar på alla frågor, som var på tentan 16.08.2016. Jag ska lämna rättade tentor på mvexp 23.08. Sista omtenta ska vara 02.01.2017, 14.00-18.00, Maskinhuset.

 • 12.01.2017: Jag kollade tentan, som var 02.01.2017. Se också link för Gamla tentor - där finns svar på alla frågor, som var på tentan 02.01.2017. Jag har lämnat rättade tentor på mvexp.
 • Lärare
  Kursansvarig och examinator: Larisa Beilina, larisa@chalmers.se, room 2089, homepage

  Handledare: Tim Cardilin, Raad Salman , cardilin@chalmers.se, raadsalman@hotmail.com

  Kurslitteratur
  1. Michael T. Heath, Scientific Computing - An introductory survey, McGraw-Hill, 2002. Den äldre upplagan från 1997 duger också. Boken skall finnas hos Cremona. Flera studenter tycker att boken ej är nödvändig nu när det finns föreläsningsanteckningar (kopior av slides) på hemsidan. Om man skall klara sig med dessa kopior måste man nog gå på föreläsningarna. Tryckfel i läroboken
  Program

  Här hittar Du kortfattad information om vad jag har gått igenom under föreläsningar och övningar samt länkar till föreläsningsanteckningar, lösningar till övningar. Det blir två föreläsningar och en demonstrationsövning per vecka (dock ej första läsveckan). Vi kommer inte att räkna alla övningar i övningsmaterialet.


  Föreläsningsanteckningar  Schema
  Dag Tid Plats Typ Kommentarer
  Mån 13:15-15:00 Euler Förel
  Ons 13:15-15:00 Euler Förel
  Fre 13:15-15:00 Euler Förel
  Mån 15:15-17:00 MVF22, MVF24,MVF25 Datorlab
  Ons 15:15-17:00 MVF22, MVF24,MVF25 Datorlab
  Fre 15:15-17:00 MVF22, MVF24,MVF25 Datorlab
  03.06.2016 14.00-18.00 Maskinhuset Tentamen
  16.08.2016 14.00-18.00 Maskinhuset Omtentamen
  02.01.2017 14.00-18.00 Maskinhuset Omtentamen

  Föreläsningar
  Läsvecka Dag
  Innehåll
  1
  Mån
  Intro. till ämnet, kursPM, detaljer om registrering. Olika typer av fel, konditionstal. Sid. 1-20.

  Ons
  Mer om konditionstal, bakåtfel, stabilitet. Början på flyttalsaritmetik. Sid. 21-34.
  2
  Mån
  Resten av flyttalsaritmetik. Matrisfaktoriseringar. Sid 33-51.

  Ons
  LU-faktorisering, lite rep. av matrisalgebra, stabilitet för LU, LDLT. Sid. 54-67.5.

  Fre
  Cholesky-faktorisering, Positivt definita matriser samt några egenskaper, energier, Hessian. Intuitivt om störningsteori. Vektornormer. Inner- ytterprodukt. Matrisnormer. Sid. 67.5-83.
  3
  Mån
  Vi kommer att titta på övn. 1, 5,6,8,14,15,16, 18 i kap 1.

  Ons
  Rep. vektor- och matrisnormer. Störningsteori för Ax=b. Sid. 84-93.

  Fre
  Parameteranpassningsproblem. Minstakvadratproblem. Sid 94-108.
  4
  Mån
  Övningar 1, 3, 4,5,6,7,8, 10, 11, 12, 13, 18,20 - 28 i kap. 2

  Ons
  Något om konditionstalet för minstakvadratproblemet. Något om unitärt invarianta normer och metoder för att lösa minstakvadratproblemet. Sid 109-112. 113-114 läs om du vill. (113-115, läs om du vill). 115. 116 läs om du vill. Ett fysikproblem. 117-133.

  Fre
  Ickelinjära ekvationer. Sid 134-152.
  5
  Mån
  Konvergensordning. Metodoberoende feluppskattningen. Avbrottskriterium. Modifierad Newton. Början på fixpunktsiteration. Sid 153-169.

  Ons
  Vi kommer att räkna 3, 4, 5, 7, 8,9,10,11,12 i kapitel 3.

  Fre
  Vi kommer att räkna 1,2,3,5,6,7, 9,10,11,12,13,14,15 i kap. 5. Fixpunktsiteration. Början på interpolation. Sid 170-184.
  6
  Mån
  Mer om interpolation. Sid 185-209.

  Ons
  Mer om interpolation. Sid 209-213. Splines.

  Fre
  Splines. Vi kommer att räkna 3,6,7, 8, 9, 13 i kap. 7.
  7
  Mån
  Början på numerisk integration. Sid 210-225.

  Ons
  Resten av integration. Sid 226-236. Vi kommer att räkna 2,3 i kap. 8.

  Fre
  Början på ode. Sid 237-250.
  8
  Mån
  Resten av ODE. Sid 251-267.

  Ons
  Vi kommer att räkna 1,2,3,4,5,7,8,9, 10, 12 i kap. 9.

 • Föreläsning 1: länkar till övningar
 • Intro. till ämnet, kursPM, detaljer om registrering. Olika typer av fel, konditionstal.
 • Fel O(h) i f'(x)
 • Fel O(h^2) i f'(x)
 • Fel O(h^2) i f''(x)
 • Forward/Backward errors
 • Föreläsning 2: länkar till övningar
 • Olika typer av fel, konditionstal, bin. och hex. form.
 • Bin. form -3.25
 • Bin. form -3.25: annan metod
 • Hex. form -3.25
 • Bin. form -9.28
 • Bin. form 6.28
 • Föreläsning 3
 • Några notationer
 • PLU, Cholesky
 • Föreläsning 4
 • LU-faktoriseringen
 • DU-faktoriseringen
 • Cholesky-faktoriseringen: exempel 1
 • Cholesky-faktoriseringen: exempel 2
 • Föreläsning 5
 • Vektornorm
 • Matrisnorm: ex. 1
 • Matrisnorm: ex. 2
 • Föreläsning 6
 • Övningar
 • Lösningar kap. 1
 • Lösningar: kap. 2
 • Föreläsning 8
 • Round-off analysis för polynomial evaluation. Störningsteori för Ax=b.
 • Föreläsning 9
 • Minstakvadratproblem.
 • Föreläsning 10
 • Lösningar kap. 3
 • Föreläsning 13
 • Lösningar kap. 5
 • Föreläsning 17
 • Lösningar kap. 7
 • Splines
 • Exempel: kubisk spline, del 1.
 • Exempel: kubisk spline, del 2.
 • Föreläsning 17
 • Numerisk integration, del 1
 • Numerisk integration, del 2
 • Föreläsning 18
 • Fundamental theorem
 • Felet i rektangelmetoden, del 1
 • Felet i rektangelmetoden, del 2
 • Felet i mittpunktsmetoden, del 1
 • Felet i mittpunktsmetoden, del 2
 • Felet i Simpsons formel, del 1
 • Felet i Simpsons formel, del 2
 • Parametriseringen, del 1
 • Parametriseringen, del 2
 • Föreläsning 19
 • Lösningar kap. 8
 • Föreläsning 21
 • Lösningar kap. 9
 • Datorlaborationer och övningar med Matlab
  I kursen ingår också tre obligatoriska laborationer som skall utföras i grupper om precis två personer (pga resursbrist). Det är inte tillåtet att kopiera andra gruppers kod eller idéer. Det betraktas som fusk (och man lär sig inget av det). Fråga handledaren om du kör fast. Laborationerna redovisas vid datorn i samband med handledda laborationstillfällen i matematiks datorlab (inga laborationer i fysiklabbet). För att detta skall fungera, redovisa en lab (de övningar som finns på en html-sida, inte enskilda korta program) så fort du är färdig. Om alla väntar till sista dagen kommer det garanterat att bli långa köer. Båda gruppmedlemmarna måsta vara närvarande vid redovisning. Se till att du är förberedd och att du vet var alla program ligger när det det är dags att redovisa. Matematiks lablokaler (MVF22, MVF24, MVF25) är bokade för kursen. Använd då i första hand Linuxdatorerna, rum MVF24, MVF25, eftersom det blir mindre spring för handledarna. Laborationerna kommer att genomföras med hjälp av Matlab. Se laborationssidan för sista godkännandedagar. Det är inte obligatorisk närvaro vid handledningen, man kommer dit när man vill få hjälp (eller redovisa). Handledningstillfällena räcker inte nödvändigtvis för att du skall hinna göra laborationerna, du kan mycket väl få arbeta även annan tid. Ikonen "?" markerar obligatoriska uppgifter som skall utföras och redovisas vid datorerna. Du kan utföra laborationerna från vilken dator som helst men de skall redovisas vid matematiks datorer vid ett tillfälle när handledare finns tillgänglig. Alla handledarna, på kursen, har rätt att godkänna laborationer. Det krävs att båda gruppmedlemmarna är närvarande för att labben skall bli godkänd. För att minska väntetiden vid labredovisning rekommenderar jag att du har förberett en fil som innehåller alla relevanta beräkningsresultat. Det tar alldeles för lång tid om du skall leta efter och köra Matlabprogram! Datum är sista godkännandedagar, men vänta inte till sista dagen, för då kommer vi inte att hinna med att godkänna alla.


 • Lab. 1
 • IEEE 754
 • LU-faktorisering

 • Lab. 2
 • Minstakvadratproblem
 • Ickelinjära system

 • Lab. 3
 • Kvadratur
 • ODE

 • Deadlines for labbar:
 • Lab. 1: 29.04.2016
 • Lab. 2: 13.05.2016
 • Lab. 3: 27.05.2016

 • Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
   Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
   Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
  Kurskrav
  Kursens mål finns angivna i kursplanen, som man kan ladda ner här:
 • Kursplan • Examination
  Rutiner kring tentamina
  I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

  För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

  Granskning vid ordinarie tentamen:
  Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Vid omtentamen:
  Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
  Kursutvärdering
  I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen.
 • Kursutvärderingar vid MV
 • På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Enkäten stänger 10.06.2016 kl 23.59. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
  Gamla Tentor
  Gamla tentor finns här:
 • Gamla tentor
 • Tentamen 2016-04-06
 • Lösningsförslag till tentamen 2016-04-06
 • Tentamen 2016-06-03
 • Lösningsförslag till tentamen 2016-06-03
 • Tentamen 2016-08-16
 • Lösningsförslag till tentamen 2016-08-16
 • Tentamen 2017-01-02
 • Lösningsförslag till tentamen 2017-01-02