Aktuella meddelanden
 Lösningar till tentan 12 mars

 Övning torsdag 03 mars flyttad till fredag 04 mars, kl 10 i MVF 33.
Examinator och föreläsare
Jan Stevens, rum 5028
tel. 772 5345, epost: stevens(at)chalmers(dot)se
Kurslitteratur
Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry , Springer, London etc., 2nd ed, 2010.

Kommentar och tillägg till boken:
Den isoperimetriska olikheten

Referensliteratur:

M. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice Hall, 1976

Bär, Elementary Differential Geometry , Cambridge University Press, 2010.

Preliminärt program för föreläsningarna

Siffrorna i parentes anger avsnitt i bokens första upplaga.

Dag
Avsnitt
Innehåll
 17/1  1.1-1.3, 1.5 (1.1-1.4)  Reguljära kurvor i rummet, båglängd.
 19/1  2.1-2.3  Frenets treben till en kurva, krökning och torsion.
 24/1  1.4, 3.1-3.2 (3.1-2)  Isoperimetriska olikheten.
 26/1  3.3  Fyrvertexsatsen.
 31/1  4.1-3, 5.6 (4.1, 4.2, 4.7)  Reguljära ytor.
 2/2  4.4. 4.5, 5.1-5.3 (4.3-4.5)  Tangentplan. Exempel på ytor.
 7/2  6.1-6.2 (5.1-5.2)  Första fundamentalformen, isometrier
 9/2  6.3-6.5 (5.3-5.5)  Konforma avbildningar. Area.
 14/2  7.1-7.3 (6.1-6.3)  Andra fundamentalformen, normalkrökning.
 16/2  8.1,8.2 (6.4, 7.1, 7.2)  Gauss- och medelkrökning.
 21/2  8.3-8.6 (7.3-7.6)  Gaussavbildningen.
 23/2  9.1-9.3 (8.1-8.3)  Geodeter.
 28/2  9.4, 9.5 (8.4, 8.5)  Geodeter som kortaste väg.
 2/3  10.1-10.4  Theorema egregium, Mainardi-Codazzis ekvationer.
 7/3  13.1-13.4 (11.1-11.3)  Gauss-Bonnetsats.
 9/3    Reserv, repetition


Rekomenderade övningsuppgifter

Dag
  Uppgifter
 20/1  1.1.1-3, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.1,1.3.1 (Kap 1: 1, 2, 3, 5, (6), 7, (10), 11, 14)
 27/1   2.1.1-2, 2.2.2, 2.3.1 (Kap 2: 1,2,4,5,14,16)
 3/2  3.1.1, 3.3.2(Kap 3: 3,8), 4.1.1-4, 4.2.5 (Kap 4: 1,2,3,4,5,10)
 10/2  4.4.1, 4.4.3, 5.2.3 (Kap 4: 13,16,17,26), 6.1.1ii,iv, 6.2.2, 6.3.3-4 (Kap 5: 1ii,iv,6,(7),11,14)
 17/2  7.3.2, 8.2.3, 7.3.6-7, 8.2.7 (Kap 6: (6),7,9,12,13,24)
 24/2  8.1.1, 8.2.8, 8.3.1i, 8.1.8-9 (Kap 7: 3,7,12i,18,5,19)
 3/3  9.1.1, 9.1.5, 9.2.1-2, 9.3.1-2 (Kap 8: 1,5,6,7,13,18)
 9/3  10.1.1-2, 10.2.5 (Kap 10: (5),6,(7),9,10)

Kurskrav

Läs här om teorikrav.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av 6 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Under kursen kommer tre inlämningsuppgifter att förekomma. Varje uppgift kan ge sex poäng. Om poängsumman är 9 eller mer får man 1 bonuspoäng vid tentamen. Är den 14 eller mer får man 2 bonuspoäng. Bonuspoängen kan användas vid ordinarie tentamen för att uppnå betyget godkänd, men inte för betyget Väl godkänd.

Tentamina
Tentamen äger rum lördagen den 12 mars.
Vid tentamen är förutom papper och penna passare och linjal tillåtna.
Tag med giltig legitimation!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.) Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor

Länkar