LMA019, Algebra, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


Granskningen kommer att ske i Svea118, tisdagen 21/11, kl. 12:15-13:00. Försök att sprida ut er lite så att inte alla kommer på samma gång.

Här är tesen och lösningarna för andra omtentan: Tenta_180820, Lösningar_180820

Här är tesen och lösningarna för första omtentan: Tenta_171219, Lösningar_171219

Här är tesen och lösningarna för ordinarie tentan: Tenta_171026, Lösningar_171026

Här är övningstentan: Övningstenta, Lösningar

Kursen examineras enligt följande regler: Examinationsregler

För varje läsvecka beskrivs läromålen, dvs vad man behöver kunna för att få godkänt respektive överbetyg, i följande veckopm. Obs! Uppgifterna i dessa dokument är bara exempel på godkänt- respektive överbetygsuppgifter och har inget facit.

Läsvecka 1, Läsvecka 2, Läsvecka 3, Läsvecka 4, Läsvecka 5, Läsvecka 6

Tredje MapleTA-duggan är nu tillgänglig. Gå till pingpong och välj LMA019. Klicka på "Innehåll" i menyn till vänster, och välj därefter Dugga 3. Läs igenom instruktionerna och klicka slutligen på "Öppna extern sida". Denna dugga kommer att vara tillgänglig fram till torsdag 12/10 kl. 23:59. Mer instruktioner om MapleTA-duggorna finns under avsnittet "Duggor" längre ner.

Andra MapleTA-duggan är nu tillgänglig. Gå till pingpong och välj LMA019. Klicka på "Innehåll" i menyn till vänster, och välj därefter Dugga 2. Läs igenom instruktionerna och klicka slutligen på "Öppna extern sida". Denna dugga kommer att vara tillgänglig fram till torsdag 28/9 kl. 23:59. Mer instruktioner om MapleTA-duggorna finns under avsnittet "Duggor" längre ner.


Första MapleTA-duggan är nu tillgänglig. Gå till pingpong och välj LMA019. Klicka på "Innehåll" i menyn till vänster, och välj därefter Dugga 1. Läs igenom instruktionerna och klicka slutligen på "Öppna extern sida". Denna dugga kommer att vara tillgänglig fram till torsdag 14/9 kl. 23:59. Mer instruktioner om MapleTA-duggorna finns under avsnittet "Duggor" längre ner.


Inför salsduggan på onsdag 30/8, kl.08:15-10:00, kan man träna med följande Övningsdugga. Lösningar


På tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Ingen formelsamling medföljer.


I vecka 41 och 42 är det schemalagt tid för matlabövningar. Vi kommer bara att pröva några enkla kommandon i matlab och allt man behöver veta finns beskrivet i en kort introduktion; läs under LMA019.
Det är två laborationer och sammanlagt fem uppgifter som skall lösas; även uppgifterna finns i introduktionen ovan. Arbeta i grupper om två eller möjligen tre och redovisa lösningar för någon av handledarna i salen. Laborationerna är obligatoriska.


Mattesupport finns att tillgå tisdagar 15.30 - 17.30 på Lindholmens bibliotek.

Kursen inleds med en två veckors frivillig matematikintroduktion; vi kommer att prata om bland annat algebraiska förenklingar och cirkelns ekvation.
Under denna introduktion används material från webben. Vi läser Review Algebra och Review Analytic Geometry.

Lärare

Kursansvarig: Hossein Raufi (hossein.raufi"vid"gmail.com)

Övningsledare: Kåre Fridell (MI - grupp 1), Fabian Årén (MI - grupp 2), Elisabeth Sax (Mel), John Bondestam Malmberg (Del), Hossein Raufi (EP)

Labbhandledare:

Kurslitteratur

Stewart: Calculus, Early Transcendentals, 8:e upplagan. Vi läser avsnitt 12.2 - 12.5 samt Appendix D och H.

Lay: Linear Algebra and its applications, 5:e upplagan. Vi läser kapitel 1 - 3 samt avsnitt 6.5 och 6.6

Program

Föreläsningar

Vecka
Avsnitt Innehåll
33 (intro)
Review Algebra
onsdag:   Elementär mängdlära. Algebraiska förenklingar.
Föreläsningsanteckningar

torsdag:   Polynom och deras nollställen. Faktorsatsen. Olikheter.
Föreläsningsanteckningar
34 (intro)
Review Algebra

Review Analytic Geometry
måndag:  Absolutbelopp. Rötter. Exponenter
Föreläsningsanteckningar

torsdag:   Koordinatsystem. Linjer och Cirklar.
Föreläsningsanteckningar
35 28 aug - 1 september Stewart. Appendix D och H tisdag:    Trigonometri
Föreläsningsanteckningar

onsdag:  Mer trigonometri. Komplexa tal.
Föreläsningsanteckningar

torsdag:  Mer om komplexa tal.
Föreläsningsanteckningar
36 4 - 8 september Stewart: 12.2 - 12.5 tisdag:    Vektorer, skalärprodukt.
Föreläsningsanteckningar

onsdag:  Kryssprodukt. Linjer i rummet.  
Föreläsningsanteckningar

torsdag:  Plan. Avstånd.
Föreläsningsanteckningar
37 11 - 15 september Lay:  1.1 - 1.5, 1.7 tisdag:    Linjära ekvationssystem och matriser.
Föreläsningsanteckningar

onsdag:  Mer om linjära ekvationssystem. Linjärt hölje.
Föreläsningsanteckningar

torsdag:  Matrisekvationer. Linjärt oberoende.
Föreläsningsanteckningar
38 18 - 22 september Lay:  1.8 - 1.9, 2.1 tisdag:    Linjära avbildningar.
Föreläsningsanteckningar

onsdag:  Exempel på linjära avbildningar.
Föreläsningsanteckningar

torsdag:  Matrismultiplikation.
Föreläsningsanteckningar
39 25 - 29 september Lay:  2.2 - 2.3, 3.1 - 3.2 tisdag: Matristransponat. Matrisinverser.
Föreläsningsanteckningar

onsdag:  Linjära avbildningar och matrisinverser. Karakterisering av inverterbara matriser. Determinanter.
Föreläsningsanteckningar

torsdag: Cramers regel. Geometrisk tolkning av determinanter.
Föreläsningsanteckningar
40 2 - 6 oktober Lay:  3.3, 6.5 - 6.6 tisdag:  Determinanter och linjära avbildningar. Minsta kvadratmetoden.
Föreläsningsanteckningar
 
onsdag:  Repetition.
Föreläsningsanteckningar
41 9 - 13 oktober
matlabövningar: introduktion.
42 16 - 20 oktober
Repetition.
Föreläsningsanteckningar
Föreläsningsanteckningar

matlabövningar: matriser


Rekommenderade övningsuppgifter

Uppgifter i fetstil hör till kursmålen för överbetyg.

Vecka
Uppgifter
33
Review Algebra:  2, 5, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 79, 80, 85, 87, 93, 99, 106, 109 - 117, 120, 127, 132, 133, 137, 140 - 143, 147, 148, 150, 153, 156.
(uppgifterna ovan räcker till och med måndag vecka 34)
34
Review Analytic Geometry:    2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 42.
35 28 aug - 1 sept Stewart, Appendix D:   2, 4, 10, 24, 30, 32, 44, 46, 48, 54, 57, 67, 69, 71, 72, 76, 88.  83, 85.
Stewart, Appendix H:   4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 40, 47.
36 4 - 8 sept Stewart, 12.2:               6be, 15, 21, 25.
Stewart, 12.3:               7, 15, 18, 23bc, 27, 30, 41, 53.
Stewart, 12.4:               3, 17, 19, 31, 43, 44, 45, 47, 53ab.
Stewart, 12.5:               5, 9, 10, 26, 31, 33, 38, 39, 45, 50, 53, 61, 71, 79.
37 11 - 15 sept Lay, 1.1:                       PP2, PP4, 7, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 27.
Lay, 1.2:                        PP1, 1b, 3, 11, 17, 20, 23, 24.
Lay, 1.3:                        PP2, 9, 13, 17.
Lay, 1.4:                        11, 13, 21, 23, 26, 33, 35.
Lay, 1.5:                        PP1, 3, 38.
38 18 - 22 sept Lay, 1.7:                        PP1. PP2, 1, 3, 7, 9, 13, 17 - 19, 21, 31, 34, 38.
Lay, 1.8:                        PP2, 1, 5, 7, 13, 15, 24, 31.
Lay, 1.9:                        PP1, PP2, 2, 3, 7 - 10, 17, 23.
Lay, 2.1:                        PP1, 1, 5, 7, 12, 15, 19, 21, 23, 27.
39 25 - 29 sept Lay, 2.2:                        PP1 - 3, 1, 5, 9, 13, 15, 19, 25, 29, 31.
Lay, 2.3:                        PP1, PP2, 3, 7, 11, 15, 17, 21, 26, 27, 33, 38.
Lay, 3.1:                        PP, 3, 11, 33, 37.
Lay, 3.2:                        PP2, PP3, 5, 9, 15, 21, 25, 29, 31, 32, 36.
40 2- 6 okt Lay, 3.3:                        PP, 3, 8, 9, 19, 27, 29.
Lay, 6.5:                        1, 3, 5, 25.
Lay, 6.6:                        1, 3, 9.

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

I kursen ingår två obligatoriska laborationer i Matlab: Datorlaborationer i Matlab

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Till kursen hör en salsdugga och tre duggor som görs online i MapleTA. Alla duggor är frivilliga. Du når duggorna genom att gå till pingpong och välja LMA019. Klicka på "Innehåll" i menyn till vänster, och välj därefter duggan. Läs igenom instruktionerna och klicka slutligen på "Öppna extern sida".

Varje godkänd dugga i MapleTA ger en bonuspoäng till tentamen. För att genomföra duggorna krävs att man har användarnamn och lösenord. Man kan göra dem var som helst så länge man har en pålitlig uppkoppling, och när som helst under den tid (mellan en och två veckor) under vilken duggan är öppen. Tiderna kommer att anges här på hemsidan.

Det finns en kortfattad introduktion till MapleTA. (Denna refererar till en tidigare version av MapleTA. I den nya versionen har GRADE ersatts med "Submit assignment".)

Resultaten på duggorna lagras inne i MapleTA.

Examination

På tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Ingen formelsamling medföljer.

Läs också reglerna för hur kursen examineras.

Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Augusti 16
tes
lösningar
Januari 16
tes
lösningar
Oktober 15
tes
lösningar
Augusti 15
tes

Januari 15
tes
lösningar
Oktober 14
tes
lösningar
Fingerad tentamen 1
tes
lösningar