Fourieranalys  MVE030   för F2 och Kf2,     lp3 2010/11
     Bonuspoäng på inlämningsuppgiften i Matlab

         OBS.  Med ändring av vad som tidigare sagts kommer bonuspoängen från 2011 att gälla
         vid omtentorna i augusti 2011 och januari 2012.

         Den som har sin indiviuella Chalmers-kod kan hitta sina bonuspoäng på följande
         listor:   TM   resp  F+Kf   samt en tilläggslista.
         Chalmerskoden kan man finna på Studentportalen.  Av tekniska skäl har några hamnat på
         tilläggslistan,  och ett fåtal personer saknas på listorna.

     
    Tentamensstatistik från 11-03-19    (något ungefärlig)
       TM
       5:      25 %          4:      21 %             3:       32 %              U:       21 %

       F:  (de skrivande som nu går F2, ca 65 individer)
       5:      12 %          4:      22 %             3:       26 %              U:        40 %

       Kf  (ej TKEFA)
       5:        8 %          4:        4 %             3:       27 %              U:        61 %    Detta är även kurshemsidan för kursen   
        Fouriermetoder  MVE290   för TM2,  lp3 2010/11
    Frånsett ett tillägg sammanfaller denna kurs med Fourieranalys MVE030.
    Tillägget består i att hela Kapitel 9 i Follands bok, om distributioner, 
    ingår i kursen. Det skall redovisas i form av gruppvisa inlämningsuppgifter.    
    Uppgifterna finns på länken  Distributionsövningar11.  
    Varje TM-grupp skall välja en av uppgifterna, och två grupper får inte 
    välja samma uppgift. En grupp skall bestå av  2-4 personer. Lösningarna skall 
    lämnas in antingen på papper i facket utanför examinators rumsdörr, 
    eller som pdf-fil per epost till examinator, senast den 11 mars 2011.
    En grupp kan anmäla intresse för en uppgift via epost till examinator. Ett sådant epost 
    skall innehålla alla gruppmedlemmarnas namn. Anmälningar prioriteras i den ordning
    de kommer in. 
    Följande uppgifter är redan reserverade:  2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16
    
 
 Kf2 läser samma kurs som F2.
 Alla rekommenderas att besöka kursens hemsida regelbundet för att få uppgifter om eventuella
 förändringar.
        

Examinator och föreläsare,   samt  övningsledare och kursutvärderare

Peter Sjögren
tel: 7723511
e-post: peters@chalmers.se
Matematiska Vetenskaper, rum H4019

Övningsledare  

        Magnus Goffeng
tel: 7725301
        e-post: goffeng@chalmers.se
Matematiska Vetenskaper, rum H5013
Aron Lagerberg
        tel: 7725365
e-post: aronl@chalmers.se
        Matematiska Vetenskaper, rum H4031
       
        För  Kf  medverkar också Magnus Winter,   e-post:  winterm@student.chalmers.se

        TM       5:       %              4:       %              3:       %              U:        %

        Kursutvärderare

       
F:        Philippe Klintefelt Collet    collet@student.chalmers.se
        TM:     Hannes Marling                 marling@student.chalmers.se
       Kf:      Daniel Lindblad                 danlindb@student.chalmers.se       och
                 
Simon Lindberg                 lisimon@student.chalmers.se
Schema  (se TimEdit)        
        En av de fyra dubbeltimmar som i TimEdit kallas "Förel" kommer de flesta veckor att
        bestå av räkneövning i storgrupp. Första veckan blir detta huvudsakligen på fredagen.
Räkneövningarna ligger på onsdagar och fredagar  13.15 - 15.00.
        På onsdagar har Magnus Goffeng  Kf  i  FL71 och Aron en  F-grupp i  FL72.
På fredagar har  Peter  TM  i  FL61  och Aron två F-grupper i  FL62,
        men F-are är också välkomna hos Peter.
        På måndagar kl 8.00 - 9.45  har Magnus Goffeng  "Konsultation"  för alla, dock ej första
        läsveckan.  Den andra veckan, måndag 24 jan, ersätts konsultationen av att Magnus ger
        en introduktion till distributionsteorin.  Den är en av två föreläsningar avsedda för TM,
        men alla rekommenderas att gå och lyssna.  Magnus andra distributionsföreläsning äger
        rum på konsultationstiden måndag 7 februari, kl 8.00 - 9.45.

        Magnus Winters timmar för  Kf  ligger på fredagar  8.00 - 9.45,  fr o m  andra läsveckan.

        OBS.  På CHARM-dagen onsdagen den 9 februari blir det bara en föreläsning, som äger
        rum kl 8.00 - 9.45  i HB2.  Räkneövningarna som skulle varit den dagen flyttas till
        fredagen den 11 februari enligt följande. Magnus Winter genomför denna räkneövning
        för Kf på sin vanliga fredagstid 8.00 - 9.45. Magnus Goffeng har en extrainsatt övning
        parallellt med de två ordinarie kl 13.15 - 15.00,  i FL64.

        Konsultationen måndagen den 21 februari  8.00 - 9.45  handlar om laborationen i Matlab.  
        Den leds av Aron och äger rum i datorsalen  T4009,  i trapphuset på fysik.
För läsvecka 8 gäller följande schema: 
                      måndag 7 mars   10.00 - 11.45   storgruppsövning i HB2
                               onsdag  9 mars   8.00 - 9.45       storgruppsövning i HB2
                       fredag 11 mars   10.00 - 11.45   konsultation i HB2  (Aron L)
 
         Torsdagen den 17 mars kl. 13.15 - 15.00  är examinator tillgänglig för konsultation
 inför tentan, i rum H4019 på plan 3 i den höga delen av Matematiska Vetenskapers hus.
Kurslitteratur
 G.B. Folland: Fourier analysis and its applications, Wadsworth & Cole 1992.
         I kursen ingår Chapter 1 - 8.  För F2 och Kf2 tillkommer delar av Chapter 9 om distributioner, 
         men bara ytligt och översiktligt.  För TM2 ingår huvuddragen av Chapter 9.
Under första föreläsningen, måndag 17 januari, kommer UBS personal att sälja boken, 
för 550:-.  Ta gärna med jämna pengar.
Senare finns boken att köpa hos UBS AB
(University Book Service,  c/o Handa,  Vasagatan 36  3 tr,  tel. 711 60 39).
Diverse kompletterande material, se nedan.  
        Man behöver också tabellverket  BETA,  Mathematics handbook for science and engineering,
av L. Råde och B. Westergren.

Kompletterande material  
      
 Läsanvisningar (pdf-fil).
 Specialfall av några satser (pdf-fil).
 Extra övningsuppgifter (pdf-fil).
 Lösningar till några av de extra övningsuppgifterna (pdf-fil)
      nämligen EÖ12, 16, 20, 23, 29, 36, 44, 48, 49, 56.
 Rättelser av tryckfel i kursboken (pdf-fil).   
 Utdrag ur ett kompendium av Kjell Holmåker om  signalbehandling och samplingssatsen  (pdf-fil).
 Text om ortogonalsystem (pdf-fil).
         Två sidor med tips om BETA (pdf-fil),  tillåtna som hjälpmedel vid tentamen.

 Allt material kommer att finnas tillgängligt från denna websida.
                             
Preliminärt program för föreläsningarna
       Här syftar t ex  2.1 på detta avsnitt i Folland.  PDE och ODE betyder partiella resp. ordinära                              differentialekvationer.


            
Dag
Avsnitt
Innehåll
 17 jan
 1.3 och 2.1
Introduktion, värmeledningsekvationen, variabelseparation, Fourierserier
 18 jan
 2.1-3
Fourierserier: Bessels olikhet, konvergens, derivering och integrering
 19 jan
 2.4-5
 Fourierserier i godtyckliga intervall, vågekvationen
 24 jan  7.1-2  Faltning,  Fouriertransformen: allmänna egenskaper,  inversionsformeln
 25 jan  7.2-4  Fouriertransformen: Plancherels formel, varianter,  tillämpningar på PDE
 26 och  31 jan  7.6  Diskret och snabb Fouriertransform (FFT), laborationen
 2 feb  Holmåker, eller 7.3  Signalbehandling, samplingssatsen
 2 och 4  feb  8.4  Laplacetransformen med tillämpningar på PDE
 7 feb text om ortogonalsystem,  eller  3.3-4 Ortogonalsystem, fullständighet
 9 feb 3.5 ODE: Sturm-Liouville-problem
 14 feb 3.5-6 Sturm-Liouville-problem  (forts.)
 16 feb 4.1-2 PDE: begynnelse- och randvärdesproblem
 18 feb 4.2-4 PDE (forts.)
 21 feb 5.1, 3 Besselfunktioner
 22 feb 5.2, 4-5 Besselfunktioner (forts.) med tillämpningar
 25 feb 5.5-6 Forts.
 28 feb 6.1-2 Ortogonala polynom, Legendrepolynom
 1 mars 6.3 Legendrepolynom (forts.), sfäriska koordinater
 4 mars 6.4-5Hermite- och Laguerrepolynom

Program för räkneövningarna
 Här betyder  s  och  S  smågrupper resp. storgrupp, och 1.1:6 står för övning 6 i avsnitt 1.1
 i Folland. Med EÖ avses de extra övningsuppgifterna, se ovan.

Dag

Demonstreras  

Räkna själv
 s 19 och 21 jan
2.1:4, 8, 14, 16
1.3:4, 7; 2.1:10, 12; 1.1:6
 S 21 jan
2.2:4, 6, 7; 2.3:2, 6
2.1:17, 18; 2.2:3, 5; 2.3:3, 4
 s 26 och 28 jan
2.4:3, 4, 8; EÖ:1
2.4:6, 9, 10; EÖ:2
 S 28 jan
7.2:9, 13a,b; EÖ:9, 13
EÖ:8, 12; 2.5:4
 s 2 och 4 feb 
EÖ:6a,b, 7, 19, 11
7.2:3, 12; EÖ:10, 20
 S 2 och 4 feb
7.4:6; EÖ:14, 16; Holmåker övn 2
EÖ:6c,d, 15, 17
 s 11 feb
8.4:1, 5; EÖ:18, 45; 3.3:2
8.4:2, 3; EÖ:47; 3.3:1
 S 11 feb
3.4:7a; EÖ:22; 3.3:10a; 7.3:4
3.4:7b,c; 3.3:10b,c; 3.4:2, 3
 S 16 feb 3.5:7, 10;  EÖ:21 3.5:4
 s 16 och 18  feb 3.5:5;  EÖ:24, (20) 3.5:11, 12a,b;  EÖ:23
 S 23 feb
 EÖ:21 forts; 4.3:3, (6,) 7*
 4.2:1, 2, 4, 7, 8
 s 23 och 25  feb EÖ:28;  4.4.5;  EÖ:26;  (EÖ:5) 4.2.5, 6*;  EÖ:29, 30
 S 2 mars 5.2.4, 8;  5.5.1;  (4.4.7;)  5.5.7* 5.2.9;  5.5.8
 s 2 och 4 mars 5.4.2;  5.5.4;  EÖ:31;  5.4.5 5.2.11;  5.4.7
 S 4  mars 5.5.7* (forts);  4.4.7;  EÖ:39, 43,  20   4.3.6;  6.2.7**;  EÖ:5, 25, 33, 34
 S 7 och 9  mars EÖ:37;  6.4.6;  EÖ:36;  6.3.4;  EÖ:30, 32 6.4.5;  6.5.6;  EÖ:38   
          *  Här finns ett litet tryckfel i bokens facit, se rättelserna.
             **  Ett alternativ till bokens "Hint" är här att använda den genererande funktionen.
        

Rekommenderade övningsuppgifter
.....
Dag
  Uppgifter
   
   
   
   
   
   
   
   Kurskrav
Kursen består i huvudsak av de avsnitt i kurslitteraturen som tas upp på föreläsningarna, 
men naturligtvis måste föreläsningarna ofta kompletteras med hjälp av litteraturen.
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser i dessa avsnitt. 
De avsnitt (sektioner) i boken som inte alls berörs på föreläsningarna är att betrakta som
frivillig överkurs.  Tonvikten i kursen ligger på att kunna tillämpa de beskrivna metoderna
vid problemlösning.

Tempot är högt, så det gäller att komma igång direkt! Om man läser igenom de
avsnitt som tas upp på föreläsningarna i förväg, så blir det betydligt enklare att
följa med och att veta vad som eventuellt behöver antecknas.  Om  övningarna
föregår föreläsningarna (det kan hända),  utnyttja övningsledarna!
Försök räkna en del av övningarna före övningstillfället och fråga på de uppgifter
du inte klarar. När du löser uppgifter, bör du vinnlägga dig om att skriva ner
lösningarna så att de kan förstås av utomstående.

Datorlaboration med Matlab:
Frivillig (men rekommenderad) datorlaboration
Godkänd laboration kan ge högst 6 bonuspoäng som får tillgodoräknas vid ordinarie 
tentamenstillfälle*.  En beskrivning finns på  följande länk  (pdf-fil).  Laborationen görs gruppvis, 
och grupperna består av 2-4 personer. Endast en rapport per grupp, och rapporterna 
skall lämnas i pappersform, senast den 7 mars 2011. De kan placeras i kartongen utanför
Aron Lagerbergs rum, H4031 i Matematiska vetenskaper.  En del av laborationen består 
i att en datafil skall analyseras. Denna datafil genereras individuellt för var och en som 
hämtar den. Den som trycker på  knappen nedan får en lång textfil.
        * samt vid omtentor, se högst upp på sidan.
              
       Gör så här
:
        Klicka på knappen nedan. Efter ett tag har en sida hämtats in till webbläsaren. Spara denna
        fil i  textformat under namnet indata.m (till exempel).  Denna fil fungerar som en scriptfil
        att köras i matlab. Om man kör den filen i ett matlabfönster,  uppstår en heltalsvariabel
        som heter ftal, och en lång vektor som heter ins. Denna vektor innehåller signalen som skall
        analyseras med matlab. Talet ftal är ett identifieringstal, som skall anges i laborations-
        rapporten. 

        Härifrån kan Du skapa data:

        OBS! Lämna in ENDAST EN lab-rapport per grupp.

       Några kommentarer om laborationen: Vi har två frekvenser w=10 och w=15. Poängen med
       uppgiften är att man skall inse att det krävs en längsta samplingsfrekvens för att upptäcka
       alla frekvenser hos signalen. Denna längsta samplingsfrekvens behöver vara minst dubbelt
       så stor som den högsta frekvensen (w=15) man vill hitta. Denna fenomen kallas "Nyqvist
       Criteria" .  Alltså 2*pi*N/TMax>2*wMax.  T.ex. fungerar  TMax=100,   N=2^9=512 
       mycket bra både för w=10 och w=15.  

        Referenslitteratur
        En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström.
        En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap 
        av Per Jönsson.

Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen med 8 uppgifter. 
Datorlaborationen  kan ge högst 6 poäng, men bara vid det ordinarie tentamenstillfället.
För TM-kursen MVE290 ingår dessutom inlämningsuppgiften i distributionsteori,  se ovan. 
Tentamina
Tentamen äger rum   15 jan 2011 fm V,    19 mars 2011 fm V,    25 aug 2011 fm V.
Vid tentamen är de tillåtna hjälpmedlen tabellverket Beta eller Standard Mathematical Tables,
de två sidorna med tips om BETA (se länken ovan) samt en typgodkänd räknedosa.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

För betyg 3 krävs 30p, för betyg 4 krävs 40p, och för betyg 5 krävs 50p, 
av ca 60 möjliga plus ev. bonus.    
Tentamen innehåller två teoriuppgifter,  varav en från följande lista:  (pdf-fil).
Den andra teoriuppgiften är ofta mer beskrivande och handlar då om exempel, metoder, 
förklaringar, tillämpningar etc., men den kan också gälla formuleringar av satser och 
definitioner, eller bevis.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) 
Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade.  Kontrollera att Du har fått rätt betyg och 
att poängsumman stämmer.

        Vid ordinarie tentamen:
Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
 
Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

På Chalmers studentportal kan man hitta mer om reglerna för tentamina på Chalmers.

Gamla Tentor
        Tenta augusti 2011      
        Lösningar augusti 2011
   
       Tenta mars 2011
        Lösningar mars 2011

        Tenta januari 2011
        Lösningar januari 2011
Tenta augusti 2010
        Lösningar augusti 2010
                                                                                                                                                                   .     
Tenta mars 2010
        Lösningar mars 2010

        Tenta januari 2010
        Lösningar januari 2010

        Tenta mars 2009
        Lösningar mars 2009

        Tenta augusti 2009
        Lösningar augusti 2009