MVE475, Inledande matematisk analys, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit


20190830: Här är gårdagens tenta och här är lösningsförslag.


20190110:
Här är gårdagens tenta och här är lösningsförslag. Påminner också om att man ska återkomma till mig snarast för att komplettera Matlab.


20181217: Jag kommer erbjuda ytterliggare ett tillfälle till att komplettera Matlab, den 14e Januari, kl. 10. Hör av er till mig om ni är intresserade av att göra det eller om det krockar med någon annan schemalagd aktivitet (även om ni redan varit i kontakt med mig).20181210: Det kommer vara visning av tenta nu på onsdag, kl. 12, i MVL15 på Matematiska vetenskaper (entréplan). Det innebär att man kan komma och hämta ut tentan eller ställa frågor.


20181001: Hoppas tentan gick bra! Här hittar ni dagens tenta och här hittar ni lösningsförslag.Resultat meddelas via Ladok när rättningen är klar.


20181023: Här ligger den sammanfattning av kursen som jag gjorde på gårdagens föreläsning, i pdf-format. Den är lite uppdaterad så det finns några få saker som är annorlunda, men i princip är det samma.


20181022: Dugga 5 ligger uppe en vecka. Övningsdugga ligger uppe. Öva så mycket ni vill. Blir lite olika typer av uppgifter om man startar om. Tänker lägga upp dagens genomgång imorgon, efter en kort revision ikväll. Det är övning imorgon och på torsdag. På torsdag kommer jag också fortsätta som idag, men med mer fokus på senare delarna av kursen.20181017: Om man av någon anledning inte har gjort någon datorlabb, kommer det finnas möjlighet att komplettera nästa vecka, Torsdag den 25/10, kl. 8-10 i SB-D209 (står på schemat). Vi räknar med att ni har kod tillgänglig för de uppgifter som saknas (se labb-PM för varianter på de uppgifter som förekom), och att ni ska vara redo att ändra eventuella parametrar och svara på frågor när ni redovisar detta för labb-handledare. Kompletteringen görs inte i Möbius utan på plats.20181015: Sista datorlabben ligger uppe, och dugga 4 ligger uppe, en vecka.

20181008: Här hittar ni kurs PM (Vecka 7). Det är vårat sista kurs-PM innan vi börjar med reptition.

20181005: Jag har skjutit fram slutdatum för datorlabb 2 tills på fredag nästa vecka (se Pingpong och Möbius för exakta tider).


Här hittar ni också en lista på bevis (som också finns i kurs-PM)

 

20181004: Här hittar ni kurs PM (Vecka 6).

20181003: Här hittar ni ett exempel på hur man räknar ut en viss typ av sned asymptot som många frågar efter (med några typos fixade).


20181001: Här hittar ni kurs PM (Vecka 5). Dugga 3 och andra veckan av Datorlabbar ligger nu också uppe. Eftersom många fortfarande frågar vill jag understryka att Matlab/Datorlabbarna är ett obligatoriskt moment som måste göras för det här läsåret, även för de som läser om kursen. Om man skulle missa en uppgift eller någon vecka kommer vi ha ett uppsamlingstillfälle mot slutet av kursen.

20180926: Dugga 3 öppnar nästa måndag och är öppen en vecka. Det funkar som förrut, och den veckan behöver man 8 av 9 p för en bp.


20180923: Datorlabborationerna ni ska göra examineras som sagt via Möbius och PingPong. Ni har under en 1 vecka 5 försök på varje uppgift, och för varje gång en uppgift öppnas upp måste den avklaras inom 2 timmar. Ni ska inte alls så mycket tid eller försök för att klara av det, men jag ger det uttrymmet för att minska eventuell stress. Beroende på vecka kan tid och antal försök variera. Laborationerna är baserad på materialet ni hittar under "Datorlabbar".20180920: Här hittar ni kurs PM (Vecka 4). 

Ett mejl skickades ut angående datorlabbar:


"Till nästa vecka vill jag att ni bokar in er innan ni dyker upp på datorlabb-övningarna så att alla som vill får tillgång till dator. Det finns max 32 datorer per rum så det är först till kvarn som gäller i bokningssystemet. AT har bara tid på tisdagar och för er gäller salen D409 på tisdagar.

1 bokning = 1 dator. 

https://doodle.com/poll/4v5n6rafbrv2yp3v

Jag vill inte att ni jobbar mer än 2 stycken tillsammans (men ni behöver inte vara 2 heller), men om ni gör det, boka bara en dator tillsammans. Uppgifterna examineras senare individuellt i Möbius via PingPong under veckans gång. Jag kommer visa hur det fungerar nästa måndag och komplettera med information på hemsidan. 

Första veckan är en introduktion till verktyget, och ni kan redan hitta alla kursens laborationer på: 

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Samhallsbyggnad/ht18/

Uppgifterna i Möbius baseras på laborationerna.

20180919: Datorlabbarna kommer öppna upp nu på måndag via PingPong och är öppna under 1 vecka. Vänta gärna med att öppna upp dem tills jag gett information på måndag. Kom också ihåg att om ni läser om kursen måste ni göra datorlabbarna igen.


20180917: Dugga 2 ligger uppe, och Dugga 1 stänger imorgon (ni ser det när ni loggar in i Möbius via PingPong).

                 Här hittar ni några förhoppningsvis väl valda ord om Inversa och Implicita funktionssatsen.

20180914: Om ni läser om kursen är det bra om ni omregistrerar er, för att få tillgång till PingPong och Möbius Assessment.


20180913: Här hittar ni kurs PM (Vecka 3).20180911: Dugga 1 ligger uppe på PingPong. Se nedan om "Duggor" för information om vad man ska tänka på när man använder Möbius Assessment.


20180910: Här finns notationen som jag angav första lektionen och som ibland kommer att användas.

20180908:Här hittar ni kurs PM  (Vecka 2).


20180902:Här hittar ni kurs PM  (Vecka 1).


20180830: Många frågar om kursboksupplagor. Ni hittar en planering utifrån 7e upplagan på tidigare års hemsida, men ni ansvarar om ni i så fall använder den för att göra jämförelser mellan de olika  upplagorna.


20180822: Under introduktionsveckorna (som är en repetition av delar från gymnasiet) går vi igenom delar av följande Kompendium med tillhörande facit. Se PM för rekommenderade uppgifter.


20180820: Här kommer ett PM innehållande uppgifter som bör räknas under introduktionsveckorna. PM:et kommer att uppdateras, om det visar sig att det blir tid över för annat nyttigt innehåll.

Här hittar ni också ett självtest, för att kolla om det är något speciellt ni behöver fräscha upp.

Lärare

Kursansvarig och Examinator: Dennis Eriksson

Övningsledare: Åke Andersson, Jonny Lindström, Thomas Wernstål

Labbhandledare: Åke Andersson, Emma Darebro, Lisa Månsson, Patrik Agné

Kurslitteratur

Kursbok: Calculus Early Transcendentals (8th edition), av James Stewart
(finns, till exempel, att köpa hos Cremona, Chalmers kursbokhandel)

Under introduktionsveckorna (som är en repetition av delar från gymnasiet) går vi igenom delar av följande Kompendium  med tillhörande facit.

Kurslitteraturen är på engelska, så det kan vara hjälpsamt med en engelsk-svensk matematisk ordlista.

Matematisk notation

Produkt av gränsvärden

Inversa och Implicita funktionssatsen

Lista på bevis

Sammanfattning av kurs

Ett exempel på en sned asymptot involverande arctan

Program

Föreläsningar
Läsvecka Avsnitt Innehåll
0 (introveckor) Kompendium Kompendium
       1 1.1-1.5
2.2-2.4
2.5
2.6

Funktioner och Inversa funktioner

Gränsvärden

Kontinuitet

Gränsvärden och horisontella asymptoter

       2
2.7-3.4

Dugga Möbius Assessment,

Derivata: Polynom, exponentialfunktionen, , produktregeln, kvotregeln,   trigonometriska funktioner och sammansatta funktioner

       3 3.5-3.10

Dugga Möbius Assessment


Implicit derivering, derivator av logaritmiska funktioner, tillämpningar på derivata , linjära approximationer och differentialer

       4 4.1-4.5, 4.7

Lokala maxima och lokala minima, medelvärdessatsen,

l'Hospitals/l'Hôpitals regel, kurvkonstruktion och optimeringsproblem

       5
4.9
5.1-5.5

Dugga Möbius Assessment

Primitiv funktion


Area, bestämd integral, analysens huvudsats, obestämd integral och variabelsubstitution i integraler

       6 6.1-6.5

Areaberäkningar, volymberäkningar, tillämpningar på integraler och medelvärdessatsen för integraler

       7
7.1-7.5, 7.8

Dugga Möbius Assessment


Partiell integration, trigonometriska integraler, trigonometriska substitutioner och generaliserade integraler

       8
Dugga Möbius Assessment
Repetition
       9 Tentavecka

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Matlab ingår i kursen. Klicka på länken nedan

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Samhallsbyggnad/ht18/Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Intro till gränsssnitt

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Möbius Assessment:

Ni når duggorna via PingPong. 

Duggorna görs i en nätbaserad miljö kallad Möbius Assessment. Det blir totalt 5 duggor (var och en tillgänglig i en vecka). Varje dugga ger 1 bonuspoäng till tentan, tillräckligt många uppgifter i duggan ska då vara rätt lösta (vanligtvis 90 %), men man kan göra om den obegränsat antal gånger så länge den är öppen. Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret.

Det främsta syftet med duggorna är att du ska kunna kontrollera att du kan det som för tillfället är aktuellt i kursen. Samarbete är tillåtet och vällovligt, men själva duggan ska man göra själv, ingen annan får göra duggan, inte heller får man ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du på egen hand kommit fram till dem. 

Varje exemplar av din dugga är öppet fram till stängning. Du kan välja att arbeta med samma dugga hela tiden, eller att öppna en ny (i så fall klickar du på Submit Assignment på det gamla exemplaret och öppnar ett nytt).  För att arbeta med samma dugga hela veckan, låter du bli att klicka på Submit Assignment förrän du känner dig klar. Detta rekommenderas! 

På varje deluppgift kan du kontrollera ditt svar genom att klicka på HOW DID I DO? I en del uppgifter finns en livboj - om du klickar på den får du se hur man löser en liknande uppgift. 

Du kan göra om duggan så många gånger du vill så länge den är öppen - bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar får du inte samma uppgifter, men likaratade. 

Om du vill logga ut innan du är klar, så går det bra om du först klickar på QUIT & SAVE. Nästa gång du loggar in har du kvar ditt exemplar så som du sist lämnade det. Högst uppe till höger på duggan kan du också se den tid du har kvar. 

När du vill rätta duggan klickar du på Submit Assignment. Återigen: rekommendationen är att vänta med detta tills du gjort alla uppgifter och kontrollerat dem väl. Hur skriver man? Generellt kan man säga att man ska skriva som man gör på en miniräknare. Tänk på följande: .

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs det att du är godkänd från datorövningarna och den skriftlig tentamen. 
 
Kursen examineras genom en sluttentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 34 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 16 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. För betyget 3 krävs att man uppnår minst 20 poäng på tentan. För betyget 4 krävs 30 poäng totalt och för betyget 5 krävs 40 poäng totalt. 

Därutöver ges duggor under kursens gång som ger  bonuspoäng till sluttentan.


Möbius duggor: Det blir totalt 5 duggor . Varje godkänd dugga ger 1 bonuspoäng till tentan.
Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret. 
Datorövningarna: Godkända datorövningar är endast giltliga under innevarande läsår.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Kursrepresentanter:


Serag Aldin Al Khayyat, serajmhk@gmail.com
Elsa Härnström, elha9361@student.su.se
Malin Roos, malolof@student.chalmers.se
Alexander Svensson,  alexander.svensson99@gmail.com
Filip de Boer, deboerfilip@gmail.com
Theo Andersson, theoa@student.chalmers.se (SNV)

Här finns rapport från mittmöte

Gamla tentor

20170824 med lösningar

20161222 med lösningar

20161026 med lösningar

20160825 med lösningar
20160107 med lösningar
20151028 med lösningar