Aktuella meddelanden

Den som deltar i testet får 60 minuter på sig, med början kl.15:30. Sätt er på den plats som övningsledaren anvisar. Inga hjälpmedel får användas (förutom penna förstås) och alla tillhörigheter får placeras på annan plats i övningssaalen än där ni sitter. Övningsledaren delar ut testet (och ev. kladd papper till den som önskar), tar emot testet när ni är klara, rättar det och återlämnar det vid ett senare övningstillfälle.

Ni som inte avser delta i testet är välkomna ändå och ställa frågor till övningsledaren precis som vid en vanlig räkneövning.
Ett tips: Om ni har tid så får ni gärna jobba med laborationsuppgifterna innan själva datorövningstillfället. I så fall kan ni kanske redovisa era lösningar under första timmen av datorövningen och därmed frigöra tid till annat när det är klart... Tänk i så fall på att ni även förbereder er väl på att presentera lösningarna så att ni inte bara kommer med en fil och har glömt bort vad ni gjort.

Lärare
Föreläsare och kursansvarig: Thomas Wernstål

Övningsledare:
Grigori Rozenblioum (grupp a) - övningssal VV21 
Sara Emanuelsson (grupp b) - övningssal VV22
Joakim Becker (grupp c) - övningssal VV23 (utom den 25/11 då det är sal VV11)
Rikard Lundmark (grupp d) - övningssal VV31 (utom den 25/11 då det är sal VV12)
Oscar Anghammar (grupp AT) - övningssal VV33 (utom den 25/11 då det är sal VV13)
Kurslitteratur
Calculus, A complete course, 8th edition, av Robert A. Adams och Christopher Essex
 Pearson Addison Wesley,  ISBN 978-0-32-178107-9 (Säljs på Cremona.)
(Även tidigare upplagor kan fungera men med visst besvär för studenten.)
Kursen omfattar följande kapitel/avsnitt:
2.10, 3.4, 3.7, 4.9-4.10, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 6.5-6.7, 7.1-7.4, 7.6, 7.9, 8.1-8.5, 9.1-9.8, 18.1-18.6

 
Övrigt kursmaterial kommer finnas tillgängligt via kurshemsidan.

Preliminärt program

Vecka Avsnitt
Innehåll
           Föreläsning         
44
2.10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Primitiva funktioner och den obestämda integralen
Summor och sigma-notationen
Area och Riemannsummor
Den bestämda integralen
Egenskaper hos den bestämda integralen
Analysens huvudsats
Substitution i integraler
Tors 31 okt
Mån 28 okt
Ons 30 okt & Mån 4 nov
Ons 30 okt
Ons 30 okt
Ons 30 okt & Tors 31 okt
Tors 31 okt & Mån 4 nov
45
5.7
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
Areaberäkningar m.h.a. integraler
Partiell integration
Integration av rationella funktioner
Inversa substitutioner i integraler
Generaliserade integraler
Trapetsmetoden och mittpunktsmetoden (numerisk integration)
Simpsons metod (numerisk integration)
Mån 4 nov
Ons 6 nov
Ons 6 nov & Tors 7 nov
Tors 7 nov & Mån 11 nov
Tors 7 nov & Mån 11 nov
I samband med datorövn 1
Utgår
46
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
Volym av rotationskroppar
Volymberäkning med skivmetoden
Kurvlängd av funktionskurvor och area av rotationsytor
Beräkning av massa och masscentrum
Andra tillämpningar av integraler
Kägelsnitt/Andragradskurvor
Parametriserade kurvor
Lutning och tangent till parametriserade kurvor
Kurvlängd av parametriserade kurvor
Mån 11 nov & Ons 13 nov
Mån 11 nov
Ons 13 nov
Tors 14 nov
På egen hand 
Mån 18 nov
Tors 14 nov
Tors 14 nov
Mån 18 nov
47
2.10
3.4
7.9
18.1
18.2
Begynnelsevärdesproblem
Tillväxthastighet och proportionalitet
Första ordningens differentialekvation
Klassifisering av differentialekvationer
Mer om första ordningens differentialekvationer
Ons 20 nov & Tors 21 nov
Tors 21 nov & Mån 25 nov
Ons 20 nov & Tors 21 nov & Mån 25 nov
Ons 20 nov
Tors 21 nov
48
3.7
18.3
18.4
18.5
18.6
Andra ordningens linjära och homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter
Existens, entydighet och numerisk lösning av ordinära differentialekvationer
Mer om andra ordningens differentialekvationer
Linjära och homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter (mer allmänt)
Inhomogena linjära differentialekvationer
Ons 27 nov
I samband med datorövn 2
Tors 28 nov
Ons 27 nov
Tors 28 nov
49
4.9
4.10
9.1
9.2
9.3
9.4
Linjära approximationer
Taylorutveckling
Talföljder
Serier
Konvergenskriterier för serier
Absolut och betingad konvergens
Mån 2 dec & Ons 4 dec
Mån 2 dec & Ons 4 dec
Ons 4 dec & Tors 5 dec
Tors 5 dec & Mån 9 dec
Mån 9 dec
Mån 9 dec
50
9.5
9.6
9.7
9.8

Potensserier
Taylor- och Maclaurinserier
Tillämpningar på Taylorutveckling
Binomialutveckling
Kompletteringar och repetition
Ons 11 dec
Ons 11 dec
Ons 11 dec
Ons 11 dec
Ons 11 dec & Tors 12 dec
51

Tentamen den 18/12, kl.8:30


Rekommenderade övningsuppgifter

De uppgifter som är markerade med rött motsvarar uppgifter på överbetygsnivå och de uppgifter som är understrukna motsvarar kryssuppgifter. Uppgifterna är listade i den ordning inom resp. avsnitt i vilket de är rekommenderade att göra.

Vecka
Uppgifter
44
5.1: 5,9,11,13,18,19,22,27,26, 5.2: 3,12,14,15,17, 5.3: 3,5,11, 5.4: 2,9,27,22,25,36,7,13, 2.10: 3,9,8,12,17,25, 5.5: 3,5,11,17,30,43,7,25,37,41,46, 5.6: 3,5,7,9,24,15,17,23,26,35,43
45
5.7: 1,3,5,9,15,19,30, 6.1: 2,3,5,7,13,19,37, 6.2: 3,11,12,16,21,29,22,23,27, 6.3: 1,3,35,9,15,29,43, 6.5: 1,3,9,15,19,20,31,33,34,35,36, 6.6: 4, 6.7: 4
46
7.1: 1,2,3,7,11,14, 7.2: 6,11, 7.3: 1,3,21,9,23,13,34, 7.4: 1,5,3,12, 7.6: 1,2,7,88.1: 7,9,10,11,1,3,5, 8.2: 1,2,3,5,4,7,13,15,16, 8.3: 3,11,13, 8.4: 1,3,11,15
47
18.1: 1,2,3,5,7,10,11,16, 2.10: 29,41,43, 7.9: 1,4,11,14,21,7,15,18,19,24,28,31,323.4: 9,11,24,25,2918.2: 1,2
48
18.3: 4 (skissa även riktningsfält och jfr med exakt lösning), 3.7: 1,3,5,7,13,14,15,17,2518.4: 7,8, CR18: 7, 18.5: 1,5,7, 18.6: 3,5,7,9,11,10,12,15
49
4.9: 1,3,15,18, 4.10: 1,5,7,10,11,17,19,21,25,27,30, 9.1: 1,3,7,8,15,17,18,28,20,23,36,30,31, 9.2: 1,5,7,9,17,21, 9.3: 1,3,7,19,21,25, 9.4: 1,3,7,17,27
50
9.5: 1,3,5,7,12-18, 9.6: 1,5,15,16,18,26, 9.7: 23,24,25, 9.8: 1,4

Datorövningar (med Matlab)
Kursen innehåller tre obligatoriska datorövningar. AT har preliminärt sina datorövningar i E-Studion kl.15-17 den 18 nov, kl.15-17 den 2 dec och kl.13-15 den 11 dec (ändringar kan komma att ske och meddelas i så fall via kurshemsidan och i samband med föreläsning). För alla övriga kursdeltagare så äger datorövningarna rum; em 15 nov, fm 25 nov och em 6 dec i salarna KD1 och KD2 i Kemihuset. Grupptillhörighet vid V:s datorövningar kommer vara bokningsbart via kurshemsidan fr.o.m. tisdag i läsvecka 2 (då en länk blir tillgänglig). Vid datorövningen förväntas alla arbeta två och två och för att bli godkänd på datorövningsmomentet skall lösningar till alla uppgifter på respektive Laborations-PM redovisas för handledaren (på datorskärm och ev. kompletterande kalkyler på papper om så anvisas).

Här är en länk till Laborationsmaterialet.

Den som missar en datorövning kommer erbjudas möjlighet att redovisa vid ett annat tillfälle. Kontakta kursansvarig för besked om hur och när detta kan göras. 

Om du inte är godkänd på samtliga tre datorövningarna då tentamensresultatet skall rapporteras till Ladok anses du underkänd på kursen. Du får lov att tentera, men oavsett resultat kommer tentan att betraktas som underkänd tills du är godkänd från datorövningarna. Granskning av kompletteringar av datoruppgifter efter det ordinarie tentamenstillfället kommer endast att göras i samband med (strax innan) omtentor på kursen. Under förutsättning att de blir godkända innan kursen ges nästa läsår får du ditt resultat rapporterat med betyg enligt nedan. Är de inte godkända innan kursen ges nästa läsår måste du tentera på nytt.

Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Räkneövningarna
Räkneövningarna är i huvudsak tänkt som ett tillfälle att diskutera kursmaterialet och övningsuppgifter med lärare och/eller studiekamrater. Naturligtvis är du fri att jobba med vilka problem du vill men mitt tips är att du i första hand angriper de uppgifter som finns redovisade i bl.a. vecko-PM som rekommenderade. Vid varje räkneövning finns det fem salar tillgängliga, en för AT och fyra för övriga (grupp a-d). Om inget annat meddelas så kan ni ansluta vilken sal/grupp ni vill men varje grupp får som mest innehålla 30 deltagare (de 30 första på plats i en övningssal har företräde, efterkommande får uppsöka annan sal).

En stor del av måndagens räkneövning kommer att ägnas åt presentation och diskussion kring s.k. kryssuppgifter. Varje vecka utses 4 av de rekommenderade uppgifterna som kryssuppgifter. När man kommer till efterföljande måndagsövning kommer man att på en lista kunna kryssa för de av förra veckans kryssuppgifter som man är beredd att redovisa både muntligen och skriftligen. Bland de studenter som har kryssat en uppgift kommer sedan någon att slumpvis väljas ut som får presentera sina lösningar vid tavlan. Den som redovisar skall också vara beredd att svara på frågor från övriga kurskamrater och övningsledare. Tanken är att kryssövningarna skall initiera en diskussion i övningsgruppen, där alla får vara delaktiga. Om man "kryssat" en uppgift så skall man, i samband med att man fyller i krysslistan, också lämna in skriftliga lösningar på den uppgiften. Innan presentationen av resp. uppgift får alla andra som kryssat uppgiften tilldelat sig någon annans lösningar på samma uppgift. Dessa granskas översiktligt samtidigt som presentationen av uppgiften sker vid tavlan. I en lösning får den som granskar infoga frågetecken, felmarkeringar eller kortare kommentarer som feedback till den som gjort lösningen. I slutet av övningen får alla tillbaks sina inlämnade lösningar. Om någon har funderingar kring infogade kommentarer eller vill ha ytterligare feedback på sina lösningar så tveka inte att kontakta övningsledaren. Den tid som kommer ägnas åt kryssredovisningar kommer variera från vecka till vecka och från en grupp till en annan, men tanken är att det inte skall hålla på längre än den första timmen av resp. övning. Återstående övningstid kommer övningsledaren gå runt och svar på frågor som vid en "vanlig" räkneövning.

Utöver kryssredovisningarna så kommer den som vill också kunna delta i s.k. överbetygstest på torsdagssövningarna i läsvecka 4 och 6. Varje sådant test innehåller tre uppgifter; en problemuppgift där det krävs lösning, en flervalsfråga där det krävs motivering, samt en teoriuppgift som avser testa något teoretiskt lärmål (det kan t.ex. handla om att skriva ner bevis, definitioner eller härledningar). Tydlig information om vilka teoretisk lärmål som kan komma att testas vid resp. test kommer ges i  anslag här på kurshemsidan, någon vecka innan de äger rum. Den som deltar i ett test får 60 minuter på sig och lösningarna lämnas sedan in för granskning till resp. övningsledare. Överbetygstesten kan liksom kryssuppgifterna ge bonuspoäng vid tentamen. Mer information om detta finner du under fliken Examination här på kurshemsidan. 

På övrig övningstid finns möjlighet att ställa frågor till övningsledaren, enskilt eller i smågrupper. Kölista på tavlan bildas vid behov. Räkneövningarna är liksom föreläsningarna helt frivilliga.
Examination
Kunskapskontrollen sker genom För att bli godkänt på kursen krävs det att du är godkänd från datorövningarna och den skriftlig tentamen.
Se nedan för vad som krävs för respektive moment och hur kursen betygsätts. 
 

Datorövningarna

För att bli godkänd på datorövningsmomentet skall lösningar till alla uppgifter på respektive Laborations-PM redovisas för handledaren (på datorskärm och ev. kompletterande kalkyler på papper om så anvisas). Datorövningarna skall genomföras individuellt eller i par om högst två personer tillsammans.

Den som missar en datorövning kommer erbjudas möjlighet att redovisa vid ett annat tillfälle. Kontakta kursansvarig för besked om hur och när detta kan göras. 

Om du inte är godkänd på samtliga tre datorövningarna då tentamensresultatet skall rapporteras till Ladok anses du underkänd på kursen. Du får lov att tentera, men oavsett resultat kommer tentan att betraktas som underkänd tills du är godkänd från datorövningarna. Granskning av kompletteringar av datoruppgifter efter det ordinarie tentamenstillfället kommer endast att göras i samband med (strax innan) omtentor på kursen. Under förutsättning att de blir godkända innan kursen ges nästa läsår får du ditt resultat rapporterat med betyg enligt nedan. Är de inte godkända innan kursen ges nästa läsår måste du tentera på nytt.

Datorövningarna är ej betygsgrundande.

"Bonusaktiviteter"

Under kursen har varje student möjlighet att samla bonuspoäng, främst för överbetyg men delvis även för godkänt (se nedan). Bonuspoängen beräknas utifrån antalet s.k. kryss man erhåller under kursens gång. Detta kan ske dels genom kryssuppgifterna och dels genom överbetygstesten (läs mer om dessa aktiviteter under fliken Undervisning). Varje godkänd kryssuppgift ger 1 kryss och totalt under kursen kommer det vara möjligt att få 24 sådana kryss. De två överbetygstesten innehåller tre uppgifter vardera, som var och en kan ge två kryss, så totalt kan man få 12 kryss genom dessa test. Bonuspoängen erhålls genom att summera totalt antal erhållna kryss, dividera med 6, och därefter avrunda till närmsta heltal (hamnar man mitt emellan två heltal så avrundas det uppåt). Högst två bonuspoäng kan inräknas i den del av tentamen som krävs för godkänt på kursen, övriga bonuspoäng medräknas för ev. överbetyg.

Skriftliga tentamen 

Den skriftlig tentamen är uppdelad i en Godkäntdel och en Överbetygsdel. De olika delarna testar hur väl du behärskar lärmålen för godkänt resp. överbetyg (se separat dokument här på kurshemsidan). Den typ av uppgifter som kan förekomma på Godkäntdelen är huvudsakligen sådana som avser testa att du kan utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt, men där kan också förekomma uppgifter av mer teoretisk natur, där du t.ex. skall kunna redogöra för vissa definitioner och satser. Bevis av satser kan dock endast förekomma på tentamens överbetygsdel. Överbetygsdelen innehåller tre uppgifter; en problemuppgift av lite mer sammansatt slag, en flervalsfråga med motivering, samt en ren teorifråga från lärmålslistan.

För godkänt på tentamen krävs
  Tentamens överbetygsdel kan ge högst 18 poäng, så tentamensuppgifterna på båda delarna kan sammanlagt ge totalt 50 poäng (eller 56 om bonus medräknas).

För betyg 4 krävs att du är godkänd på kursen och erhållit minst 33 poäng totalt på hela tentamen, inklusive bonus.
För betyg 5 krävs att du är godkänd på godkäntdelen och erhållit minst 42 poäng totalt på hela tentamen, inklusive bonus.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Följande deltagare är utsedda som  kursrepresentanter på denna kurs:

David Tenenbaum - tedavid (at) student.chalmers.se
Viktor Lehtonen - vikleh (at) student.chalmers.se
Johan Wall - wallj (at) student.chalmers.se
Stina Åkesson - stinaak (at) student.chalmers.se
Mattias Blomgren - matblo (at) student.chalmers.se

Här är protokollet/anteckningarna från utvärderingsmötet den onsdagen den 14 nov.
Gamla tentor
Föreläsningsmaterial
Föreläsningen 28 okt 2013:
- Kurspresentation (pdf)
Övrigt kursmaterial