I vetenskapens gränsmarker

Här följer några texter rörande bland annat vetenskap, vetenskaplighet, och deras förhållande till vidskepelse och religion, som jag (O.H.) författat eller på annat sätt är inblandad i. (För mina lite tyngre vetenskapliga arbeten, klicka här och här.)


Last modified: some time ago.