Aktuella meddelanden
14/10 Lösningsförslag till tentan 181013

26/8
Lösningsförslag till tentan 180825

8/6
Nu är tentamen rättad och resultatet finns på Ladok. Det var många imponerande prestationer!
Granskning sker 2018-06-21 kl. 10-12 i rum MVL14, Chalmers tvärgata 3. Trevlig sommar och lycka till med framtida studier!

28/5 Lösningsförslag till dagens tentamen

17/5 "Centrala definitioner, begrepp, satser" rörande LA kap 3 är uppdaterad.

17/5 Fristen för inlämning av bonusuppgifter är ändrat från 23. till 24. maj.

2/4 Kursplanen och övningsuppgifter är uppdaterad. Satsbevis som är tentamensrelevanta är givna under "Centrala definitioner, begrepp, satser". Slides till föreläsningen 10/4 är lagt upp.

Välkommen till kursen!
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarlig och föreläsningar: Håkon Hoel hhakon(at)chalmers.se
Stogruppsövningar: Johannes Borgqvist johborgq(at)chalmers.se
Räkneövningar: Maximilian Thaller

Alexey Kuzmin

Felix Rydell

Josef Bengtsson
Kurslitteratur
Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson, Linjär Algebra: fortsättningskurs, 1:e upplaga, Liber
Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker, Numerisk Analys, 1:e upplaga, Liber


Program
Här följer en preliminär plan för kursens element. Planen kommer att uppdateras löpande.
Referenserna nedanför siktar till kapitel, sektioner och uppgifter i böckerna
L - Linjär algebra - fortsättningskurs
N - Numerisk analys

Kursprogram

Vecka Avsnitt Innehåll
12 L: 1
Linjära rum.
13 L: 2 Skalärprodukt.
14
Påsk
15 L:2.3-4 N:1-2 L2.3-4:Minsta kvadratmetoden och ortogonala matriser. N1: Felanalys, algoritmer och stabilitet. N2: Ekvationslösning i en och flera variabler.
16 N:3-4 Funktionsapproximering och numerisk integration.
17 L: 3-4 L3: Linjära transformationer, ortogonala matriser. L4:Egenvärden och egenvektorer
18 N: 5 Numerisk linjär algebra: ekvationssystem och minstakvadratsproblem, QR-faktorisering.
19 N:5 Numerisk beräkning av egenvärden och egenvektorer och SVD.
20 N: 6, N:7.1-2, 7.4-5 Numerisk derivation, lösning av ODE, och optimering i en variabel.
21 N:7.6-8 & rep.
N:Numerisk optimering i flera variabler. Repetition.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
19/3 L: 1.1-1.2 Introduktion till kursen. Linjära rum och underrum.
20/3 L: 1.4-1.5 Linjära avbildningar, linjärt (o)beroende, bas, dimension.
22/3 L: 1.6-1.7 Linjära ekvationssystem, koordinater och basbyte
26/3 L: 1.7 och 2.1 Basbyte och skalärprodukt
27/3 L: 2.2 Ortogonalitet och ON-baser, några tillämpningar
9/4 L:2.3-2.4 Minsta kvadratproblem och ortogonala matriser.
10/4 N: 1 Felanalys och flyttalsaritmetik -- slides
12/4 N: 1-2 Flyttalsaritmetik forts. N2:Numerisk lösning av ekvationer, en variabel
13/4 N:2 Numerisk lösning av ekvationer, flera variabler
16/4 N:3 Funktionsapproximation, interpolation och splines
17/4 N:4.1-4.3 Numerisk integration
19/4 L: 3.1-3 Matriser för linjära avbildningar
20/4 L: 3.3-4 Ortogonala matriser
23/4 L: 4.1-2 Komplexa linjära rum, egenvärden och egenvektorer
24/4 L: 4.3-4 Diagonalisering, spektralsatsen
26/4 L: 4.5-6 Tillämpningar, kvadratiska former
3/5 N: 5.1-7 Numerisk lösning av system av linjära ekvationer.
4/5 N: 5.8-9, 5.11 Minsta kvadrat-problem, QR-faktorisering, SVD
7/5 N: 5.11-13 SVD
8/5 N: 5.14-18 Numerisk beräkning av egenvärder
14/5 N: 6.1-6.3 Numerisk derivation, numerisk lösning av ordinära differentialekvationer
15/5 N: 6.4 Noggrannhet till metoder för lösning av ODE. Matlab_Exempel6_5.m
17/5 N: 6.4, 6.6 Runge-Kutta metoder, A-stabilit till metoder för ODE. Matlab Lotka-Volterra (kaniner och räver)
18/5 N: 7.1-2, 4-5 Numerisk optimering, en variabel
21/5 N: 7.6-8 Numerisk optimering, fler variabler
exempel 7_5 Newton, exempel 7_5 Gyllene snittet, exempel 7_6, tentauppgift 8 maj 2017,
22/5
Repetition slidesRepetition
24/5
Repetition slidesRepetition (samma som ovan)
25/5
Tentauppgifter

Storgruppsövningar

Dag Avsnitt Uppgifter
19/3 L: 1.1-1.2 L1: 2,4,6,8,10
21/3 L: 1.4-1.5 L1: 29,35,40,41,46
26/3 L: 1.6-1.7, 2.1-2 L1: 16a), 17,21,23,48,53
28/3 L: 2.1-2.2 L2: 5,10,11,15,44 (Matlabskript) ,46
9/4 L: 2.3-5 L2: 9,25,26,30,39; (Sammanfattande figurer Fourier-serier & "Minsta kvadrat"-anpassningar)
11/4 N:1 N1: 6,13,18,22
23/4 N: 2-3 N2: 10,13,18; N3:1,9,15(Sammanfattande figurer Runges fenomen, Matlabskript)
25/4 N:4, L:3, L:4.1-2 N4:1,3,9, 16(Matlabskript) ; L3: 1a)b),3, 11, 16
2/5 L: 4 L4: 2a),4c),6,8, 17, 21
3/5 L:4, N: 5 L4: 23,25, 29, 32,50
7/5 N:5 N5:1,6,14, 16, 20,22
9/5 N: 5:14-18 N5: 27(Matlabskript) , 36a)b), 37, 50(Matlabskript)
14/5 N:6.1-3 N5: 41, 44(Matlabskript) ; N6:4,5,7a,8
16/5 N: 6 N6: 11,14,15,20(Matlabskript, Hjälpfunktion), 22(Matlabskript, Hjälpfunktion), 23(Matlabskript, Hjälpfunktion), (Sammanfattande figurer ODEer)
21/5 N:6.6 N:7 N7: 3, 6, 10a)-e)(Matlabskript, Hjälpfunktion),14(Matlabskript)(Sammanfattande figurer Minimering)
23/5
Tentauppgifter

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka Uppgifter
12 L1: 1,5,9,16b)c),20,22,25,26,44,45,51,52,56,58
13 Ingen räkneövning (men prova gärna att lösa L2 uppgifterna till vecka 15).
15 L2: 4,8,12,14,18,31,40; N1: 1,9,12,17,27,
16 N2: 6,17a),21,22; N3: 5,6,16; N4: 2,14
17 L3: 1c)d),2b)c),8,12; L4: 2b)c), 4d),7,13,19, 26
18 N5: 3,13,21; L4: 27,28,33,48 (Använd Matlab för att bestämma egenvärdena till 3x3-matriser)
19 N5:23,26,36c)d), 49
20 N6: 1,3,7b),12,13 N7: 5, 11,15
Några av de rekommenderade uppgifterna blev genomgått på storgruppsövningarna våren 2016. Notat från dessa kan hittas här.
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Det är fyra obligatoriska datorlaborationer.

För att få godkänd en datorlaboration, måste du gå på en av de uppsatta datorlaborationstimmorna och få den godkänd av en labbhandledare.

Laborationerna måste vara godkända senast på siste datorlaborationstimme torsdag 24. maj.

Lab 1: Svartkroppsstrålning, Wiens lag, planck.m
Lab 2: Optimering med tillämpning inom försöksplanering,
Lab 3: Numerisk lösning av differentialekvationer från elektromagnetisk fältteori,
Lab 4: Numerisk lösning av differentialekvationer från mekanik,

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
  4. Alfio Quarteroni, Fausto Saleri och Paola Gervasio, Scientific Computing with MATLAB and Octave
    Introduktionsbok för numerisk linjär algebra som innehåller många Matlab/Octave-kodexempel. (Kan laddas ner via Chalmers sin eduoroamuppkopling vid att gå till https://www.springer.com/gp/book/9783642453663 och klicka på "Access this title on SpringerLink".)

Studenter som tar upp ämnet:

Studenter som tar upp ämnet och har godkända datorlaborationer från tidigare, behöver inte göra om datorlaborationerna.
Bonusuppgifter
Du kan maximalt tillgodoräkna 10 bonuspoäng på tentan. Det finns 7 bonusuppgifter, som är värd 3-4 poäng var.
Bonusuppgifterna ska göras i grupper på maximalt två och varje student kan maximalt lämna in 1 bonusuppgift värd 4 poäng och 2 bonusuppgifter värda 3 poäng.
Bonusuppgifterna lämnas in genom pingpong. Tyvärr har jag inte hittat något bra sätt att lämna in som grupper på två i pingpong, så förfarandet blir så här:
För att bonusuppgifterna ska tillgodoräknas, ska de lämnas in innan 24. maj.
Bonus 1: Grafer och flygplånsrutter 3 poäng
Bonus 2: Wavelet-analys för datakomprimering 4 poäng
Bonus 3: Beräkning av egenvärden 3 poäng
Bonus 4: Linjärt ekvationssystem 4 poäng
Bonus 5: Minsta-kvadrat-approximation 3 poäng
Bonus 6: Reaktionskinetik och styva problem 4 poäng
Bonus 7: Simultant diagonaliserbara matriser 3 poän

Studenter som tar upp ämnet:

Bonusuppgifter från tidigare tillgodoräknas inte.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.


Examination
Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning.
Fyra (4) obligatoriska datorlaborationer. (Se ovan.)
Valfria bonusuppgifter.


Tentan sker 28. maj 14:00.

Maximalt antal poäng på tentan: 60
Betygsgränser: 30, 42, 54.
Upp till 10 bonuspoäng tillgodoräknas.

Sektioner i Kurslitteraturen som ingår
Linjär algebra:
1.1-1.7
2.1-2.4
3.1-3.5
4.1-4.5
(6.1-6.4) Relevant material finns även i Numerisk Analys

Numerisk Analys:
1.1-1.12
2.1-2.5, 2.8-12, 2.17
3.1-6
4.1-3
5.1-9, 11, 14-18
6.1-6.4, 6.6
7.1-8

Centrala definitioner, begrepp, satser:

Tentamensuppgifterna kommer att relatera till de centrala definitionerna, begreppen, satserna och metoderna som listas här.
Satsbevis kommer endast vara tentarelevant för de satserna som listas på formen "Sats x-med bevis".

LA Kap 1: Linjära rum, vektorrum:
LA Kap 2: Skalärprodukt:

LA Kap 3: Linjära avbildningar

LA Kap 4: Egenvärder och egenvektorer:

NA Kap 1: Felanalys och datoraritmetikk

NA Kap 2: Ekvationslösning:

NA Kap 3: Funktionsapproximation, interpolation och splines

NA Kap 4: Numerisk integration

NA Kap 5: Numerisk linjär algebra

Kap 6: Ordinära differentialekvationer, numerisk lösning

Kap 7: Numerisk Optimering

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Studentrepresentanter:
Namn: CID:
Ugné Miniotaité ugnem
Albin Ahlbäck albinah

Gamla tentor

Oktober 2017: tenta och lösning
Augusti 2017: tenta och lösning
Maj 2017: tenta och lösning
Oktober 2016: tenta och lösning
Augusti 2016: tenta och lösning
Maj 2016: tenta och lösning