Matematik D del B, TMA552b, hösten 2002

Årets tenta

Tentor:         Tentates,     Lösningsförslag,

Kursinformation

KursPM Kapitel i boken: 1 (utom 1.6), 2, 3 (utom 3.3, 3.4), 4, 5 (utom 5.5), 6.1, 7 (utom 7.5), 8.3-8.6

Uppgiftshäften

Uppgiftshäfte 1 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 1
Uppgiftshäfte 2 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 2
Uppgiftshäfte 3 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 3
Uppgiftshäfte 4 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 4
Uppgiftshäfte 5 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 5
Uppgiftshäfte 6 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 6

Följande tabell visar vilket uppgiftshäfte man bör jobba vid vilket grupptillfälle.

lv1lv2lv3lv4lv5lv6lv7
Måndag1 1 2 3 4 56
Tisdag1 1/22 3 4 56
Fredag1 2 2 4 5 6rep.

Inlämningsuppgifter, sammanlagt 2 stycken

Inlämningsuppgift 1. Lämnas in torsdagen den 21 november.
Inlämningsuppgift 2, Lämnas in måndagen den 9 december.

Föreläsningar

Föreläsning 1
Animering i avi-format. Roterande kub
Föreläsning 2
Animering i avi-format. Skuggan av kanter på kub
Föreläsning 3
Föreläsning 4
Föreläsning 5
Föreläsning 6
Föreläsning 7

Några Matlab-filer: projektion av kub på plan, spegling av kub i plan, roterande kub,

Förra årets tentor

Tentor:         december01, april 02, augusti 02
Lösningar:   december 01, april 02, augusti 02
 

Matlab, om man vill räkna med matriser på datorn.
Latex manualer och Einar Steingrimssons sammanställning av Latex symboler, om man vill skriva ner matematik snyggt.
 

Samuel Bengmark <samuel@math.chalmers.se>

Last modified: Thu Nov 29 07:24:24 MET 2001