Aktuella meddelanden
19/10:  Tes och lösningar till tentan.
14/10:  Övning på fredag den 16:e klockan 10-12 i MVF31.
24/9:  Fjärde datorlabben finns nu på plats. Kolla gärna igenom den innan måndag.
17/9:  Observera att föreläsningen på måndag är i MVF23 och att detta också gäller måndagen därpå (28:e september) med efterföljande övning i MVF22.
17/9:  Tredje datorlabben finns nu på plats. Kolla gärna igenom den innan måndag.
3/9:  Första datorlabben finns nu på plats. Kolla gärna igenom den innan måndag.
28/8:  Information på hemsidan komplett, men den kommer successivt att uppdateras så glöm inte att titta in då och då.
17/8:  Information på hemsidan är under uppbyggnad. Nyheter meddelas här.
Examinator och föreläsare
 Stefan Lemurell, sj@chalmers.se, 772 5303, rum  L3034 på Matematiska Vetenskaper.
Kurslitteratur
David C. Lay: Linear Algebra and its Applications, Pearson Education Inc. Vilka avsnitt som ingår framgår av föreläsningsprogrammet.

Preliminärt program för föreläsningarna
Efter varje föreläsning kommer det att finnas en (mycket kort) resumé. Klicka på länken under innehåll för att se den.

Dag
Sal
Avsnitt
Innehåll
 Mån 31 aug
A4H
 1.1-1.4
Linjära ekvationssystem.
 Ons 2 sep
MVF26  1.4-1.7 Lösningsmängder till linjära ekvationssystem. Linjärt oberoende.
 Mån 7 sep
A4H  2.1-2.2,2.4,2.5 Matrisalgebra. Faktorisering och uppdelning av matriser.
 Ons 9 sep
MVF26  1.8,1.9,2.3,2.7 Linjära avbildningar. Datorgrafik.
 Mån 14 sep
A4H
 3.1-3.3
Determinant.
 Ons 16 sep
MVF26  2.8,2.9,4.1,4.2
Vektorrum.
 Mån 21 sep
MVF23
 4.3-4.7 Vektorrum.
 Ons 23 sep
MVF26  5.1-5.2 Egenvärden och egenvektorer.       Dynamiskt system
Mån 28 sep
MVF23  5.3-5.4
Diagonalisering. Egenvektorer och linjära avbildningar.
Ons 30 okt
MVF26  5.6-5.7
Tillämpningar för egenvärden och egenvektorer.
Mån 5 okt
A4H  6.1-6.3
Inre produkt. ON-matriser.
Ons 7 okt
MVF26  6.4-6.6
Ortogonalisering. Minstakvadratmetoden.
Mån 12 okt
A4H  7.1,7.2
Symmetriska matriser.
Ons 14 okt
MVF26
Repetition. Tentaexempel.


Rekommenderade övningsuppgifter
Övningsuppgifterna på onsdagarna behandlar material som presenterades fram till måndagen innan. Det finns alltså tid att själv arbeta med uppgifterna innan övningen och om man ska få ut maximalt av övningen så MÅSTE du göra det. Idealet är att du löst/försökt lösa eller åtminstone tittat på alla uppgifterna innan övningen. Övningen kommer att bestå av både tid att ställa frågor om och få hjälp med övningar samt demonstration vid tavlan. Det kan tyckas som om listan av uppgifter är lång, men bara få av dem kräver långa räkningar. Om du kör fast på en uppgift är det bättre att gå vidare till nästa istället för att sitta för länge med en uppgift.
Dag
Sal
  Uppgifter
 Ons 2 sep
MVF26  1.1: 3,11,13,19,24,25. 1.2: 1,3,13,22. 1.3: 1,5,7,11,19,21,24,25. 1.4: 1,3,7,17,19,24,25.
 Ons 9 sep
MVF26  1.5: 3,7,17,19,24,37. 1.7: 3,5,7,13,15,17,19,22,31,33,35,37
 2.1:
1,7,10,16,21,33. 2.2: 1,5,10,13,17,25,26,31. 2.4: 1,7,12,23,25. 2.5: 3,9.
 Ons 16 sep
MVF26  1.8: 7,13,15,19,22,35. 1.9: 3,5,9,11,19,24,27. 2.3: 1,3,12,13,17,21,33. 2.7: 3,7,15,17,19.
 3.1:
1,9,15,21,25,40,41. 3.2: 1,3,5,19,21,28,31,33,39. 3.3: 19,23,27,29.
 Ons 23 sep
MVF26  2.8: 3,7,11,13,15,17,19,22,25,31. 2.9: 1,5,9,15,18,21. 4.1: 3,7,9,15,19,24,27. 4.2:26,31,35
 4.3: 1,5,7,13,22,31. 4.4: 13,16,29. 4.5: 7,13,20,21,30. 4.6: 3,13,18,31,33. 4.7: 1,3,7,13,16.
Ons 30 sep
MVF26  5.1: 1,5,17,22,23,31. 5.2: 1,9,17,19,22. 5.3: 1,3,7,9,15,22,23,25. 5.4: 3,5,9,11,13.
Ons 7 okt
MVF26  5.6: 1,5,7,11. 5.7: 1,5,7,9. 6.1: 1,5,7,11,13,17,20,25,27.
 6.2:
5,9,11,15,21,24,27. 6.3: 1,5,7,11,15,19,22.
Mån 12 okt
4241D
 6.4: 3,9,18. 6.5: 1,5,9,15,18,19,21. 6.6: 1,7,9.
Ons 14 okt
MVF26  7.1: 1,5,9,11,17,26,27,35. 7.2: 1,3,9,11,22.

Inlämningsuppgifter i Maple-TA
Varje vecka finns det ett antal inlämngsuppgifter utlagda på nätet. De är i form av ett prov där man ska få ihop ett visst antal poäng för att bli godkänd. Man kan göra ett prov hur många gånger som helst och det är det bästa resultatet som räknas. Typen av uppgifter är (i stort sett) samma varje gång man gör ett prov en given vecka, men de olika siffrorna varierar. Sista dagen för att göra respektive prov är måndagen i veckan därpå.

Man kommer att få bonuspoäng beroende på hur många veckor man gjort enligt följande skala:
7 veckor:  4 poäng
5 veckor:  2 poäng
Det är med andra ord viktigt att vara aktiv under hela kursen.

Proven görs i ett system som kallas Maple-TA och rättningen sköts helt automatiskt. Viktigt att tänka på att man noga kontrollerar att man först räknar och sedan skriver rätt för det finns ingen snäll lärare som har överseende med småmissar vid rättningen.  Om man minst två gånger är nära (inom 1 poäng) att klara sig så finns möjlighet att bli godkänd i efterhand.

Länk till Maple-TA. Alla som förväntades gå kursen har fått användarnamn och lösenord till sin e-postadress på Chalmers. Om du inte har fått inloggningsuppgifter så kontakta kursansvarig.
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Klicka på länken under Uppgifter för att hämta uppgifterna.
Dag
Sal
  Uppgifter
 Mån 31 aug
VÖ23
 Repetition av grunderna i Matlab inklusive enkel programmering. Intro till Maple-TA.
 Mån 7 sep
VÖ23
 Linjära ekvationssystem
 Mån 14 sep
CAD-lab
 Linjära avbildningar       Enhetskuben
 Mån 21 sep
MVF22
 Vektorrum       ref
 Mån 28 sep
MVF22  Egenvärden och egenvektorer
 Mån 5 okt
VÖ23  Glastak    Artikeln    Taket.zip

De fem sista måndagsövningarna ska redovisas skriftligt, antingen två och två eller enskilt. Redovisningarna ska lämnas in senast 12:00 måndagen efter övningen och kommer att återlämnas rättade på onsdagen efter. Ej godkända redovisningar kommer att kunna korrigeras och/eller kompletteras. För att bli godkänd på kursen måste minst 4 av de 5 redovisningarna vara godkända. Instruktioner för redovisningen finns HÄR!


Referenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen och man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
Följande satser ska dessutom kunna bevisas:
OBS: Sidnumreringen nedan är korrigerad för tryckningen där kapitel 1 startar på sidan 17. (Om kapitel 1 startar på sidan 1 som i min bok så subtrahera med 016.)
Sats
Sida
1.7
84
1.10
99
1.11
104
2.6
137
3.10
223
4.2
243
4.7
262
5.1
322
5.2
323
5.5
336
6.2
396
6.5
401
7.1
466

Examination
Tentamen består av 8 uppgifter varav minst 2 är av teoretisk karaktär.
För godkänt resultat på kursen (3:a i betyg) krävs minst 20 poäng och för betygen 4 och 5 krävs det 30 respektive 40 poäng.
Utöver godkänd tentamen krävs också godkända datorlaborationer för att bli godkänd på kursen.
Tentamina
Tes och lösningar till tentan den 19:e oktober.

Information om tentamenstider och lokaler kommer att finnas i Studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor kommer att återlämnas vid lämpligt tillfälle och därefter kan de återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
Finns det bara en enda (här med lösningar) eftersom det är andra gången kursen går och alla klarade den på första försöket ifjol. Det finns också en fiktiv tenta här att öva på.