TMA965 Diskret matematik, HT06


In english

 
 
 

TENTAMEN

Tentamen äger rum måndagen den 23 oktober 2006, 8.30 - 12.30, i M-huset. Samtliga på kursen inskrivna anses anmälda.

Lösningar till tentan.


  Kurslitteratur

Norman L. Biggs, Discrete Mathematics (second edition), Oxford University Press, 2002.

Boken kan köpas på Cremona.

  Kursinnehåll

Kursen behandlar datorinriktade matematiska strukturer av algebraisk, kombinatorisk och aritmetisk karaktär, som tillämpas bl a på kodning och kryptering.

Det är tänkt att gå igenom följande:

  Schema 

Undervisningen äger rum tisdag 13-15 i EL42, onsdag 10-12 i ES51, torsdag 15-17 i ES52 och fredag 13-15 i EL42, med start vecka 36, tisdagen den 5 september. Lektionerna på onsdag och fredag är övningsräkningar, som ger möjlighet att räkna (inlämnings)uppgifter, medan de övriga lektionerna är föreläsningar.

  Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen på måndagen den 23 oktober. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

En viktigt beståndsdel i kursen är uppgifterna. Inlämningsuppgifterna (se nedan) är ej obligatoriska, men om man lämnar in dem kan uppgifterna bidra med 50% till betyget.

  Gamla tentor

Här är tentan från mars 2003 med lösningar. Och här är omtentan med lösningar. Och här tentan från oktober 2003 med lösningar.

  Inlämningsuppgifter

Under kursen kommer fem inlämningsuppgifter att förekomma.

Dessa ska lösas enskilt, men problem får (och bör) diskuteras studenterna emellan. Ange i lösningarns vilka du har diskuterat med. Inlämningsuppgifterna räknas lämpligen under de två övningspassen, samt på egen tid. De ska lämnas in vid föreläsningens början på efterföljande tisdag.

Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter kommer successivt att läggas ut här.

  Kommentar och tillägg

Kromatiska polynom

Något om kryptering

  LänkarKurshemsida http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tma965/0607/

Jan Stevens,
Tel 7725345, Rum 5028 (Matematiska vetenskaper)
Email: stevens < at > math.chalmers.se
Last modified: Oct 23 2006 by Jan Stevens