Länk till Preliminär kursplan

Aktuella meddelanden
Samläsning mellan L9MA20 och LGMA20

Duggorna är tre stycken och är  desamma som "Kryssuppgifter", se nedan.


Kursstart Fredag 29:e mars 2019, 13.15 i Pascal

Välkomna!Lärare
Peter Ryberg, Reimond Emanuelsson
föreläsare Reimond Emanuelsson
Kurslitteratur
Arne Persson, Lars-Christer Böiers:
Analys i en variabel, tredje upplagan (upplaga 3:5)
Studentlitteratur, Lund
samt övningsbok till denna.
Böckerna kan köpas på Cremona.


Schema

För detaljerad information se det officiella schemat.

Program

Preliminärt program för föreläsningarna


  1. Dag
Avsnitt
Innehåll
Fre 29 mars
vecka 13
Kap 1.1-1.11 Kursöversikt,
Lite elementär algebra, potenser och
logaritmer, Absolutbelopp
Funktioner, De elementära funktionerna
Tis 2 april
vecka 14
Kap. 1.1-1.11
De elementära funktionerna forts
To 4 april Laboration 1 med programmet Geogebra
Fre 5 april
vecka 14
Kap 2.3-4
Kryssuppgift I (10.00-11.45)
Gränsvärden, Kontinuitet
Standardgränsvärden, Talet e och talet pi
Ti 9 april
vecka 15
Kap 3.1-3.3 Gränsvärden, Kontinuitet forts.
Derivator. fysikalisk tolkning, definition och räkneregler.
Betydelse för funktions graf.
 
Fre 12 april
vecka 15
Kap 3.4-3.6
Kap 4.1-4.2
Derivator av elementära funktioner,
Medelvärdessatsen med tillämpningar
Lokala extremvärden, största och minsta värde och asymptoter.

 
Ti  23 april
vecka 17
Kap 4.1-4.2,
Kurvkonstr. teckenschema.
Användning av derivator.
Max- och minproblem. 

Fre 26 april
vecka 17
Kap 4.6
Max- och minproblem tillämpningar,
Konvex och konkav funktion
Ti 30 april
vecka 18
Kap 6.1-6.2
(Riemann-)integralens definition,
insättningsformeln, integralkalkylens huvudsats,
Primitiva funktion.

To 2  maj 08.00-09.45 Laboration  2 (programmet Python)
Fre 3 maj
vecka 18
Kryssuppgift IIa
Kap 5.1-5.4
KryssuppgiftIIb
Primitiv funktion.
Partiell integration  (P.I.)
Variabelbyte (V.S.)
 
Ti 7 maj
vecka 19
Kap 6.5,

P.I. och V.S. forts, samt ytterligare metoder för integraler.
Generaliserade integraler,
Fre 10 maj
vecka 19
10.00-11.45
6.5
Generaliserad integral forts.
Ti 14 maj
vecka 20
Kap 7.1-7.4
Area-, Volym- och längdberäkning
Fre 17 maj
vecka 20
Kap 7.7-7.8
Kryssuppgift III 10.00-11.45
Tröghetsmoment och masscentrum/tyngdpunkt
Ti 21 maj
vecka 21
Repetition Räkning av tentamen
Fre 24 maj Repetiton Räkning tentamen


Rekomenderade övningsuppgifter
Det är viktigt att du inte ligger efter med övningar. Programmet nedan innehåller många uppgifter.
Om du inte hinner räkna igenom alla övningar så är det att du hoppar över några uppgifter än att
du kommer efter i programmet. Fråga gärna om råd.
Uppgifter med fet stil görs på tavlan.Vecka
  Uppgifter
Vecka 14
1-5 april
Kap 1: 5, 8, 15c, 25, 26, 51bce, (1.53), 61bcd, 64bc, 64d, 65ad, 68
1.70ac, 84, 85, 87acef, 88, 89abc, 90ab,
92, 94, 96, 98, 100  
Vecka 15
8-12 april
Tisdag: Kap 1:  106abd, 1.20, 122 (bara arcsin), 123 (bara arctan), 125ab, 127, 130, 144, 150cf 

Fredag; Kap 2
: 3ab, 4, 5, 8begjk , 9a, 11af, 12,
16ab, 16c, 17, 19, 22ae, 25c, 29, 36dfg, 43ace

Vecka 17
23-26 april
 Fr.o.m. Onsdag 24/4: Kap 3: 1c, 3, 4, 7b, 9, 10ab, 11acf, 12cef, 13a, 14ad, 19, 23, 25, 29, 32, 37, 38,  
Vecka 18
  29 april-3 maj
Kap 4: 4abc, 6a, c, 9&13, 12ae, 15ace, 16, 19, 22, 24, 25, 31, 33, 39,  
Vecka 19
6-10 maj
Kap 4: 4.45 (tisdag)
Kap 5
: 1a-f, 2be, 3befhk, 4d,
1h, 1i, 4e, 5b, 5h (fredag)
6, 8abdeh, 9adeh, 10cefg, 11cg,   
Vecka 20
  13-17 maj
 Kap 5:  12, 13, 14, 15d), 16ac, 17acdh, 17e), 18a, 21, 22a), 23a),
24cd), 26d),  27a), 30ab), 32, 34, 36a), 38, 41b), 41f), 51c)
Vecka 21
20-24 maj

Kap 6: 1abce, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11b , 14,    ( DU: 2.4),
16a, 18c) (tisdag)

Kap 6: 15ad, 16d, 18a, 25b, 26ab,, 28a 32, 33, 41, 45, 47
Kap 7: 1, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 23, 27, 33, 35 (fredag)
Vecka 21
20-24 maj,
och vecka 22
prel.te
Kom ikapp, Gamla tentor; telgma2020160603.pdf
falgma2020160603,pdf
telgma2020160825.pdf

falgma2020160825.pdf 

telgma2020170103.pdf

falgma2020170103.pdf

Föreläsningsanteckningar och kurskrav
Föreläsning I
FöreläsningII
FöreläsningIII  
Föreläsning IV
Föreläsning V
FöreläsningVI
konvexkonkav.pdf
FöreläsningVII

FöreläsningVIII

FöreläsningIX.pdf

FöreläsningX.pdf

Fotbollsmål

sammanfattning I
sammanfattning II
sammanfattning III
sammanfattning IV
sammanfattningV

sammanfattningVI
sammanfattningVII

sammanfattningVIII

sammanfattningIX.pdf

  logoptenslagar.pdf
 Teoriuppgifter
           

trigonometriska identiteter
Datorlabbar: Geogebra och Python

Första datalabben är på torsdag 4 april. Här är
uppgifterna.
Andra datalabben är på torsdag 5 maj. Introduktion till Programmet Python. Texten är rätt lång då den hjälper dig komma igång steg för steg, från att hitta programmet till att skriva program. Testa innan du kommer till labbet!  Själva labbuppgifterna ligger på s.9 och 10. 
Examination
Kryssuppgift I

Analyskursen genom en avslutande skriftlig tentamen. "Kryssuppgifter" finns v id tre tillfällen, se schemat. 

Kryssuppgifterna kommer att innehålla uppgifter av delvis liknande karaktär som övriga uppgifter. Totalt kan dessa kryssuppgifter ge 3.0 examinationspoäng. 

Regler för kryssuppgifterna

Vid tillfället för kryssuppgifter (vissa fredagar enl. schemat) kryssar man i de uppgifter (av 3 till 4 stycken), som man har gjort för att sedan vara beredd att göra på tavlan.


Poängen från kryssuppgifter är giltig under ett år, dvs t.o.m. omtentamen i augusti i samma kalenderår.    

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av sex-sju uppgifter, varav en-två är teoriuppgifter. Tentamen är på  24 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa. 

För betyget G på kursen krävs totalt 11 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 18 examinationspoäng.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
När tentan är rättad ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor och föreläsningsanteckningar

Tentamen 20170602 med lösningar
Tentamen 20180103 med lösningar  (OBS! lösningarna är felnumrerade, fel i lösningarna för uppg 3,4 och 6. Lösningarna kommer bli rättade så småningom).
Tentamen 20180601

Tentamen 20160603 med lösningar
Omentamen 20160825 med lösningar.
Omtentamen 20170103 med lösningar
Tentamen 20180601 med lösningar

Tentamen202200107 med lösningar

Omtentamen 20190107 med lösningar

tentamen 21090607 med lösningar
ellipsoellipsoid.pdf
ellipsoellipsoid.nb