Aktuella meddelanden

Tenta 4 april 2016 med lösningsförslag

Tenta 15 januari 2016 med lösningsförslag

Tenta 22 augusti 2016 med lösningsförslag

10/12: Schemaändring:  På Fredag 18/12 är det undervisning i Linjär algebra.
Vi ses sista gången på tisdag den 15 och tar jullov till den 7 januari.
Trevlig helg!

3/12: Programmet för föreläsningarna har uppdaterats.

24/11: Nya lokaler för föreläsningarna. Från och med nästa vecka (den 1 december) är föreläsningarna i den något större Sal Euler. Detta gäller inte Fredagen den 4/12 då vi är i EA.

23/11: Den tredje och sista Duggan
sker Tisdagen 1/12 kl 13.15-15.15 i de vanliga salarna,
FL74 & MVF31.
Här är ett exempel på en sådan dugga.

16/10: Inlämningsuppgift 2 finns här,
och du kan läsa om Simpsons formel här.
Vi börjar i Pascal 12.15 (OBS. tiden)
Datasalarna MVF24&25 är bokade 13.15-15
Inlämning senast Tisdag 8 december.

5/10: Dugga 2
sker Fredagen 30/10 kl 10-12 i sal FB.
(Högst upp i F-huset, ingång från övre gården.)

Inlämningsuppgift 1 finns här.
Kom ihåg deadline 2/11!!!

Lärare
Kursansvarig: Sven Järner, Hasse Carlsson, och Julie Rowlett..

Lärare del 2:
Föreläsningar: Hasse Carlsson (I Pascal)
Övningsledare: Mattias Lennartsson för Grupp 1 (I MVF33 och FL74)
och Hasse Carlsson för Grupp 2 (I MVF 31)

Lärare del 1:
Föreläsningar: Sven Järner
Övningsledare: Anna Persson och Julie Rowlett.
Labhandledare: Katarina Blom, Anna Persson.

Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.
Dessutom: extra0 och extra1 med några lösningar samt supegenskap, l'Hospitals regel och integraldefinitionen


Program del 2


Preliminärt program för föreläsningarna, del 2
Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 45 Tisdag 3/11, 10-12 6.1-3 Stencil
Integralens definition och räkneregler

Fredag 6/11, 10-12 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Insättningsregeln
Vecka 46 Tisdag 10/11, 10-12 6.5, Generaliserade integraler

Fredag 13/11, 10-12 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 47 Tisdag 17/11, 10-12 7.11 Tillämpningar, Numerik

Onsdag 18/11, 10-15 MATLAB och numerik    
Laboration 2 och Simpsons formel
Vi börjar i Pascal 12.15
Datasalarna MVF24&25 är bokade 13.15-15

Fredag 20/11, 10-12
Repetition, Valda exempel
Vecka 48 Tisdag 24/11, 10-12 8.1-2 Linjära differentialekvationer av första ordningen

Fredag 27/11, 10-12 8.3 Separabla differentialekvationer
Vecka 49 Tisdag 1/12, 10-12 8.5-6 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Homogena ekvationer

Fredag 4/12, 10-12 8.7 Linjära differentialekvationer av andra ordningen
Partikulärlösningar

Vecka 50 Tisdag 8/12, 10-12 2.5.4, 7.9 Serier

Fredag 11/12, 10-12 9.2-4 Serier (forts), Taylors formel
Vecka 51 Tisdag 15/12, 10-12 9.5-6 Taylors formel (forts) och gränsvärden
Vecka 1 Torsdag 7/1, 13-15 9.6.3 Taylorserier

Fredag 8/1, 10-12 l'Hospitals regel,stencil Generaliserade medelvärdessatsen
l'Hospitals regel
Vecka 2
Måndag 11/1, 10-12
Exempel på tentamensproblem

Onsdag 13/1, 10-12
Gamla tentor

Fredag 15/1, 8.30-12.30
Tentamen


Rekommenderade övningsuppgifter, del 2
Vecka
Dag
Uppgifter
Vecka 45
Ti 3/11 Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc

Fr 6/11 Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 46 Ti 10/11 Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21

Fr 13/11 Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43, 48, 49
Vecka 47 Ti 17/11 Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21

Fr 20/11 Extra övningar
Vecka 48 Ti 24/11 Kap 8: 1-9

Fr 27/11 Kap 8: 11, 12, 18, 21- 25
Vecka 49 Ti 1/12 Dugga 3
Kap 8:Några av 11-20 och 26-33 efter egen smak

Fr 4/12 Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58
Vecka 50 Ti 8/12 Kap 8: 71, 76, 80, 84, 85, 86

Fr 11/12 Kap 2: 32, 33, 34, ÖS: 1, 2, Kap 7: 46, 47, 48, 50
   (ÖS hänvisar till Övningar på serier)
Vecka 51 Ti 15/12 ÖS: 3, 4, Kap 9: 5, 6bc, 8, 14a-c, 18a, 22a, 35, 37, 38b,
Vecka 1
To 7/1 Kap 9: 39b, 42, 43, 48 , 24, 28, 33, 34

Fr 8/1 ÖS: 5, 6, 7, Kom ikapp
Vecka 2
Må 11/1 Gamla tentor

On 13/1 Gamla tentor

Program, del 1

Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 i övningsboken ger en indikation om vad man förväntas kunna.

Föreläsningar, del 1 (preliminärt)
Dag Avsnitt
Innehåll
Ti 1/9, 13.15-15.00
1.1-1.4
funktionsbegreppet, graf till funktion, absolutbelopp, polynom.
Fr 4/9, 10.00-11.45 1.4-1.7, 1.6
ratinella funktioner, inversa funktioner, potens- och exponential-funktioner
Ti 8/9, 10.00-11.45 1.7-1.9 (ej gränsvärden)
rationella fonktioner, sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, 
Fr 11/9, 10.00-11.45 1.10, A.1-A.5
arcusfunktioner, komplexa tal på rektangulär form
Ti 15/9, 10.00-11.45 A.6-A10, 2.1
polär form, polynomekvatiner, gränsvärden 
Fr 18/9, 10.00-11.45 2.1-2.2
gränsvärden och kontinuitet
Ti 22/9, 10.00-11.45 2.3-2.4
talet e, standardgränsvärden
Fr 25/9, 10.00-11.45 2.4-2.5.1  tillämpningar av gränsvärden samt gränsvärden från kap 1
Ti 29/9, 10.00-11.45 3.1-3.3
derivatans definition och räkneregler
Fr 2/10, 10.00-11.45 3.3-3.5
kedjeregeln, extrempunkter, medelvärdessatsen
Ti 6/10, 10.00-11.45 3.5-3.8, 4.1-4.2
medelvärdessatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
Fr 9/10, 10.00-11.45 4.3-4.4, 4.6
optimering, konvexa funktioner, etc
Ti 13/10, 10.00-11.45 4.5 (2.5.2, 2.5.3) numerisk lösning av ekvationer
Fr 16/10, 10.00-11.45 Appendix C + supegenskap
intervallinkapslingssatsen, supremumaxiomet  satsen monotont gränsvärde.
Ti 20/10, 10.00-11.45 Appendix C forts.
satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
Fr 23/10, 10.00-11.45 5.1-5.2
primitiva funktioner
Ti 27/10, 10.00-11.45 5.3-5.4
primitiva funktioner forts.


Rekommenderade övningsuppgifter del 1
Dag Uppgifter
Fr 4/9, 13.15-15.00
Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27
Ti 8/9, 13.15-15.00 Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71, extra0
Fr 11/9, 13.15-15.00 Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129
Ti 15/9, 13.15-15.00 Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.20, A.25, A.27, A.36, A.40, A.45, A.46, A.49, A.58, A.59
Fr 18/9, 13.15-15.00 dugga, räkna ikapp
Ti 22/9, 13.15-15.00 räkna ikapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8
Fr 25/9, 13.15-15.00 Minimum: 2.8-11, 2.14-17, 2.25, 2.28; Extra: 2.2, 2.5-7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
Ti 29/9, 13.15-15.00 räkna ikapp
Fr 2/10, 13.15-15.00 räkna ikapp
Ti 6/10, 13.15-15.00 Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33-34, 3.6-7, 3.18-19; Extra: 3.2-5, 3.15-16, 3.21-26, extra1
Fr 9/10, 13.15-15.00 Minimum: 4.1, 4.5, 4.8, Extra: 4.6-7
Ti 13/10, 13.15-15.00 Minimum: 4.9, 4.13, 4.15, Extra: 4.11, 12, 14
Fr 16/10, 13.15-15.00 Minimum:   2.30, 2.31, 4.19-21, roliga textuppgifter; Extra: fler textuppgifter
Ti 20/10, 13.15-15.00 forts. från föregående
Fr 23/10, 13.15-15.00 Minimum: 5.3, 5.9-13, 5.17, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37; Extra: 5.36, 5.39, 5.40
Ti 27/10, 13.15-15.00 forts. från föregående


Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Se även teorilistan.
Duggor
Under kursens gång kommer vi ha tre duggor. Den första har vi efter ett par veckor, den andra (som är lite mer omfattande) har vi strax efter att del 1 är slut och den tredje kommer under del 2. Håll utkik efter "aktuella meddelanden" där exakta tider och platser kommer upp efter hand.

Examination
Analyskursen examineras dels genom tre duggor och två inlämningsuppgifter under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Duggorna och inlämningsuppgifterna bör alla som följt undervisningen och skött sitt hemarbete kunna klara.
Inlämningsuppgifterna är obligatoriska medan duggorna ger bonuspoäng. Dugga 1 ger max 9 duggapoäng, dugga 2 max 20 och dugga 3 max 10, dvs max 39 totalt Detta räknas om till examinationspoäng enligt följande tabell.

Duggapoäng
0-1,5 2-7,5 8-13,5 14-19,5 20-25,5 26-31,5 32-39
Examinationspoäng
0 1 2 3 4 5 6

Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av åtta uppgifter och kan ge ytterligare 25 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på kursen krävs totalt 14 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 22 examinationspoäng.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
 • Tentamen 24 augusti 2015 med lösningar.
 • Tentamen 13 april 2015 med lösningar.
 • Tentamen 16 januari 2015 med lösningar.
 • Omtentamen 24 augusti 2014 med lösningsförslag.
 • Omtentamen 23 april 2014 med lösningsförslag.
 • Tentamen 17 januari 2014 med lösningsförslag.
 • Tenta 26 augusti 2013 med lösningsförslag.
 • Tenta 3 april 2013 med lösningsförslag.
 • Tenta 11 januari 2013 med lösningsförslag.