Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
           Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
           Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
           Beskrivning:
           Y:\www\www.math.chalmers.se\FIa_och_Joppe.JPG

 

Bemanning/Staffing
Kursansvar/Course responsibility
Kursvärdering/Course evaluation
Kurshemsidor/Course homepages
Tentamina/Examinations
Möbius
Lärarmöten/Staff meetings

Tentor i läsperiod 4, H18-V19

Juniperioden, H18-V19

Augustiperioden, H18-V19

Omtentor oktoberperioden, H19-V20   

Tentor i läsperiod 1, H19-V20

Omtentor Januariperioden, H19-V20

Tentor i läsperiod 2, H19-V20

Tentor i läsperiod 3, H19-V20

Påskperioden, H19-V20

Tentor i läsperiod 4, H19-V20

Juniperioden, H19-V20

Augustiperioden, H19-V20

Omtentor oktoberperioden, H20-V21

Tentor i läsperiod 1, H20-V21

Omtentor Januariperioden, H20-V21

Tentor i läsperiod 2, H20-V21

Tentor i läsperiod 3, H20-V21

Påskperioden, H20-V21

Tentor i läsperiod 4, H20-V21

Juniperioden, H20-V21

Augustiperioden, H20-V21

Omtentor oktoberperioden, H21-V22

Tentor i läsperiod 1, H21-V22

Omtentor Januariperioden, H21-V22

Tentor i läsperiod 2, H21-V22

Tentor i läsperiod 3, H21-V22

Påskperioden, H21-V22

|Matematiska vetenskaper |

|Chalmers tekniska högskola  |

 |Göteborgs universitet  |

 

Disclaimer