Aktuella meddelanden

Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Håkan Samuelsson Kalm och Hasse Carlsson
Övningsledare: Anna Persson
Labhandledare:
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.
Dessutom: extra0 och extra1 med några lösningar samt supegenskap, l'Hospitals regel och integraldefinitionen

Program del 2


Preliminärt program för föreläsningarna, del 2
Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
Vecka 45 Tisdag 4/11, 10-12 6.1-3 Stencil
Integralens definition och räkneregler

Onsdag 5/11, 13.15-15 Dugga Sal KA

Fredag 7/11, 10-12 6.4 Integralkalkylens huvudsats
Insättningsregeln
Vecka 46 Tisdag 11/11, 10-12 6.5, Generaliserade integraler

Fredag 14/11, 10-12 7.1-3, Tillämpningar
Vecka 47 Tisdag 18/11, 10-12 7.11 Tillämpningar, Numerik

Onsdag 19/11, 10-15 MATLAB och numerik    
Laboration 2 och Simpsons formel
Vi börjar i Pascal 12.00
Datasalarna MVF24&25 är bokade 13.15-15

Fredag 21/11, 10-12
Repetition, Valda exempel
Vecka 48 Tisdag 25/11, 10-12 8.1-2 Linjära differentialekvationer av första ordningen

Fredag 28/11, 10-12 8.3 Separabla differentialekvationer
Vecka 49 Tisdag 2/12, 10-12 8.5-8 Linjära differentialekvationer av andra ordningen

Fredag 5/12, 10-12 2.5.4, 7.9 Serier
Vecka 50 Tisdag 9/12, 10-12 9.2-4 Serier (forts), Taylors formel

Fredag 12/12, 10-12 9.5-6 Taylors formel (forts) och gränsvärden
Vecka 2 Onsdag 7/1, 10-12
Reserv, Repetition av serier och Taylors formel

Fredag 9/1, 10-12
Repetition
Vecka 3 Måndag 12/1, 13-15
Gamla tentor

Onsdag 14/1, 10-12
Gamla tentor

Fredag 16/1, 8.30-12.30
Tentamen


Rekommenderade övningsuppgifter, del 2
Vecka
Dag
Uppgifter
Vecka 45
Ti 4/11 Fortsätt med 5.3, 5.9-11, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37, Extra 5.36, 5.39, 5.40, etc etc

Fr 7/11 Kap 6: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11
Vecka 46 Ti 11/11 Kap 6: 12, 13 och så många du hinner av 14-21

Fr 14/11 Kap 6: 26, 27, 30c, 31ab, 32, 33, 37, 42, 43, 48, 49
Vecka 47 Ti 18/11 Kap 7: 1-3, 11, 14, 17, 21

Fr 21/11 Extra övningar
Vecka 48 Ti 25/11 Kap 8: 1-9

Fr 28/11 Kap 8: 11, 12, 18, 21- 25
Vecka 49 Ti 2/12 Dugga
Kap 8:Några av 11-20 och 26-33 efter egen smak

Fr 5/12 Kap 8: 38, 40, 49, 51, 56ab, 58
Vecka 50 Ti 9/12 Kap 8: 71, 76, 80, 84, 85, 86

Fr 12/12 Kap 2: 32, 33, 34, ÖS: 1, 2, Kap 7: 46, 47, 48, 50
   (ÖS hänvisar till Övningar på serier)
Vecka 2 On 7/1 ÖS: 3, 4, Kap 9: 5, 6bc, 8, 14a-c, 18a, 22a, 35, 37, 38b,

Fr 9/1 Kap 9: 39b, 42, 43, 48
Vecka 3 Må 12/1 Gamla tentor

To 8/1 Gamla tentor

Program, del 1

Före kursens början bör man fräscha upp sina matematikkunskaper genom att gå Introduktionskursen eller genom självstudier. Kapitel 0 övningsboken ger en indikation om vad man förväntas kunna.

Föreläsningar, del 1 (preliminärt)
Dag Avsnitt
Innehåll
Ti 2/9, 10.00-11.45
1.1-1.5 (ej 1.4.4-5)
funktionsbegreppet, graf till funktion, absolutbelopp, polynom, rationell funktion
Fr 5/9, 10.00-11.45 1.6-1.7, 1.8.1
inversa funktioner, potens-, exponential- och logaritmfunktioner
Ti 9/9, 10.00-11.45 1.8-1.10 (ej gränsvärden)
sammansättning av funktioner, trigonometriska funktioner, arcusfunktioner
Fr 12/9, 10.00-11.45 A.1-A.10
komplexa tal
Ti 16/9, 10.00-11.45 2.1-2.2
gränsvärden och kontinuitet
Fr 19/9, 10.00-11.45 2.1-2.2
gränsvärden och kontinuitet
Ti 23/9, 10.00-11.45 2.3-2.4, 2.5.1
talet e, standardgränsvärden, tillämpningar av gränsvärden
Fr 26/9, 10.00-11.45 2.3-2.4, 2.5.1 talet e, standardgränsvärden, tillämpningar av gränsvärden
Ti 30/9, 10.00-11.45 3.1-3.3
derivatans definition och räkneregler
Fr 3/10, 10.00-11.45 3.3-3.5
kedjeregeln, extrempunkter, medelvärdessatsen
Ti 7/10, 10.00-11.45 3.5-3.7, 4.1-4.2
medelvärdessatsen, derivator av högre ordning, kurvritning
Fr 10/10, 10.00-11.45 4.3-4.4, 4.6
optimering, konvexa funktioner, etc
Ti 14/10, 10.00-11.45 4.5
numerisk lösning av ekvationer
Fr 17/10, 10.00-11.45 Appendix C + supegenskap
intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
Ti 21/10, 10.00-11.45 Appendix C + supegenskap intervallinkapslingssatsen, satsen om mellanliggande värde, satsen om största och minsta värde
Fr 24/10, 10.00-11.45 5.1-5.2
primitiva funktioner
Ti 28/10, 10.00-11.45 5.3-5.4
primitiva funktioner
Fr 31/10, 10.00-11.45
repetition


Rekommenderade övningsuppgifter del 1
Dag Uppgifter
Fr 5/9, 13.15-15.00
Minimum: 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.22, 1.25, 1.51; Extra: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.27
Ti 9/9, 13.15-15.00 Minimum: 1.52-57, 1.61, 1.63, 1.64-68, 1.72; Extra: 1.58, 1.59, 1.60, 1.62, 1.70, 1.71, extra0
Fr 12/9, 13.15-15.00 Minimum: 1.85, 1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97-102, 1.107, 1.115-118, 1.119, 1.120; Extra: 1.104, 1.106, 1.108, 1.109, 1.111, 1.125, 1.128, 1.129
Ti 16/9, 13.15-15.00 Minimum: A.3-6, A.9, A.12, A.14, A.18, A.21, A.22, A.24, A.28, A.34, A.39, A.44; Extra: A.20, A.25, A.27, A.36, A.40, A.45, A.46, A.49, A.58, A.59
Fr 19/9, 13.15-15.00 dugga, räkna ikapp
Ti 23/9, 13.15-15.00 räkna ikapp; 2.1, 2.3, 2.4, 2.8
Fr 26/9, 13.15-15.00 Minimum: 2.8-11, 2.14-17, 2.25, 2.28, 2.30; Extra: 2.2, 2.5-7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.18
Ti 30/9, 13.15-15.00 räkna ikapp
Fr 3/10, 13.15-15.00 räkna ikapp
Ti 7/10, 13.15-15.00 Minimum: 3.9-14, 3.17, 3.33-34, 3.6-7, 3.18-19; Extra: 3.2-5, 3.15-16, 3.21-26, extra1
Fr 10/10, 13.15-15.00 forts. från föregående
Ti 14/10, 13.15-15.00 forts. från föregående
Fr 17/10, 13.15-15.00 Minimum: 4.1, 4.5, 4.8-9, 4.13, 4.15, 4.19-21, roliga textuppgifter; Extra: 4.6-7, fler textuppgifter
Ti 21/10, 13.15-15.00 forts. från föregående
Fr 24/10, 13.15-15.00 Minimum: 5.3, 5.9-13, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28, 5.37; Extra: 5.36, 5.39, 5.40
Ti 28/10, 13.15-15.00 forts. från föregående
Fr 31/10, 13.15-15.00 forts. från föregående


Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Se även teorilistan.
Duggor
Under kursens gång kommer vi ha tre duggor. Den första har vi efter ett par veckor, den andra (som är lite mer omfattande) har vi strax efter att del 1 är slut och den tredje kommer under del 2. Håll utkik efter "aktuella meddelanden" där exakta tider och platser kommer upp efter hand.

Examination
Analyskursen examineras dels genom tre duggor och två inlämningsuppgifter under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Duggorna och inlämningsuppgifterna bör alla som följt undervisningen och skött sitt hemarbete kunna klara. Totalt kan dessa duggor ge 6 examinationspoäng enligt följande tabell.

Examinationspoäng
0-1,5 2-7,5 8-13,5 14-19,5 20-25,5 26-31,5 32-39
0 1 2 3 4 5 6

Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av åtta uppgifter och kan ge ytterligare 25 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på kursen krävs totalt 14 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 22 examinationspoäng.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
 • Omtentamen 24 augusti 2014 med lösningsförslag.
 • Omtentamen 23 april 2014 med lösningsförslag.
 • Tentamen 17 januari 2014 med lösningsförslag.
 • Tenta 26 augusti 2013 med lösningsförslag.
 • Tenta 3 april 2013 med lösningsförslag.
 • Tenta 11 januari 2013 med lösningsförslag.
 • Tenta 13 april 2012 med lösningsförslag.
 • Tenta 13 januari 2012 med lösningsförslag.
 • Tenta 23 augusti 2011 med lösningsförslag.