MVE425, Matematik, del A, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

2019-08-21: Tentan som gick igår (190820) finns här. Lösningar finns här.
2019-01-29:
Tentorna är nu färdigrättade, och visas efter några föreläsningar i delkurs C. Visning för anonymkod 1–190 sker 4/2 och 5/2, och för anonymkoder >190 sker visningen 6/2 och 7/2.
2019-01-08: Tentan som gick idag finns här. Lösningar finns här.
2018-11-20: Tentorna är äntligen färdigrättade, men resultaten registreras först imorgon. Tentagranskning sker på Johanneberg; för grupp 7–12 i HB1 torsdagen den 29/11 kl 15, och för grupp 1–6 i HA4 fredagen den 30/11 kl 15.
2018-10-30: Tentan som gick idag finns här (på grund av en miss saknades två poäng på den tryckta tentan—dessa skall finnas på uppgift 1(d) och uppgift 4). Lösningar kommer upp senare under eftermiddagen finns här.
2018-09-27: Anteckningar från mittmötet med studentrepresentanterna, som ägde rum 2018-09-20, finns här.
2018-09-10: Ambitionen är att föreläsningsanteckningar löpande kommer att läggas ut på kurshemsidan, men det är inte ett löfte. Det är inte säkert att de innehåller exakt det som görs på motsvarande föreläsning heller.

Lärare

Kursansvarig, föreläsare: Mårten Wadenbäck (marten.wadenback@chalmers.se)

Övningsledare:
Grupp 1: Johanna Warnqvist
Grupp 2: Kåre Fridell
Grupp 3: Felix Rydell
Grupp 4: Anna Källsgård
Grupp 5: Sofia C D / Elin Björnsson
Grupp 6: Annika Lundqvist
Grupp 7: Annika Lundqvist
Grupp 8: Anthony Teichter
Grupp 9: Sofia C D / Elin Björnsson
Grupp 10: Anna Källsgård
Grupp 11: Elin Björnsson
Grupp 12: Johan Persson

Kurslitteratur

Kursen använder boken

som skall finnas att köpa på café Kokboken på Lindholmen.

Program

Hänvisningarna nedan är till Blomqvist, Matematik för tekniskt basår, del 1 . Övningsuppgifterna finner ni i slutet av boken, från sida 219 och framåt.Föreläsningar

En preliminär planering av föreläsningarna finns nedan. Justeringar kan komma att ske allteftersom.

Dag Avsnitt Innehåll
Anteckningar
3/9 1.1–1.3 Mängder, utsagor, logiska operationer Föreläsning 1
5/9, 6/9 1.4–1.6
2.1
Ordningsrelationer, matematikens byggstenar, olika bevistyper
Räkneregler för reella tal
Föreläsning 2
6/9, 7/9 2.2–2.3 Bråkräkning, ekvationslösning Ej scannad ännu
10/9 3.1–3.3 Lineära ekvationssystem, lösningsmetoder, antal lösningar Föreläsning 4
12/9 5.1–5.3 Vinklar, trianglar, fyrhörningar, area Föreläsning 5
13/9 5.4–5.5 Rätvinkliga trianglar, cirklar Föreläsning 6
17/9 5.6
6.1–6.5
Likformighet, skala
Grundläggande begrepp, uttryck, samband, värden för de trigonometriska funktionerna
Föreläsning 7
19/9 6.6–6.7
4.1
Beräkning av vinklar och sidolängder
Potenser med heltalsexponent, potenslagar
Föreläsning 8
20/9 4.2–4.7
8.1–8.4
Potenslagar, kvadratroten, tredjeroten, $n$:e roten, potenser med rationell exponent
Kvadrerings- och kuberingsreglerna, konjugatregeln
Ej scannad ännu
24/9 8.5–8.6 Kvadratkomplettering, andragradsekvationer Föreläsning 10
26/9 9.1–9.3 Polynom, räkning med polynom, polynomdivision Föreläsning 11
27/9 9.3 Faktorsatsen, satsen om heltalsrötter Föreläsning 12
1/10 10.1–10.3 Räkning med algebraiska uttryck, faktoruppdelning Föreläsning 13
3/10 11.1–11.3 Intervall, olikheter, räkneregler Föreläsning 14
4/10 11.4–11.5 Lösning av olikheter, dubbelolikheter Föreläsning 15
8/10 12.1–12.4 Räta linjens ekvation, riktningskoefficient, lutningsvinkel, enpunktsformeln, tvåpunktsformeln Föreläsning 16
10/10 12.5–12.7 Parallella och vinkelräta linjer, avståndsformeln, proportionalitet Föreläsning 17
11/10 13.1–13.3 Absolutbelopp, räkneregler, egenskaper Föreläsning 18
15/10 7.1–7.2 Polyedrar, klotet Föreläsning 19
17/10 7.4–7.5 Cylindern, konen, volymskala
18/10 14.1–14.3 Inledande om kägelsnitt, cirkeln, parabeln Föreläsning 21
22/10 14.4–14.5 Ellipsen, hyperbeln
24/10 ? Repetition/reserv
25/10 ? Repetition/reserv


Räkneövningar

Som med det mesta annat (windsurfing, violin, tyngdlyftning, …) måste man själv träna mycket för att lära sig matematik — det räcker inte att titta på när någon annan räknar (på samma sätt som det inte räcker att lyssna på Bruchs violinkonsert för att bli bra på att spela violin). Det är en stor skillnad mellan att hänga med på föreläsningarna och att faktiskt kunna materialet. Det är alltså väldigt viktigt att lägga både tid och energi på övningarna i kursen. Uppgifter inom parentes görs i mån av tid.

Vecka Uppgifter
36 Kapitel 1: 1–9
Kapitel 2: 1–11
37 Kapitel 3: 1–2, 4a–d, 5–8, 9a–d, 10–11, 12a, 14, 16b–c
Kapitel 5: 1–8, 10–12, 14–17, 19, 21, 23, 26–27, 29–33
38 Kapitel 6: 1–2, 7–8, 10–11, 17, 19, 21, 23, 26–28, 31, 34
Kapitel 4: 1–2, 4–5, 6egi, 8–11
Kapitel 8: 1–7
39 Kapitel 8: 8–10, 12–18, (19), 21
Kapitel 9: 1–7
40 Kapitel 10: 1–4, (5), 6–9, 11
Kapitel 11: 1–3
41 Kapitel 12: 2–7, 9–11, 13, 15, 17–19
Kapitel 13: 1–5, 7
42 Kapitel 7: 1–3, 5–7, 9–14
Kapitel 14: 1, 2acd, 3–6, 8, 10, 14–15
43 Uppgifter som inte hunnits med tidigare

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inga obligatoriska datorlaborationer eller datorövningar ingår i kursen.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Ingen dugga.

Examination

Tentamen består av en skriftlig tentamen som är det enda obligatoriska examinationsmomentet. Tentamen omfattar 50 poäng. För betyget 3 (godkänt) krävs 20 poäng. För betyget 4 krävs 32 poäng och för betyget 5 krävs 42 poäng. Inga hjälpmedel tillåts vid tentamen.

För tid och plats för tentamina, följ länken.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen skall du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen skall lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen skall lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

För den här kursomgången har följande personer utsetts till kursombud:

Kontakta dessa angående synpunkter och förbättringsförslag gällande kursen.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Ändringar

Inga större ändringar har gjorts sedan senaste kurstillfället.

Gamla tentor

Här finns en teorilista, och här finns en sammanställning av bevisen.

Några gamla tentor finns i nedanstående lista: