LMA521/LMA201, Tillämpad matematisk statistik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kurserna LMA521 (maskin/mekatronik) och LMA201 (elektro)!

Kurserna LMA521 och LMA201 samläses läsveckorna 1-5. Läsveckorna 6-7 har LMA521 och LMA201 separata spår, och olika föreläsare.

Kursens schema finns i TimeEdit.

2018-02-27: Nu har allt material för kvalitetsstyrning presenterats. Därmed är allt material för kursen LMA521 presenterat. Föreläsningarna ligger uppe på hemsidan och jag har rättat till felet som vi upptäckte i dagens föreläsningsslides. De två återstående föreläsningarna den här veckan kommer tillägnas räkneexempel från gamla tentor. /AH

2018-03-26: Preliminära resultatlistor för tentan den 13 mars finns här:

LMA521 resultat

LMA201 resultat

2018-03-27: Reimond har visning av tentor tisdagen den 3 april, klockan 10-11, utanför matematikexpeditionen på Matematiska vetenskaper Johanneberg. Expeditionen ligger på entreplan. Visningen hålls på Johanneberg för att tentorna inte hinner ut till Lindholmen tidigare. Efter visningen kommer man att kunna hämta ut tentorna på Lindholmen efter omtentaperioden. Även då kan man lämna in klagomål.

Kursrepresentanter:

TIELL   lovebe@student.chalmers.se      LOVE BERNER
TIELL   martchr@student.chalmers.se     MARTIN CHRISTENSSON
TIELL   linderv@student.chalmers.se     VICTOR LINDER
TIELL   radhi@student.chalmers.se       HUSSEIN RADHI
TIELL   tullgren@student.chalmers.se    ALFRED TULLGREN

TIMAL   wilhog@student.chalmers.se      WILLIAM HÖGLIND
TIMAL   nilska@student.chalmers.se      NILS KÄLLMAN
TIMAL   taghi@student.chalmers.se      TAGHI MORADI
TIMAL   karlwi@student.chalmers.se      KARL WIKHOLM
TIMAL   robinag@student.chalmers.se      ROBIN ÅGREN

Lärare

Föreläsare: Reimond Emanuelsson läsvecka 1-4 (både LMA521 och LMA201). Anders Hildeman läsvecka fem (både LMA521 och LMA200). Anders Hildeman läsvecka 6-7 (LMA521). Johan Tykesson läsvecka 6-7 (LMA201).

Övningsledare: Reimond Emanuelsson (läsvecka 1-4). Anders Hildeman läsvecka 5. Läsvecka 6-7 är Anders Hildeman övningsledare för LMA521 och Johan Tykesson för LMA521.

Kurslitteratur

Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen ifall den inte innehåller några extra anteckningar)

Ulla Dahlbom: Försöksplanering Faktorförsök (FF)

Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik,försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel ifall den inte innehåller extra anteckningar)

Bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik" som innehåller lösningar till boken Matematisk statistik.

Endast LMA521: Ulla Blomqvist: Statistisk kvalitetsstyrning (SK)

Endast LMA201: Andreas Andersson: Markovkedjor med diskret och kontinuerlig tid (MK)

Program

Föreläsningar

Dag
Avsnitt Innehåll
15/1
MatStat: Kap 1, 2.1-2.2
Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära. Mängdlära, händelser, sannolikhetsmått
16/1
MatStat:  2.3
Kombinatorik
18/1
MatStat:  2.5.1
Oberoende händelser, betingad sannolikhet
19/1
MatStat: 2.5.2-2.6
Beroende händelser, Bayes sats
22/1
MatStat: 3-3.3.1
Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde, varians, standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Diskret likformig fördelning.
25/1 MatStat: 3.3.2-3.3.4 Hypergeometrisk fördelning, Poissonfördelning, binomialfördelning.
26/1 MatStat: 3.4, 4 Några approximationer. Kontinuerliga stokastiska variabler.
29/1 MatStat: 4.1-4.3 Väntevärde, varians, standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler
30/1 MatStat: 4.4.1-4.4.3 Rektangel-, exponential- och Weibull-fördelning
30/1 MatStat: 4.4.4 Normalfördelningen
1/2 MatStat: 5.1-5.2 Funktioner av stokastiska variabler. Väntevärde och varians för summor av oberoende stokastiska variabler.
5/2 MatStat: 6 Centrala gränsvärdessatsen och några speciella approximationer.
6/2 MatStat: 7.1-7.2, 8 Beskrivande statistisk: läges och spridningsmått. Punktskattning av väntevärde och varians.
8/2 MatStat: Kap 9.1-9.3 Konfidensintervall för väntevärdet då variansen är känd respektive okänd.
9/2 MatStat: Kap 9.8 En och två-sidiga konfidensintervall för standardavvikelsen och variansen.
12/2 FF: 1-2.0 Fullständiga faktorförsök
13/2 FF: 2.1 Fullständiga faktorförsök
14/2 FF: 3 Reducerade faktorförsök
16/2 FF Reducerade faktorförsök, genomgång av labb
LMA521 (Maskin och mekatronik lv 6-7)
19/2 LMA521: SK kap 1 Enkel provtagningsplan och kvalitet
20/2 LMA521: SK kap 1 Dubbel provtagningsplan
22/2 LMA521: SK kap 1 Kontrollomfattning
26/2 LMA521: SK kap 1 Styrande kontroll
27/2 LMA521: SK kap 2 Styrande kontroll
1/3 LMA521: SK kap 2 Duglighet (kapabilitet)
2/3 LMA521: SK kap 3 Räkning av exempel
LMA201 (Elektro lv 6-7)
19/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
20/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
21/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
22/2 LMA201: MK Kap 1 Markovkedjor i diskret tid
26/2 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
26/2 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
27/2 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
2/3 LMA201: MK Kap 2 Markovkedjor i kontinuerlig tid
Gemensam föreläsning lv 8
8/3 Repetition Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter

Läsvecka
Uppgifter
1
MatStat: 1.1, 1.4, 1.8, 1.10, 1.10d,1.11, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6,, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.46
2
MatStat: 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13,3.14, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29
3
MatStat: 4.1, 4.2 a b c d, 4.3 a b c, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26, 4.29
4
MatStat: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.13, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40
5
FF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 a
6 LMA521 SK: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22, 1.24
7 LMA521 SK: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (ej c), 2.9, 2.13 , 3.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)
6 LMA201 MK: 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11b, 1.13, 1.14, 1.15
7 LMA201 MK: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11
Fler uppgifter att räkna som repetition MatStat: 2.2, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56. 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22,  4.27, 5.11, 5.12,6.9, 6.13, 6.16, 9.2.

Studieresurser samt föreläsningsanteckningar

Helikopterlabben

Den obligatoriska laboration kan laddas ned HÄR. Anmälan till projektgruppen sker i PING PONG och man väljer själv grupper (max 4 studenter per grupp). Deadline för inlämning 7 mars. Inlämningen sker också i PING PONG där rapporten laddas upp som PDF-fil.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Skriftlig tentamen: 13 mars 2018, klockan 08.30, på Lindholmen. Anmälan senast 21 februari 2018.  Maximalt poängantal 50. För betyg 3,4 och 5 krävs minst 20, 30, respektive 40 poäng på tentamen. För godkänd kurs måste också en laboration med deadline 7 mars vara godkänd. För info om labben, se ovan.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är: Chalmersgodkänd räknare. Boken "Matematisk statistik" av Ulla Dahlbom utan extra anteckningar, och formelsamlingen "Tabell och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning" av Håkan Blomqvist utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Tentor LMA521:

20140311
20150317
20160113
20160314
20170110
20170314
20170412
20170607
20180109
20180313
20180406 (tes+lösningar i samma fil)
20180605 (tes+lösningar i samma fil)


Tentor LMA201:

Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20170110
Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20150317

20170314
20170607
20170824
20180313
20180605 (tes+lösningar i samma fil)
20180831

Lösningar LMA521:

Lösningar 20140311
Lösningar 20150317
Lösningar 20160113
Lösningar 20160314
Lösningar 20170110
Lösningar 20170314
Lösningar 20170412
Lösningar 20170607
Lösningar 20180109
Lösningar 20180313
20180406 (tes+lösningar i samma fil)

Lösningar LMA201:

Lösningar  Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20170110
Lösningar Övningstenta för LMA201 baserad på LMA521 20150317

Lösningar 20170314
Lösningar 20170607
Lösningar 20170824

Lösningar 20180313
Lösningar 20180831