Linjär algebra IT, VT2010

 

Kursansvarig: Stefan Lemurell

  Innehåll
  Uppdateringar   Top
13/3
Tentan är färdigrättad och om pappersarbetet hinner bli klart så kan man få titta på sin tenta idag mellan 15:00 och 15:30 i grupprummet (nästan) mitt emot expeditionen på matematik.
11/3
Tes och lösningar till tentan.
3/3
Övningen på fredag 13-15 är i sal HC1. Sätt er i de udda raderna så kan jag komma runt och svara på frågor. Det finns nu lösningar också till de två sista veckobladen.
1/3
Det kommer att vara ett extra övningstillfälle inför tentan på fredag 13-15. Lokal meddelas inom kort.
28/2
Nu finns veckoblad 7 och den sista gruppövningen på plats.
24/2
Nu finns veckoblad 6 och lösningar till ett antal av uppgifterna på veckobladen 4 och 5 under Räkneövningar.
15/2
Nu finns veckoblad 5 och lösningar till ett antal av uppgifterna på veckoblad 3 under Räkneövningar.
8/2
Nu finns veckoblad 4 och gruppövning 3 på plats liksom presentationen i torsdags om affina avbildningar och vektorgrafik (se under sammafattningar av föreläsningarna).
3/2
Nu finns det lösningar till ett antal av uppgifterna på de två första veckobladen. De finns under Räkneövningar. Maple-TA för 3:e veckan finns nu ute.
1/2
Kursrepresentanter är Kajsa Lindberg (lkajsa@student...) och Sebastian Almlöf (almlofs@student...).
1/2
Här finns tredje veckobladet med räkneuppgifter. Dessutom finns nu gruppövning 2 för imorgon under gruppövningar nedan. Gruppindelningen uppdaterad.
26/1
Facit komplett till Veckoblad 2. Veckoblad 1 är korrigerat utifrån de tryckfel som upptäckts. Under litteratur finns  tryckfel till kompendiet samt tryckfelen i första versionen av Veckoblad 1. 
25/1
Här finns andra veckobladet med räkneuppgifter. Facit är inte komplett men kommer att vara det ikväll.
21/1
Uppgifterna till först gruppövningen finns nu under gruppövningar. Läs gärna igenom uppgifterna på måndag kväll för att vara lite förberedd. Teorin bakom går vi igenom på föreläsningen på måndag.
21/1
Observera att det är EXTRA föreläsning imorgon 13-15 i EB. Under föreläsningar finns det nu sammanfattningar av de två första föreläsningarna. Kommer att komma efter varje föreläsning. Under gruppövningar finns det en lista på gruppindelningen. Under litteratur finns det nu en första lista på tryckfel i kompendiet och efterhand som det avslöjas nya tryckfel kommer nya listor. 
18/1
Sidan är nu komplett men kommer förstås att uppdateras under kursens gång. Matlab-introduktionernan imorgon är 9:00-12 samt 13:00-16. Då kommer man också att kunna boka upp sig i grupper.
18/1
Här finns första veckobladet med räkneuppgifter. Se till att börja jobba med dem innan övningen på torsdag.
18/1
Introduktionen imorgon tisdag är i E-studion och tiderna är 9-12 eller 13-16. Då kommer vi också att göra uppdelning i grupper och val av tider. Först till kvarn...
22/12
VIKTIGT är att i år kommer det att användas ny kurslitteratur som kommer att kunna köpas på DC.
22/12
Sidan skapas.
  Kursdokument   Topp
Kursens mål:
Kursens mål är att ge eleverna en grundläggande kunskap om den linjära algebran. De centrala begrepp som tas upp är bl a vektorer, matriser, linjära avbildningar, baser, determinant, linjära ekvationssystem, egenvektorer, egenvärden och singulärvärdesuppdelning. Målet är att eleverna ska få förståelse för teorin, kunna utföra beräkningar av mindre exempel för hand samt behärska Matlab så att de kan lösa stora problem med datorhjälp. Detaljerade mål kommer att ges i programmen varje vecka.
Relevans:
Linjär algebra är ett matematiskt verktyg som används inom alla vetenskaper som använder matematik och är därför ett oundgängligt redskap för i stort sett alla civilingenjörer. Detta gäller inte minst för ingenjörer inom datavetenskap som har massor av tillämpningar av linjär algebra.
Förkunskapskrav:
Delar av Diskret matematik för IT.
  Litteratur och kursinnehåll   Topp

Stefan Lemurell: Linjär algebra - från en geometrisk utgångspunkt, 2010. Kompendium som finns att köpa på DC.

Påpekanden om eventuella tryckfel i kompendiet och övningarna i veckobladen mottages tacksamt och kommer att läggas ut här.
Tryckfel: 01210126

Veckobladen, som finns att hämta under räkneövningar, innehåller övningar med facit. I efterhand kommer också lösningar till många uppgifter att läggas ut.

Dessutom kommer en del material utöver detta att delas ut och presenteras under föreläsningar och gruppövningar.

Dessutom rekommenderas någon av följande läroböcker/referensmanualer för Matlab:

  Program   Topp

föreläsningarna kommer det centrala i teorin att  gås igenom inklusive exempel och även bevis för många av satserna. Det finns ingen möjlighet att täcka precis allt på föreläsningarna så det är viktigt att komplettera dessa med läsning i boken.

Under räkneövningarna på måndagar (utom första veckan då det är torsdag) tränar vi på att lösa problem med stöd av den matematiska teorin, dels genom egen verksamhet och dels genom att handledarna demonstrationsräknar vid tavlan. Detta är bästa tillfället att få svar på frågor om uppgifter och för att de ska vara lärorika bör man ha åtminstone försökt att lösa många av övningarna på förhand.  

Under gruppövningarna på tisdagar arbetar vi med och kring tillämpningarna, delvis med stöd av MATLAB. Under dessa övningar lär vi oss en del som inte täcks av föreläsningarna. Observera att även detta ingår i kursen och kommer på tentan. Gruppövningarna inklusive MATLAB är obligatoriska och ska redovisas skriftligt. 

Dessutom kommer det att vara bonusgrundande inlämningsuppgifter varje vecka via Maple-TA.

  Schema för föreläsningarna   Topp

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

Dag Stoff Avsnitt Sammanfattning
18/1 Föreläsning 1: Intro. Geometriska vektorer. 1.1-1.3  PDF
21/1 Föreläsning 2: Skalärprodukt, vektorprodukt och koordinatsystem. 1.3-1.5  PDF
22/1 Föreläsning 3: Koordinatsystem. Linjer och plan. 1.5-1.6  PDF
25/1 Föreläsning 4: Matrisoperationer. Matrisavbildningar. 2.1, 3.2  PDF
29/1 Föreläsning 5: Invers och determinant.
2.2-2.3  PDF
1/2 Föreläsning 6: Linjära avbildningar 1. 3.1-3.4
 PDF
4/2 Föreläsning 7: Linjära avbildningar 2. 3.4-3.6  PDF   Slides  SVG-exempel
8/2 Föreläsning 8: Vektorer och matriser av godtycklig storlek. 4.1-4.3  PDF
11/2 Föreläsning 9: Linjära ekvationssystem 5.1-5.5  PDF
15/2
Föreläsning 10: Determinant och baser. 6.1-7.1  PDF
18/2 Föreläsning 11: Basbyten, ON-matriser, egenvärden och egenvektorer. 7.2-8.1  PDF
22/2
Föreläsning 12: Egenvärden, egenvektorer. 8.2-8.4  PDF
25/2
Föreläsning 13: Egenvärden, egenvektorer. 8.3-8.4  PDF
1/3
Föreläsning 14: Grannmatriser, slumpvandringar, Markovkedjor. 10.1-10.4  PDF
4/3
Föreläsning 15: Repetition. Gamla tentor.     

  Schema för räkneövningarna   Topp

Under lektionerna kommer lärarna att räkna en del uppgifter på tavlan, men mycket av tiden kommer att ägnas åt självverksamhet med möjlighet att ställa frågor. Det är dock önskvärt att man redan innan lektionen har försökt lösa åtminstone en del av uppgifterna. Har man inte det är demonstrationerna av begränsat värde och eventuella frågor har inte dykt upp. Utnyttja lärarna och ställ frågor. Det är därför vi är där!

Övningsuppgifter finns på veckobladen. Uppgifter markerade med (*) är lite svårare och kan hoppas över i första läget. I övrigt är samtliga uppgifter rekommenderade. Om det står (L) efter uppgiften så betyder det att lösning kommer att publiceras här på hemsidan.
 
Dag Uppgifter Veckoblad Lösningar
21/1 Avsnitt 1.1-1.3  Veckoblad 1  
25/1
Avsnitt 1.4-1.6  Veckoblad 1  Lösningar 1
1/2 Avsnitt 1.6-3.2  Veckoblad 2  Lösningar 2
8/2 Kapitel 3
 Veckoblad 3  Lösningar 3
15/2 Kapitel 4 och 5
 Veckoblad 4  Lösningar 4
22/2 Kapitel 6 och 7
 Veckoblad 5  Lösningar 5
1/3 Kapitel 8  Veckoblad 6  Lösningar 6
5/3
Kapitel 10  Veckoblad 7  Lösningar 7

 
  Schema för gruppövningarna   Topp

Varje gruppövning är uppdelad i två delar. Under de första 2 timmarna (ungefär) arbetar ni i grupprummen i grupper med de uppgifter på övningsbladen som är av mer teoretisk karaktär. Dessa innehåller också inslag av MATLAB. Den andra halvan arbetar man två och två (eller enskilt) vid datorerna och löser datorproblemen på övningsbladen med hjälp av MATLAB.

Några av uppgifterna ska redovisas genom en skriftlig inlämning. En lösning för varje par. Godkända lösningar är ett ABSOLUT KRAV för att bli godkänd på kursen. Lösningarna kommer att poängbedömas och goda lösningar kommer att ge bonuspoäng till tentan enligt skala som finns här:
Fullständiga instruktioner för inlämningen.

De olika övningsbladen läggs ut som länkar här senast fredagen innan och man ska åtminstone ha läst igenom uppgifterna innan man går till övningen. (De kommer inte att delas ut som papperskopior så man får själv skriva ut dem.)

Under första tillfället ägnas hela tiden (3-4 timmar) åt en introduktion till MATLAB och Maple-TA i E-studion. Det är mycket viktigt att man arbetar igenom övningsuppgifterna för att man ska kunna lösa uppgifterna under de kommande veckorna.

Gruppövningarna är rummen: 5205, 5207, 5209, 5211, 5213. Dessa ligger på plan 5 i EDIT-huset.

Datorövningarna är i labsal 5355.

Gruppindelning där det framgår vilken grupp du är med i och vilket grupprum du ska vara i. Saknas du så kontakta Stefan för inplacering. (Ursäkta om det blivit felstavningar. Påpeka gärna så korrigeras det.)

Dagar Ämne Uppgifter
19/1 Introduktion MATLAB och Maple-TA
Handledning Info Uppgifter
26/1 Affina avbildningar PDF
2/2
Linjära avbildningar och fraktaler PDF Ormbunksblad (exempel)
9/2 Linjer, plan m m PDF
16/2 Linjära ekvationssystem PDF
23/2 Egenvärden, och egenvektorer PDF
2/3
Grafer och grannmatriser PDF

 
  Inlämningsuppgifter   Topp

Varje vecka finns det ett antal inlämngsuppgifter utlagda på nätet. De är i form av ett prov där man ska få ihop ett visst antal poäng för att bli godkänd. Man kan göra ett prov hur många gånger som helst och det är det bästa resultatet som räknas. Typen av uppgifter är (i stort sett) samma varje gång man gör ett prov en given vecka, men de olika siffrorna varierar. Sista dagen för att göra respektive prov är måndagen i veckan därpå.

Man kommer att få bonuspoäng beroende på hur många veckor man gjort enligt följande skala:
7 veckor:  4 poäng
5 veckor:  2 poäng
Det är med andra ord viktigt att vara aktiv under hela kursen.

Proven görs i ett system som kallas Maple-TA och rättningen sköts helt automatiskt. Viktigt att tänka på att man noga kontrollerar att man först räknar och sedan skriver rätt för det finns ingen snäll lärare som har överseende med småmissar vid rättningen.  Om man minst två gånger är nära (inom 1 poäng) att klara sig så finns möjlighet att bli godkänd i efterhand.

Länk till Maple-TA. Alla som förväntades gå kursen har fått användarnamn och lösenord till sin e-postadress på Chalmers. Om du inte har fått inloggningsuppgifter så kontakta kursansvarig.

  Gamla tentor   Topp

Här finns tidigare tentor med lösningar.

December 2001 med lösningar.
December 2002 med lösningar.
December 2003 (med lösningar).
Mars 2005 med lösningar.
Mars 2006 med lösningar.
Mars 2008 med lösningar.
Mars 2009 med lösningar.

  Tentamina   Topp

Tentansdatum i studieportalen.

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng och för betyget 3 krävs minst 25 poäng, för betyget 4 minst 35 poäng och för betyget 5 minst 45 poäng.

Det är obligatoriskt att göra MATLAB-laborationerna. Se ovan under Gruppövningar.

Rättade tentor kommer att lämnas tillbaka vid lämpligt tillfälle under läsperiod 4. Därefter kan de återfås på expeditionen för Matematiska vetenskaper. Öppettiderna är må-fr 8.30-13.00.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.

  Lärare   Topp

Föreläsningar: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Gruppövningar fm: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Gruppövningar em: Johan Karlsson
Övningsgrupp 1: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Övningsgrupp 2: Johan Karlsson


Denna sidas adress: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tmv206/0910/index.html

Stefan Lemurell <sj@chalmers.se>

Valid HTML 4.01!