Aktuella meddelanden
2017-08-21: Här finns lösningsförslag till lördagens omtentamen. Rättningen planeras vara klar imorgon, tisdag.

2017-06-13: Rättningen av omtentan är klar. Om ni kommer ihåg er anonyma kod så kan ni se ert resultat här. 3 personer fick 20+ poäng men har enligt vårt PingPong-register inte redovisat alla datorlaborationer. Kontakta mig ifall ni tycker att detta inte stämmer.

2017-06-09: Här finns lösningsförslag till gårdagens omtentamen. Rättningen planeras vara klar i början av nästa vecka. Anonyma resultat publiceras då här.

2017-03-22: Visning av tentan blir den 27:e mars kl. 15:15 i sal MV:L14.

2017-03-22: Rättningen av tentan är klar, och 79% blev godkända. Om ni kommer ihåg er anonyma kod så kan ni se ert resultat här. Ni (3 personer) som fick 20+ poäng men inte var klara med laborationerna kommer få betyget korrigerat när ni redovisat laborationerna på extratillfället den 9:e juni.

2017-03-13: För de som fortfarande har laborationer kvar att redovisa så blir det ett extratillfälle för detta i omtentaperioden, den 9:e juni kl. 10:00 i sal MT12.

2017-03-13: Här finns lösningsförslag till dagens tentamen. Rättningen planeras vara klar i nästa vecka. Anonyma resultat och tid/plats för granskning publiceras då här.

2017-03-02: Tack vare övningsledare Carl Lundholm så finns det nu lösningsförslag till kryssuppgifterna här. Tack Carl!

2017-03-01: Nu finns mina anteckningar för dagens föreläsning uppe, och även mina lösningsförslag som säger i princip samma sak. De senare inkluderar även en indikation om vilka huvudsakliga lärmål varje uppgift är menad att testa. Lycka till på den riktiga tentan!

2017-02-22: Jag fixade de konstiga värdena på ellipsen i F18.5, filen har uppdaterats. På F18.4 var det rätt; både [-1,1] och [1,-1] är egenvektorer tillhörande egenvärdet -sqrt(5).

2017-02-21: Nu finns kryssuppgifterna för tisdag i nästa vecka tillgängliga - de extra uppgifterna för fredagstillfället kommer om ett par dagar.

2017-02-20: Nu finns en övningstenta här. Jag kommer gå igenom nästan alla uppgifter i den på sista föreläsningen, så försök gärna lösa den innan dess.

2017-02-20: Eftersom reserv-tillfället 27/2 inte verkar behövas så tänker jag repetera kursen även då. Dvs. vi tar i princip halva kursen 27/2 och halva 28/2. Det finns då gott om tid till frågor.

2017-02-15: Kom ihåg att det inte är någon datorlaboration imorgon p.g.a. Kårens dag. Istället ett tillfälle i LV8.

2017-02-13: Jag fixade lite indexförvirring i anteckningarna för F13, sida 6. Försökte samtidigt göra mina k och n lättare att skilja åt.

2017-02-10: Nu är kryssuppgifterna för LV5 synliga också.

2017-02-06: Jag uppdaterade F10-anteckningarna med ett exempel för beviset av Sats 3.2.3. Det går ihop för alla typer av radoperationer, även radbyten, men jag skrev fel på tavlan när jag försökte hitta på exemplet "online". (Ursäkta att det blev lite rörigt.) Några saknade inverser har också korrigerats.

2017-02-01: Kryssuppgifterna för LV4 har publicerats, och jag har även lagt upp lite gamla tentor enligt förfrågan. Istället för att titta på dessa redan nu så skulle jag dock rekommendera att ni går igenom det vi gjort hittills i listan över lärmål och kontrollerar att ni kan detta.

2017-01-31: Uppgift 5 i laboration 3 har förtydligats lite, se uppdaterad fil.

2017-01-31: Jag fixade en typo i F8 på sida 3: Det skulle stå att Ax = 0 och Bx = 0 har samma lösningar om A och B är radekvivalenta. Filen har uppdaterats.

2017-01-25: Kryssuppgifter för LV3 är publicerade. Jag svarade även på en fråga i pausen om veckans kryssuppgifter, men blandade tyvärr ihop vad frågan gällde med vad jag just sagt om Col(v1,...,vp). Om man har tre givna vektorer så går det inte nödvändigtvis att skriva varje vektor i R^3 som en linjärkombination av dessa. Detta är möjligt omm de tre vektorerna är linjärt oberoende. Linjärkombinationer av tre vektorer i x-y-planet blir t.ex. bara vektorer i x-y-planet.

2017-01-18: Nu har jag öppnat lite fler platser i redovisningsgrupperna, då det börjar bli fullt och fördelningen är relativt jämn. Ni som inte anmält er än, gör det!

2017-01-17: Nu är de första kryssuppgifterna för nästa veckas fredagsövning publicerade. Linjärt oberoende, som behövs för sista uppgiften, går vi igenom imorgon.


Välkommen till kursen!

Här kommer viktig information publiceras löpande, i omvänd datumordning.

Schemat för kursen hittar du här eller via webTimeEdit-länken längst upp på sidan.

Jämfört med förra årets kurs så är materialet detsamma, men med smärre förändringar i presentationen av det. Datorlaborationerna kommer att delas upp i 6 laborationer istället för 5, men kommer att behandla i princip samma material.

Viktig information för de som läser om kursen:

- Bonuspoäng från föregående läsår är inte giltiga detta läsår.

- men om ni gjort majoriteten av kryssuppgifterna under föregående år kan ni lämna in skriftliga lösningar till mig senast dagen innan den aktuella övningen, istället för på övningen. Kontakta mig först så att jag kan verifiera.

- Om det finns dokumentation i PingPong på att ni gjort datorlaborationerna förra året behöver ni inte göra årets laborationer. Kontakta mig så att jag kan verifiera det.Lärare
Kursansvarig: Tony Stillfjord (hemsida)

Nedanstående kommer uppdateras i början av 2017.

Övningsledare:

Sal Lärare
ML2 Hussein Hamoodi
ML3 Fredrik Hellström
ML4 John Pavia
ML11 Carl Lundholm
ML12 Fabian Årén


Labhandledare:

Sal Lärare 8-9:45 Lärare 10-11:45
MT0 Carl Lundholm Fabian Årén
MT9 Hussein Hamoodi Hussein Hamoodi
MT12 Fredrik Hellström Fredrik Hellström
MT14 John Pavia John Pavia
Kurslitteratur
David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications (5:th edition), Addison-Wesley.

(Notera att 5:e utgåvan av boken skiljer sig väldigt lite från 4:e, så även denna går bra att använda. Numreringen av övningsuppgifterna skiljer sig dock, så det är viktigt att kontrollera att man löser rätt kryssuppgifter. Även tal i uppgifterna kan skilja sig från år till år.)

Matlablitteratur enligt nedan. Denna är avsedd som stöd för datorlaborationerna och kommer inte att direkt utnyttjas i undervisningen.

Engelsk-svensk ordlista med översättning från engelska till svenska av de viktigaste begreppen i kursen.
Observera att tentamen ges på svenska, så man behöver kunna de svenska namnen på de grundläggande begreppen. Meddela mig om du saknar något i listan!
Program
Schemat för kursen hittar du här eller via webTimeEdit-länken längst upp på sidan.

Nedanstående material kan komma att uppdateras under kursens gång för att korrigera tryckfel etc.
Föreläsningsanteckningarna bör vara korrekta ett par dagar efter aktuell föreläsning. Meddela mig om du noterar något konstigt!

Grovplanering över kursens innehåll

VeckoPM Avsnitt i Lay
Innehåll
Vecka 1 1.1-1.9 Lösning av linjära ekvationssystem, linjärt oberoende
Vecka 2 2.1-2.5 Matrisalgebra, LU-faktorisering
Vecka 3 2.8-2.9, 4.1-4.7 Vektorrum, underrum, koordinatsystem och basbyten
Vecka 4 3.1-3.3 Determinanter
Vecka 5 5.1-5.4, 5.7-5.8 Egenvärden och egenvektorer
Vecka 6 6.1-6.6, 7.1-7.2 Ortogonal projektion, minsta-kvadrat-metoden, diagonalisering av symmetriska matriser, kvadratiska former
Vecka 7 Reserv och repetition

Här är en lista som sammanställer alla lärandemål från veckoPM 1-6: Alla lärmål.

Föreläsningar

Dag Avsnitt i Lay
Innehåll
Anteckningar
16/1 1.1-1.2 Lösning av linjära ekvationssystem F1
17/1 1.3-1.6 Matriser och vektorer. Linjära höljet (Span) F2
18/1 1.7-1.9 Linjärt oberoende och linjära avbildningar F3
23/1 2.1-2.3 Matrisräkning, matrisinvers F4
24/1 2.3-2.5 Villkor för inverterbarhet, LU-faktorisering F5
25/1 2.8, 4.1-4.2 Vektorrum, underrum, nollrum, kolonnrum F6
30/1 2.9, 4.3-4.4, 4.7 Baser och koordinatsystem F7
31/1 2.9, 4.5-4.6 Dimension och rang F8
01/2 3.1, 3.3 (lin. avb.) Determinanter F9
06/2 3.2-3.3 Determinanter forts. F10
07/2 5.1-5.2 Egenvärden och egenvektorer F11
08/2 5.3, 5.7 Diagonalisering och system av linjära ODE F12
13/2 5.4, 5.8 Linjära transformationer och numerisk beräkning av egenvärden F13
14/2 6.1-6.3 Skalärprodukt och ortogonal projektion F14
15/2 6.3-6.4 Gram-Schmidts metod F15
20/2 6.5-6.6 Minstakvadrat-metoden F16
21/2 7.1 Diagonalisering av symmetriska matriser F17
22/2 7.2, delar av 7.3 Kvadratiska former F18
27/2 - Repetition av kursen, del 1 F20
28/2 - Repetition av kursen, del 2 F20
01/3 - Övningstenta ( Lösningsförslag ) F21


Rekommenderade övningsuppgifter

Se lista i respektive veckoPM. Övningar i fet- och kursivstil är tänkta att lösas av övningsledaren.
Dag Uppgifter
Anteckningar
17/1 VeckoPM 1: 1.1 - 1.5
20/1 VeckoPM 1: 1.7 - 1.9
24/1 VeckoPM 2
27/1 VeckoPM 3: 2.8(.3-9), 4.1 - 4.2 Övn4
31/1 VeckoPM 3: 2.8 - 2.9, 4.3 - 4.5
03/2 VeckoPM 3: 4.6 och VeckoPM 4: 3.1, 3.3
07/2 VeckoPM 4: 3.2 och VeckoPM 5: 5.1 - 5.2
10/2 VeckoPM 5: 5.3, 5.7
14/2 VeckoPM 5: 5.4 och VeckoPM 6: 6.1 - 6.2, 6.3 (exklusive projektioner, avstånd)
17/2 VeckoPM 6: 6.3 (projektioner, avstånd), 6.4, 6.supplementary
21/2 VeckoPM 6: 6.5 - 6.6, 7.1
24/2 VeckoPM 6: 7.2 - 7.3
28/2 Titta på gamla tentor och lös uppgifter som ni behöver träna mer på
03/3 Titta på gamla tentor och lös uppgifter som ni behöver träna mer på


Kryssuppgifter

Varje fredagsövning V2-V7 kommer vi att ha presentation av kryssuppgifterna i listan nedan. Vid början av lektionen får man markera (kryssa) på en lista vilka av uppgifterna man är beredd att redovisa. Läraren väljer slumpmässigt ut två studenter per uppgift: en som får komma fram och redovisa uppgiften på tavlan och en som får lämna in en skriftlig lösning. Skriv en uppgift/blad med namn på varje blad.

4 kryss ger 1 bonuspoäng till tentan.

Notera att alla kryss man gör räknas, inte bara de för uppgifter som man väljs ut att redovisa.

Om man väljs ut att presentera en lösning och tydligt visar att man inte förstår vad man presenterar så stryks alla veckans kryss.

Däremot får presentationen (gärna) innehålla mindre fel så länge du kan förklara varför du tänkt/gjort som du gjort. Meningen är att träna på att förklara matematiska resonemang för andra, samtidigt som vi tränar på linjär algebra. Det är bara positivt om det uppstår en diskussion i gruppen kring varför ett resonemang är korrekt eller felaktigt.

Bonuspoäng är giltiga till tentor tillhörande detta kurstillfälle, dvs. i Mars/April/Augusti 2017.


Datum Uppgifter
Anteckningar från övningsledare
27/1 LV2 LV2
03/2 LV3 LV3
10/2 LV4 LV4
17/2 LV5 LV5
24/2 LV6 LV6
28/2 LV7 (del 1) LV7 (del 1)
03/3 LV7 (del 2) LV7 (del 2)


OBS! Man får endast redovisa kryssuppgifter i övningsgruppen man tillhör (anmäl dig med PingPong).


Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår som ett obligatoriskt laborationsmoment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. Undervisningen sker huvudsakligen under de schemalagda handledningstillfällena då man förväntas arbeta med laborationsuppgifterna nedan. Vid behov kan vissa inslag i dessa behandlas under föreläsningar. Kurslitteraturen är avsedd som stöd för det enskilda arbetet och kommer inte att direkt utnyttjas i undervisningen.

För godkänt på kursen krävs att Matlabmomentet är godkänt.

Matlabmomentet är godkänt genom att man vid handledningstillfällena redovisat uppgifterna i de sex laborationerna. Vid redovisningen ska alla uppgifter till en viss laboration redovisas samtidigt. Skriv en scriptfil med en cell för varje uppgift så att du snabbt kan visa att dina lösningar fungerar och kan förklara din lösning. Kopiering av annans lösning är plagiering och alltså inte tillåtet. Det är däremot tillåtet att hjälpa varandra så att alla förstår hur uppgifterna kan lösas.

Vid varje dator får högst två studenter arbeta, inte fler. Då våra resurser är begränsade ser vi helst att det också är minst två studenter vid varje dator. Detta gör att ni får hjälp fortare och att ni inte behöver vänta så länge på att få redovisa. Försök välja laborationskamrat så att ni är ungefär jämbördiga i kunskapsnivå, då gynnar samarbetet er båda bäst.

OBS! Handledning ges antingen 8-9.45 eller 10-11.45 på torsdagarna enligt schemat ovan.
Anmäl dig till en grupp med PingPong.


DatumLaborationNågra (av era) lösningar
19/1 Laboration 1
26/1 Laboration 2
02/2 Laboration 3
09/2 Laboration 4
23/2 Laboration 5
02/3 Laboration 6
09/3Extra redovisningar, repetition

Ingen laboration den 16/2 p.g.a. Kårens dag, ersätts med 09/3.

Varje laboration kan redovisas också vid senare lab-tillfällen än de som anges i tabellen, men förtur ges till de som vill redovisa den aktuella laborationen.

Det går också bra att redovisa uppgifterna med egen laptop under övningarna (fr.o.m. LV3) om det finns tid över.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Dessa förtydligas varje vecka i ett veckoPM enligt ovan, där även kriterier för högre betyg indikeras.

För godkänt på kursen krävs dels att det obligatoriska Matlabmomentet är godkänt, dels godkänt på den skriftliga tentan. Betyget på kursen baseras helt på tentamensresultatet, se nedan.

Om Matlabmomentet inte är godkänt då tentamensresultatet skall rapporteras till Ladok anses kursen underkänd. Du får lov att tentera, men oavsett resultat kommer tentan att betraktas som underkänd tills datoralaborationerna är godkända. Under förutsättning att de blir godkända innan kursen ges nästa läsår får du ditt resultat rapporterat med betyg enligt nedan.


Examination
Kursen examineras genom en skriftlig sluttentamen med maximalt 50 poäng. För godkänt (betyget 3) krävs minst 20 p, samt godkänd redovisning av datorlaborationerna. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Upp till 6 bonuspoäng från presentation av kryssuppgifter kan räknas in i tentamensresultatet.

Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser, och bonuspoängen kan räknas in även i dessa. Bonuspoäng förs inte över till nästa läsår.

Uppgifterna i tentamen är baserade på de mål som anges i veckoPM. Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur.

Tillåtna hjälpmedel: Endast den engelsk-svenska ordlistan är tillåtet hjälpmedel. Ingen kalkylator.Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i Studentportalen.

Årets studentrepresentanter är Albin Björkman, Jonas Brink, Tom Carlsson, Ellinor Hallberg och Lukas Thell.
Gamla tentor
Här finns de senaste 5 årens tentor. För tidigare år, se tidigare års kurshemsidor, t.ex. förra året. Observera att indelningen i godkänt- och överbetygsdel togs bort 2016. Strukturen på årets tentor är densamma som 2016, så dessa tre är mest aktuella. Endast formatet har dock ändrats, de olika typerna av uppgifter från alla år är liknande.

tenta 110113 lösning 110113 tenta och lösning 110316 tenta och lösning 110822
tenta 120307 lösning 120307 tenta 120827 lösning 120827
tenta och lösning 130313 tenta och lösning 130826
tenta 140116 lösning 140116 tenta 140312 lösning 140312 tenta och lösning 140825
tenta och lösning 150318 tenta och lösning 150416 tenta och lösning 150824
tenta och lösning 160316 tenta och lösning 160407 tenta och lösning 160822