TMV137, Matematisk analys i en variabel, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


28/2: Hej! Nu är tentan äntligen färdigrättad. Tentavisning blir imorgon, 15.00 i HC3, innan föreläsningen i Objektorienterad programmering. Hoppas det är ok.

Det var 56 tentander; 13% betyg 5, 18% 4, 39% 3 och 30% U. Vi har alltså tentavisning imorgon men man får inte ta med sig tentan; resultatet är inte ännu infört i ladok. När resultatet sedan är infört kan man hämta tentan på matte-expeditionen.

Bästa,
Ville
 

31/12: Det blir ett extra frågetillfälle i kursen, nu på torsdag 4/1, 13.15 - 15 i sal EA. Vidare blir det efter tentan ett 'uppsamlingsrace' för matlab för de som har kvarvarande labbar att redovisa; det blir torsdag 11/1, 13.15 - 15 i sal ES61 (en av de vanliga labbsalarna).

15/12: Det hade upptäckts ett fel i formuleringen av en av deluppgifterna, deluppgift2, i inlämninguppgift 3; det ska ju i serien stå (x+2)^n och inte som det stod: x+2. Ska rätta till det i Inlämningsuppgiften 3 I Dokument på Ping-Pong senare ikväll eller imorgon.

15/12: Efter tentan har vi ett ¨uppsamlingsrace¨ för kvarvarande matlab; återkommer här om tid och plats.

15/12: Det blir en extra frågestund efter helgerna; torsdagen, 4/1 -18, 13.15-15, i veckan innan tentan har vi en extra frågestund för eventuella frågor som dykt upp under självstudierna. Återkommer här om sal.

7/12: Alla uppgifterna från SI-passen finns nu nedan under SI.

3/11: Kursen kommer försöka använda sig av videor, duggor, inlämningsuppgifter och eventuellt mentometerfrågor (enkla kursinnehållsfrågor under föreläsningarnas gång). Det mesta av dessa aktiviteter kommer att ske på Ping-Pong. Beräkning av bonuspoäng för de olika aktiviteterna kömmer vara på samma eller ett liknande vis som vi hade i lpI för tmv157. Mer info kommer snart under Duggor nedan samt skickas förmodligen ut från ping-pong också.
3/11: Sidorna är mestadels uppdaterad nedan; det enda som egentligen saknas är info om duggor och liknande bonusgrundande aktiviteter; men det kommer snart.       
29/10: Sidan är under konstruktion och materialet nedan är preliminärt, ändringar kommer förmodligen ske. Kursen startar dock Tisdag 31/10, 8.00 - 9.45 i sal EB.  

Lärare

Kursansvarig: Vilhelm Adolfsson, (031-772)5307, epost

Övningsledare: Jimmy Johansson, epost

Labbhandledare: Jacques Huitfeldt, epost, Jimmy Johansson, Vilhelm Adolfsson.

Kursrepresentanter: Sebastian Ekman, epost, Anton Lööf, epost, Charles Strömblad, epost

SI

Övningsledare: Christoffer Krook, epost, Jonas Nord Odhner, epost

Deltagande på 5 st SI-möten (av 7) ger 1 bonuspoäng på tentor under året.

Uppgifterna på SI-passen: LV1, LV2, LV3, LV4, LV5,

Kurslitteratur

Calculus, a Complete Course, ninth edition, av Robert A Adams. Edition 8 och 9 är samma för vårt kursmaterial; det skiljer på en handfull övningar i sektion 7.3 och det är markerat i Program nedan; så bägge upplagorna går bra.

Teorem för kursen; Teorem Envariabelanalys.

Program

Föreläsningar

Läsvecka
Dag Avsnitt Innehåll  Demo på föreläsning
          1
Ti 31/10
5.1 - 5.2
Summor, Area som gränsvärde av summor.
Del av: 5.1: 13, 27;  5.2: 7, 19.

On 1/11
5.3 - 5.4 Den bestämda integralen och dess egenskaper, integrationsregler.
Del av: 5.3:  5, 15;  5.4: 8, 13, 37.

To 2/11
2.10, ( t o m Example 4),  5.5 Integralkalkylens huvudsats. Del av: 5.5: 19, 25, 51.

        -"-
5.6
Substitutionsmetoden. Del av: 5.6: 11, 31, 41.
          2
Matlab, lab1 M 6/11
Mer om grafritning


Ti  7/11
5.7, 5.6, 6.1 Area av plana ytor, Substitutionsmetoden, Partialintegration. Del av: 5.7: 21; 5.6: 11, 31, 41; 6.1: 7, 15, 35.

On 8/11
6.2 Integralen av rationella funktioner. Del av: 6.2: 9, 26.
 Matlab, lab2 To 9/11
Integraler. Programskalet min_integral.m 


        -"- 6.3 Inversa substitutioner. Del av: 6.3: 5, 11, 35.
          3
Ti 14/11
6.5 Generaliserade integraler. Del av: 6.5: 3, 34.

On 15/11
7.1, 7.2 Volym m. h. a. skivformeln och skalformeln.  Del av: 7.1: 5; 7.2: 3;
 Matlab, lab3
To 16/11
Tillämpning av integraler. Funktionen rotationsyta


        -"- 7.3, 7.4 (sid 411-413), 7.6 Längd, Rotationsarea, Ytterligare tillämpningar av integraler. Del av: 7.3: 7, 36 (RA ed 9: 38); 7.4: 1.
          4
Ti 21/11
6.6, 6.7 (läs igenom), Numerisk integralberäkning  (trapetsmetoden). Del av: 6.6:5

Ti  21/11
8.2-8.4 Parameterframställning.  Del av: 8.2: 13; 8.3: 5,13,15;  8.4: 7,13.
Tentamensanmälan öppnar On 22/11


 Matlab, lab4
To 23/11
Parametriserade kurvor. Skriptfilerna cardioiden och asteroiden


         -"- 2.10, 2.11 (läs igenom), 18.1, 18.3 Grundläggande om ODE (ordinära differentialekvationer); ordning, linjär OD, existens och entydighet av lösning, Picards sats,numeriska metoder (Eulers metod, Förbättrade Eulers metod, Runge-Kuttas metod). Del av: 18.1: 4, 6, 8.
          5
Ti 28/11
18.2 (tom Exempel 1), 7.9. ODE, forts grunläggande egenskaper; mer om linjära ODE, superposition, homogen- och partikulär-lösning, första ordningens homogen, linjär respektive separabel ODE. Kort om Bernoullis ODE.   Del av: 18.2: 1,9;
7.9: 1, 11, 23.

  -"-               -"-                -"-              -"-

On 29/11
18.4 (läs igenom), 3.7, 18.5 Andra ordningens ODE, Andra ordningens linjär, homogen ODE med konstanta koefficienter, Andra ordningens linjär, homogen  ODE, Eulers ODE.  Del av: 3.7: 1, 11; 18.5: 1, 7.
 Matlab, lab5 To 30/11
Ordinära differentialekvationer. Programskalet min_ode.m


        -"-  
18.6. Inhomogena linjära ODE (ej sid 1018-1020). Del av: 18.6: 5.
          6
Ti 5/12
18.6. Inhomogena linjära ODE (ej sid 1018-1020); fortsättning. Del av: 18.6: 5.

On 6/12 4.9-4.10. Taylorutveckling. Användning av Taylorutveckling. Del av: 4.9: 9; 4.10: 5, 19, 25, 27.
 Matlab, lab6 To 7/12
System av ordinära differentialekvationer


        -"-
9.6, 9.7. Tillämpningar av Maclaurin- och Taylorutveckling. Del av: 9.6: 7, 23; 9.7: 15, 23.
          7
Ti 12/12
             -"-                 -"-               -"-

On 13/12
9.1-9.3.
9.4-9.5, 9.9 (läs igenom).
Serier, rot- och kvot-kriteriet.
Absolutkonvergens och betingad konvergens, potensserier, Fourierserier.
Del av: 9.1:1,5, 21; 9.2:1; 9.3:1
Del av:  
9.4: 5, 9; 9.5: 7.
 Matlab, extra redovisningstillfälle
To 14/12
Symboliska beräkningar i analys med Matlab (frivillig, ingen redovisning)


        -"- På SI gjordes väl genomgång av förra årets tenta:  TMV137-170111.pdf, lösning TMV137-170111-losn.pdf
så vi fortsätter med serier.            

              -"-
Diverse exempel på serier.

             -"-
         8'Läsveckan' består av självverksamhet ??/12 eller
??/1 -18
Eventuell extra frågestund; tid och plats att (eventuellt) bestämmas.

Tentamen
On 10/1 2018
fm, Johanneberg (kolla ev. ändringar i god tid). Sista anmälan 20/12, 2017
(övriga tentor: 4 apr, 2018, 20 aug, 2018; kolla ev. ändringar i god tid, t ex på studieportalen)

Rekommenderade övningsuppgifter


Läsvecka Dag Demo på övning Uppgifter
         1
Ti 31/10
Del av: 5.1: 9, 19.
5.1: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 31, 33;  5.2: 3, 5, 17.

On 1/11  Del av: 5.4: 11, 42. 5.3: 1, 3, 7, 9, 11;  5.4: 1, 3, 9, 21, 25;
         2Ti 7/11
Del av: 5.5: 16, 49;  5.6: 39.  5.5: 3, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 41;  5.6: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 35.

On 8/11
Del av: 5.7: 15;  6.1: 1;  6.2: 19. 5.7: 3, 11, 19; 6.1: 3, 5, 9, 11, 13, 17, 33; 6.23, 5, 7, 15, 21.
         3Ti 14/11
Del av: 6.3: 3, 49.  6.3: 1, 7, 9, 17, 29, 33, 47.

On 15/11
Del av: 6.5: 15, 3 + Dugga1, andra timmen, 16.15-17.  6.5: 1, 5, 7, 9, 18, 23, 31, 37, 41.
         4
Ti 21/11
Del av: 7.1: 9; 7.2: 5.   7.1: 1, 3, 7,11, 13, 14; 7.2: 1, 7, 9, 11.

On 22/11
Del av: 7.3: 15; 7.4: 7; 7.6: 7.
7.3: 1, 3, 9, 15 (RA ed.9: 17), 21 (RA ed. 9: 23), 27 ,(RA ed. 9: 29) 29 (RA ed. 9: 31); 7.4: 3, 5, 9; 7.6: 1, 3, 5, 6, 8, 9.
         5
Ti 28/11
Del av: 6.6: 5; 8.2: 11, 15. 6.6: 7; 8.2: 1, 3, 4, 5, 7, 9; 8.3: 1, 3, 7, 9,

On 29/11
Del av: 8.3: 11, 18.3: Skissera riktningsfältet för y'= x+y (jämför fig. 17.1, s. 947). + Dugga2, andra timmen, 16.15-17.  8.3: 17, 19; 8.4: 1, 3, 5, 9, 11; 2.10: 29, 41; 18.1: 3, 5, 7, 9.
         6
Ti 5/12
Del av: 7.9: 19.  7.9: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 27, 28; 3.7: 3, 5, 9, 13,15, 25; 18.5: 1- 13 (udda), 14, 15. 

On 6/12
Del av: 18.6: 11.
18.6: 1, 3, 4, 9, 10, 11; 4.9: 7, 15; 4.10: 1, 3, 7, 9, 15, 21, 23. 
         7
Ti 12/12
Del av: 9.6: 6, 9; 9.7: 15, 23. 9.6: 1 - 29 (udda), 33, 35; 9.7: 25, 27. 

On 13/12
Del av: 9.1: 17; 9.4: 3;  9.5: 3 + Dugga3, andra timmen, 16.15-17.  9.1: 19, 25; 9.2: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21; 9.3: 3 - 25 (udda); 9.4: 1-11 (udda); 9.5: 1- 7 (udda). 

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Länk till sidan med allt Matlabmaterial för kursen finns här.

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Bonuspoäng: Kursen kan ge bonuspoäng enligt följande. Dessa bonuspoäng kan användas på läsårets alla tentamina; huvudtentan i januari -18, och omtentor i omtentaperioden vid Påsk samt augusti; men inte senare.


 Kursens bonusgrundande kursmoment är:

1) SI: Deltagande i fem eller fler av SI:s sju tillfällen ger en bonuspoäng.

2) Duggor: Tre duggor ges under kursen i lv3, lv5 och lv7. Se Övningsschemat ovan för uppgift om de olika duggatillfällena. Duggorna kan maximalt ge tre bonuspoäng på kursen. Beräkningen av bonuspoäng sker enligt: En dugga har tre deluppgifter som vardera ger noll, ett eller två poäng. Bonus tilldelas för duggor enligt: summan av de tre delduggornas resultat summeras och divideras med sex.

3) Inlämningsuppgifter: Tre inlämningsuppgifter ges under kursen. Vardera inlämningsuppgift består av tre deluppgifter som rättas enligt samma förfarande som för duggor. Inlämningsuppgifterna ges ungefär i lv 2, lv 4 och lv6. Den första inlämningsuppgiften finns nu på Ping-Pong; under Dokument (i vänsterkolumnen).

Inlämningsuppgifterna kan med fördel lämnas in på föreläsningar i pappersformat. Inlämningsuppgifterna kan också skickas med mail till min epost (se ovan); men ska då vara ordentligt presenterade som en läsbar (jag skulle kanske aldrig bli godkänd! :-) ) pdf-fil.

Total eventuell bonus sker enligt följande: Beräkning bonus: Bonus från SI, duggor och inlämningsuppgifter beräknas enligt ovan och avrundas till närmast större heltal. Detta ger en maximal möjlig bonuspoäng på kursen om 7 bonuspoäng. Denna bonuspoäng tillgodoräknas tentaresultat under läsåret.

Examination

Glöm inte anmäla er till tentan i tid.
Kontrollera Studieportalen i god tid innan tentan för eventuella ändringar; nu (171104) är planeringen:

Kurskod Kursnamn Institution Tentamensdatum Börjar Plats Längd Första dag
för anmälan
Sista dag
för anmälan
TMV137 Matematisk analys i en variabel 
Kursmoment: 0112
11 - MATEMATISKA VETENSKAPER  10 Jan 2018
08:30
Johanneberg 4 timmar 22 Nov 2017 20 Dec 2017
TMV137 Matematisk analys i en variabel 
Kursmoment: 0112
11 - MATEMATISKA VETENSKAPER  04 Apr 2018
14:00
Johanneberg 4 timmar 21 Feb 2018 21 Mar 2018
TMV137 Matematisk analys i en variabel 
Kursmoment: 0112
11 - MATEMATISKA VETENSKAPER  20 Aug 2018
08:30
Johanneberg 4 timmar 13 Jun 2018 01 Aug 2018

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

TMV137-180404.pdf,
TMV137-180110.pdf, lösning TMV137-180110-losn.pdf.
TMV137-170814.pdf,
TMV137-170410.pdf,
TMV137-170111.pdf, lösning TMV137-170111-losn.pdf.
TMV137-160815.pdf,
TMV137-160404.pdf,
TMV137-160113.pdf, lösning TMV137-160113-losn.pdf.
TMV137-150817.pdf, lösning TMV137-150817-losn.pdf.
TMV137-150413.pdf, lösning TMV137-150413-losn.pdf.
TMV137-150114.pdf, lösning TMV137-150114-losn.pdf.
TMV137-140829.pdf, lösning TMV137-140829-losn.pdf.
TMV137-140425.pdf, lösning TMV137-140425-losn.pdf.
TMV137-131218.pdf, lösning TMV137-131218-losn.pdf.
TMV137-130830.pdf, lösning TMV137-130830-losn.pdf.
TMV137-130405.pdf, lösning TMV137-130405-losn.pdf.
TMV137-121219.pdf, lösning TMV136-121219-losn.pdf.
TMV136-120831.pdf, lösning TMV136-120831-losn.pdf.
TMV136-120413.pdf, lösning TMV136-120413-losn.pdf.
TMV136-111214.pdf, lösning TMV136-111214-losn.pdf.
TMV136-110826.pdf, lösning TMV136-110826-losn.pdf.
TMV136-110429.pdf, lösning TMV136-110429-losn.pdf.
TMV136-101215.pdf, lösning TMV136-101215-losn.pdf.

tenta 100827, lösning
tenta 100409, lösning
tenta 091217, lösning
tenta 090821, lösning
tenta 090417, lösning
tenta 081219, lösning
tenta 080822, lösning
tenta 080329, lösning
tenta 071221, lösning
tenta 070824, lösning
tenta 070414 (med lösningsförslag (på baksidan)).
tenta 061222, lösning
tenta 060825
tenta 060422
tenta 051217
tenta 051217, lösning