TMV157, Inledande matematik, 2017/18


Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

30/12: Tentan för Inledande som gick 171220 är rättad och resultatet kommer med ladok efter helgen antar jag. Det var 72% godkända. Man kan maila mig direkt för individuella resultatet.

24/9: Kursprogram och Rekommenderade övningsuppgifter nedan är nu uppdaterat för hela kursen. Det visade sig att alla övningar och övriga referenser till kurslitteraturen Adams var desamma för upplaga åtta och nio så det behövde inte ha gjorts skillnad på dessa två upplagor i tabellerna; så nu vet vi det! :-). På övningen to 28/9, andra timmen, 14.15 - 15 har vi Dugga 2. Allt genomgånget innan duggatillfället, enligt programmet nedan, kan ingå som frågor på duggan. 

21/9: Gamla tentor finns nu upplagt nedan; längst ned.

21/9: SI, LV3 o 4 finns nedan.

16/9: Information om kursens bonuspoängsberäkning (och däribland MapleTA-uppgifter) finns nu nedan under rubriken Duggor.

10/9: Uppgifterna från andra SI-mötet finns nu nedan.

3/9: Program och övningsuppgifter är nu uppdaterat t o m lv3; mer kommer under veckan. Observera att vi har Dugga1 i lv3, på andra övningen, andra timmen, torsdagen 14/9.

30/8: Uppgifter från SI läggs upp här på hemsidan; uppgifterna från första SI-mötet finns nu nedan.

28/8: Kursen kommer försöka använda sig av Pre-videor, Post-videor, duggor, inlämningsuppgifter och eventuellt mentometerfrågor (enkla kursinnehållsfrågor under föreläsningarnas gång). Det mesta av dessa aktiviteter kommer att ske på Ping-Pong. 

28/8: OBS: En viktig ändring på Chalmers är att det numera är obligatorisk anmälan till tentor. Har man inte anmält sig i tid så får man inte tentera.


12/8:
Diverse video:
Beloppdef-J, Belopp-J, Brak-J, Distributivitet-J, Faktorisering-J, Faktorsatsen-J, Kvadratkomplettering-J, Mgn-J, Multiplikation-J, Mängder-J, Olikheter-J, Polynomdivision1-J, Polynomdivision2-J, Polynomekvationer1-J, Polynomekvationer2-J,

29/6:
Om man vill ha extra mattesupport finns Mattesupporten på Chalmers bibliotek; http://www.lib.chalmers.se/studieresurser/mattesupport-och-laexhjaelp/
Denna är öppen onsdagar och torsdagar 17.00 - 19.00 på Johanneberg; men det finns också i Kuggen på Lindholmen, tisdagar 15.30-17; kolla länken.

29/6:
Sidan är under konstruktion och materialet nedan är preliminärt, ändringar kommer förmodligen ske. Kursen startar dock Tisdag 29/8, 8.00 - 11.45 i sal HC1.  

Lärare

Kursansvarig: Vilhelm Adolfsson, (031-772)5307, epost

Övningsledare: Andreas Dahlberg, epost,  Vilhelm Adiolfsson.

Labbhandledare: Andreas Dahlberg, Erik Strandberg, epost, Vilhelm Adolfsson.

Kursrepresentanter: Elias Löfgren, epost, Axel Nilsson, epost

SI

Övningsledare: Casper Lindberg, epost, Ivar Sörqvist, epost

Deltagande på 5 st SI-möten (av 7) ger 1 bonuspoäng på tentor under året.

Uppgifterna på SI-passen: LV1, LV2,  LV3, LV4, LV5, LV6, LV7

Kurslitteratur

Om man vill ha extra mattesupport finns Mattesupporten på Chalmers bibliotek; http://www.lib.chalmers.se/studieresurser/mattesupport-och-laexhjaelp/ 
Denna är öppen
: Campus Lindholmen, Kuggen: tisdag kl. 
15.30 - 17.30.

Campus Johanneberg, Huvudbiblioteket: onsdag och torsdag kl. 17.00 - 19.00.

Kursboken, huvudboken, är: Calculus, a Complete Course, eighth edition eller ninth edition, av Robert A Adams. Detta är den dominerande boken i kursen. I princip läser vi kapitel 1-4 plus det förberedande kapitel P och hela Appendix 1. Adams bok är också huvudbok för två senare kurser.
Linear Algebra and its Application, fourth edition 2006 (eller senare), av David C Lay. Här läser vi kapitel 1.1-1.2.
Detta brukar också vara kursboken i kursen Linjär algebra i läsperiod 3.  
På Cremona och DC kan man köpa både Adams och Lay i ett rabatterat paket.
Vill man trots rabatterbjudandet vänta med Lay, så hittar man kapitel 1 fritt på webadressen
media.pearsoncmg.com/aw/aw_lay_linearalg_updated_cw_3/lla03u_ch01.pdf

En liten kort not om ekvationssystem och deras lösning finns här: Ekvationssystem, Matriser och Eliminationsmetoden; EME
Extrauppgifter-skissa grafer.

En lista med Teorem i kursen finns nu, Satser-tmv157.pdf. De teorem som finns på listan är de teorem i kursen som man i första hand bör förstå och kunna bevisa; alla kursens teorem etc ingår dock i kursen, och kan alltså komma på tentan.

Sommarmatte del1  Kursmaterial till förberedande web-kurs 2014 (fast den variant som ligger här är från 2010, men den är densamma som årets). Detta kan användas för att få ytterligare "uppvärmning" och repetition av gymnasiematten.
Sommarmatte del2  Fortsättning av samma web-kurs.         
 
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!
En samling exempel på hur man inte ska räkna - försök hitta felen! 

Program

Alla föreläsningar är i sal HC1 eller EE; enda undantaget är fr 22/9, lv4, 10.00 -11.45 i HA3. Varje rad för föreläsningarna i schemat nedan markerar 2 förläsningstimmar à 45 min. vardera (med rast emellan).

Övningar är alltid i El 41 & 42.

Matlab är alltid i ES 61, 62 och 63.

SI är bara schemalagt de första två läsveckorna och kommer kompletteras av SI-ledarna.


Observera att veckonumren under Föreläsningar nedan är klickbara - de öppnar så kallade vecko-PM med en mera detaljerad kursplan (och med urval av lämpliga övningsuppgifter ur kurslitteraturen; dessas numrering är dock inte uppdaterad och stämmer förmodligen dåligt).
RA: Calculus av Adams
DL: Linear Algebra av Lay
EME: Ekvationssystem, Matriser och Eliminationsmetoden.


Ett stöd i kursinhämtandet ges av Lärandemål-tmv157.pdf och en lista med teorem som vanligen förekommer på tentamina, Satser-tmv157.pdf.


Föreläsningar


   Läsvecka
  Dag
             Avsnitt Demo på föreläsning
RA 8:e upplagan
Demo på föreläsning
RA 9:e upplagan
                 Innehåll
lv1 = v35   

Ti 29/8
Repetition; RA: Preleminaries P1 - P7 och Appendix 1.  RA P4: 33, 37, P5: 33, 35,
P6: 8, P7: 17. App. 1: 49, VPM1: Extra övning 1
   samma
Talmängder och ekvationslösning, Olikheter, Absolutbelopp, Kvadratkomplettering, Polynom, Polynomdivision, Faktorsatsen. Komplexa tal. Konjugat, belopp, polär form. Binomiska ekvationer, Ekvationer med komplexa koefficienter.


    -"-

                 -"- 
                        
        -"-
      
       -"-
Begreppet funktion, skissa enkla funktionsgrafer, andra funktioner än polynom - trigonometriska funktioner.
       lv2
  

Må 4/9               -"-         -"-       -"-
Trigonometriska funktioner, radianer, symmetrivinklar och deras sinus, cosinus och tangens, trigonometriska formler, trigonometriska ekvationer, additionsformler, formler för dubbla och halva vinkeln, produktformler, fasvinkelform.

    -"-
EME; DL: 1.1-1.2. EME: 7, 9. DL: 1.1.5, 6, 8, 10, 20; 1.2.5, 20 + ev några andra exempel.
Teorin för linjära ekvationssystem och metod för deras lösning. Matrisnotation, Gausselimination, Tre möjliga lösningsfall; unik, ingen och oändligt många lösningar, Elementära radoperationer, 

Ti 5/9
                 -"-

Ledande element, Pivotelement, Echelonelement, Trappstegsform eller REF, Fria och bundna variabler, RREF
Matlab, laboration 1
On 6/9
Introduktion till MatlabTo 7/9
RA 10.1-2 RA: 10.1.11, 15, 23, 27; 10.2.3abc. Vektorers koefficienter i en ON-bas.


   samma
Topologi i R^n, omgivning, öppna och slutna mängder, randpunkter. Riktade sträckor, vektorer, vektoraddition, ortsvektor, ortsvektor identifierad med en punkt i R^n, vec(P_1P_2)=vec(OP_2)-vec(OP_1). Bas; koordinater i en bas.
       lv3
 

Må 11/9
RA 10.2 - 3 RA: 10.2.27, 30; 10.3.5.
   samma
Skalärprodukt, Projektion, Ortogonalprojektion, Definition av Kryssprodukt.

Må 11/9
RA 10.3 RA: 10.3.11,17,19, 27.
   samma
Kryssprodukt, determinanter, trippelprodukt, area och volym som spänns av vektorer.

Ti 12/9
RA 10.4 RA: 10.4.5, 9, 27 (på två sätt).
   samma
Linjer och plans ekvationer, Pencil of planes, Punkter, linjer och plan och avstånd mellan dessa.

Ti 12/9 RA 10.4, RA 1.1, 1.2 RA: 10.4.27; RA: 1.1.2-3, 1.2.2-6.     samma
Punkter, linjer och plan och avstånd mellan dessa, Informell definition av gränsvärde, 
Matlab, laboration 2
On13/9
Matriser och vektorer i Matlab

                   

To 14/9
RA: 1.2, 1.5 RA: 1.2.7, 9, 15, 21, 25.     samma
Formell definition av gränsvärde
       lv4


Må 18/9
RA: 1.5  RA: 1.5.11, 20, 31, 33.    samma
                       -"-

Må 18/9
RA: 1.2, 1.3 RA: 1.2.49, 65d, 78, 79; 1.3.3, 9, 11, 13, 29, 35-46; 1.4.1, 5, 15.

   samma
Räkneregler för gränsvärden, Instängningslagen, Oegentliga gränsvärden, Kontinuitet

Ti 19/9
RA: 1.4, 2.1, 2.2. RA: 1.4.3; 2.1.3, 19; 2.2.1, 3, 21, 25, 27, 41, 47.


   samma
Sats om existens av maximum och minimum, Mellanliggande värde, Tangentens riktningskoefficient, Definition av derivata, f=konst medför f'=0,
Matlab, laboration 3
On 20/9
Funktioner och grafritning i MatlabTo 21/9
RA: 2.3, 2.4 RA: 2.3.11, 13, 23, 27, 33; 2.4.29, 33, 35. 
   samma
Deriveringsregler, Kedjeregeln,

Fr 22/9
RA: 2.5, 2.6 RA: 2.5.35, 53, 57; 2.6.5, 11, 21, 29. 
   samma
Trigonometriska funktioners derivata, Högre ordningens derivator,
       lv5

Må 25/9
RA: 2.7, 2.8 RA: 2.7.5, 15, 25, 26; 2.8.6, 16, 19, 22, 28, 31. 

   samma
Differentialer, Tillämpningar, Medelvärdessatsen, f'=0 på intervall I medför f = konstant på I,

Må 25/9
RA: 2.9, 3.1 RA: 2.9.5, 15, 30; 3.1.12, 21, 29. 
   samma
Implicit derivering, Invers funktion

Ti 26/9
RA: 3.2, 3.3.  RA: 3.2.7; 3.3.11, 18, 43, 46, 55, 59. 
   samma


Naturliga exponentialfunktioner och logaritmer och allmänna dito,

Ti 26/9
Reserv + repetition,

Reserv + Repetition,
Matlab, laboration 4
On 27/9
Kontrollstrukturer i MatlabTo 28/9
RA: 3.4. RA: 3.4.1, 3. 
   samma
Tillväxthastigheter för polynom, logaritm- och exponentialfunktioner,
       lv6


Må 2/10
RA: 3.5. RA: 3.5.1, 13, 23.
   samma
Trigonometriska funktioners (lokala) inverser, arcusfunktionerna

Må 2/10
RA: 3.6. RA: 3.6.1, 5.    samma
Hyperboliska funktioner,

Ti 3/10
RA: 4.1, 4.2. RA: 4.1.37; 4.2.1, 7, 9, 22-27. 

   samma
Relativa ändringshastigheter, Numerisk ekvationslösning, Fixpunktsiteration, Newtons metod,

Ti 3/10
RA: 4.3.  RA: 4.3.1, 15, 17, 29, 33.    samma
Gränsvärde av typen 0/0, obestämda uttryck,
Matlab, laboration 5
On 4/10
Intervallhalveringsmetoden. Programskalet min_bisect.mTo 5/10
Reserv + repetition,

Reserv + repetition,
       lv7


Må 9/10
RA: 4.4. RA: 4.4.9, 37, 43, 49.     samma
Extremvärden, Konvexitet/konkavitet,

Må 9/10
RA: 4.5. RA: 4.5.13, 37.     samma
Konvexitet/konkavitet, Asymptoter,

Ti 10/10
RA: 4.6.  RA: 4.6.3, 17, 33.    samma
Grafritning,

Ti 10/10
RA: 4.6.  Extrauppgifter, skissa grafer; se ovan under kurslitteratur.
                       -"-
Matlab, laboration 6
On 11/10
Newtons metod. Programskalet min_newton.mTo 12/10
RA: 4.6.  Extrauppgifter, skissa grafer; se ovan under kurslitteratur.
                       -"-
       8


Må 16/10
RA: 4.8. RA: 4.8.27, 31.     samma
Optimeringsproblem,

Må 16/10Repetition,

Ti 17/10Repetition + räkna gammal tenta,

Ti 17/10Räkna gammal tenta,
Extra matlabtillfälle
On 18/10
Redovisning av ännu ej godkända labbar
To 19/10Frågestund.


Tentamen
To 26/10 em
       -"-
On 20/12 em
       -"-
On 29/8 - 2018
fm
OBS: Kontrollera alltid i god tid tentamens datum, tid och plats på Studieportalen; det kan förekomma ändringar. Notera också att man för att få tentera måste anmäla sig i tid. Det går f r o m i år ej att få tentera i mån av plats om man inte anmält sig; alltså mycket viktigt att anmäla sig till tentamen.

Rekommenderade övningsuppgifter

Dag
Demo på övning
RA 8:e upplagan
Demo på övning
RA 9:e upplagan
Uppgifter
RA 8:e upplagan
Uppgifter
RA 9:e upplagan
lv1

To 31/8

Ett ex. på lösning av tredjegradare genom gissande av en rot och användande av faktorsatsen. En olikhet med teckenstudietabell. En ekvation involverande absolutbelopp, t ex |x+2|+|x-3|=5.    samma RA: Appendix 1: 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44, 
48, 54, Extra 1 (VPM1). 
   samma
lv2
Ti 5/9
Ett exempel på andragradspolynomekvation med komplexa koefficienter; några blandade problem från EME.

DL: 1.1: PP3, (PP = practice problem), Extra 2 (VPM1). EME: 1 - 15    samma
lv3
Ti 12/9
DL: 1.1.25; 1.2.9; RA: 10.1.9; 10.2.19, 10.2.29; 10.3.5 (som ekvationssystem; inte kryssprodukt), 10.3.11, 10.4.28;
  samma
EME: 1 - 15, DL: 1.1.1, 12, 13, 15, 19; 1.2 1, 7, 11, 13, 15, 25, 26.
RA: 10.1: 3, 5, 7, 8, 25; 10.2: 1, 3, 10, 13, 14, 19, 23, 24; 10.3: 1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 26, 27; 10.4: 2, 4, 5, 7, 17, 26, 27, 28, 29, 30.
   samma
To 14/9
RA: 1.2.11, 13, 75; 1.5.12. Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga1.   samma
RA: 1.1: 1-4, 9-11; 1.2: 3-6, 9, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 37, 39, 53-55, 57, 58, 67, 75; 1.5: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 31-33.     samma
lv4
To 21/9
RA: 1.3.25, 27; 1.4.17   samma
RA: 1.3: 2-6, 8, 9, 11-14, 21, 22, 25, 28, 29, 33 35-46; 1.4: 1-3, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 30, 34. Kapitel 1 Review Exc.: 5 - 29, udda uppg.    samma
Fr22/9
RA: 2.3.19; 2.4.29, 37; 2.5.5, 35, 37, 57.    samma
RA: 2.1: 1, 3, 5, 23; 2.2: 1-6, 11, 17, 20, 25, 27, 34, 36, 43, 47, 50; 2.3: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 49, 52; 2.4: 1, 5, 10, 13, 17, 24, 25, 35, 38; 2.5: 4, 7, 12, 16, 20, 25, 29, 41, 45, 48, 53, 58.     samma
lv5
Ti 26/9
RA: 2.6.29, 2.7.13,15, 2.8.11,17,31.  samma
RA: 2.6: 1, 3, 9, 15, 28, 29; 2.7: 6, 11, 16, 21, 26; 2.8: 4, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 28, 30, 31.     samma
To 28/9
RA: 2.9.11, 17; Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga2..   samma
RA: 2.9: 1, 3, 5, 10, 17; 3.1: 3, 4, 11, 21, 29, 34; 3.3: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 33, 36, 37, 43, 46, 52, 56, 59, 61.    samma
lv6
Ti 3/10
RA: 3.4.3, 7; 3.5.19, 41, 45; 3.6.5, 7d.   samma
RA: 3.4: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16; 3.5: 2, 3, 7, 13, 15, 19, 23, 40.    samma
To 5/10
RA: 4.1.1, 19, 25; 4.2.22, 23; 4.3.5, 9.
RA: 3.6: 2, 7abd; 4.1: 1, 6, 13, 20, 37; 4.2: 1, 9, 20 - 27.    samma
lv7
Ti 10/10
RA: 4.3.13, 17, 33; 4.4.9, 27, 41; 4.5.35, 4.6.23   samma
RA: 4.3: 3, 4, 15, 33;  4.4: 2, 7, 12, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 48.   samma
To 12/10
RA: Extraövningar, skissa grafer (se under kurslitteratur). Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga3.
  samma
Extraövningar, skissa grafer (se under kurslitteratur).   samma
lv8
Ti 17/10
RA: 4.8.27, 37 + eventuellt inkomna önskemål om frågor för avsnitt för repetition + Individuella frågor.   samma
RA: 4.8: 1, 3, 7, 18, 21, 28, 39, 40, 49.    samma
To 19/10
Eventuellt inkomna önskemål om frågor för avsnitt för repetition + Individuella frågor.Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab


Länk till sidan med allt Matlabmaterial för kursen finns här.         

Studentledd matlab: Introduktion till MATLAB.


Referenslitteratur

 1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. MATLAB for Engineers, Holly More
  Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
 3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
  Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Bonuspoäng: Kursen kan ge bonuspoäng enligt följande. Dessa bonuspoäng kan användas på läsårets alla tentamina; huvudtentan i slutet av oktober och omtentor i december samt augusti; men inte senare.


För att kunna få tillgodoräkna sig några eventuella bonuspoäng överhuvudtaget måste man ha gjort och vara godkänd på kursens MapleTA-uppgift. Denna består av ett antal uppgifter, 1 a-g, 2 abc, 3 a-f, om vardera fem möjliga poäng. Dessa deluppgifter ger vardera alltså maximalt fem poäng och för att bli godkänd på en deluppgift krävs åtminstone fyra poäng. För att bli godkänd på hela MapleTA-uppgiften (vilket alltså krävs för att få tillgodogöra sig bonuspoäng på tentamen) behövs att man är godkänd på 12 av MapleTA-uppgiftens 16 deluppgifter.

MapleTA-uppgifterna finns åtkomliga i vänsterkolumnen på Ping-Pong. Mer information om MapleTA finns nedan, efter denna information om bonuspoäng.

Är man godkänd på MapleTA-uppgiften tillgodoräknas eventuella bonuspoäng tentamensresultatet. Kursens övriga bonusgrundande kursmoment är:

1) SI: Deltagande i fem eller fler av SI:s sju tillfällen ger en bonuspoäng.

2) Duggor: Tre duggor ges under kursen i lv3, lv5 och lv7. Se Övningsschemat ovan för uppgift om de olika duggatillfällena. Duggorna kan maximalt ge tre bonuspoäng på kursen. Beräkningen av bonuspoäng sker enligt: En dugga har tre deluppgifter som vardera ger noll, ett eller två poäng. Bonus tilldelas för duggor enligt: de tre delduggornas resultat summeras och divideras med sex.

3) Inlämningsuppgifter: Tre inlämningsuppgifter ges under kursen. Vardera inlämningsuppgift består av tre deluppgifter som rättas enligt samma förfarande som för duggor. Inlämningsuppgifterna ges ungefär i lv 4, lv 6 och lv8. Senaste inlämningstillfälle för inlämningsuppgift är söndagen efter tentamen, dvs inlämningsuppgifterna ska vara inlämnade senast 23.59 söndagen 29 oktober. Inlämningsuppgifterna kan med fördel lämnas in på föreläsningar i pappersformat. Inlämningsuppgifterna kan också skickas med mail till min epost (se ovan); men ska då vara ordentligt presenterade som en läsbar (jag skulle kanske aldrig bli godkänd! :-) ) pdf-fil.


Total eventuell bonus sker enligt följande: Beräkning bonus: Bonus från SI, duggor och inlämningsuppgifter beräknas enligt ovan och avrundas till närmast större heltal. Detta ger en maximal möjlig bonuspoäng på kursen om 7 bonuspoäng. Denna bonuspoäng tillgodoräknas tentaresultat under läsåret förutsatt att MapleTA-uppgiften är genomförd och godkänd.


Instruktioner för Maple-TA:


I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra duggor i en nätbaserad miljö som kallas Maple T.A. Dessa är inte obligatoriska men krävs för att få tillgodoräkna sig bonuspoäng från kursens andra bonusgenererande aktiviteter; SI, duggor och inlämningsuppgifter. Bonusen är giltig t.om. andra omtentan på kursen.           

Du hittar duggorna i kursens aktivitet i PingPong (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).

Tanken med duggorna i Maple T.A. är att underlätta studierna. Det är tillåtet att ta hjälp av lärare och andra kursdeltagare. Det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Obs: eftersom studenterna inte längre får ett Maple T.A.-konto, ska texten om hur man får konto bort från kurshemsidan.

Du kan göra duggan i Maple T.A. hur många gånger du vill så länge den är tillgänglig. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma.

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.

För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.

Om att skriva i Maple T.A.
: Generellt gäller att du ska skriva dina svar som på en miniräknare. Tänk på att
 • som sqrt(2)
 • skriva absolutbelopp med abs: skriv t.ex. |x+2|
  • som abs(x+2)
  • inte skriva decimaltal (som i så fall skulle skrivits med punkt): skriv t.ex. 1/8 och inte 0.125
  • i svar ska potenser av heltal som går att räkna ut exakt vara beräknade: skriv t.ex. 81 och inte 3^4 (om inget annat framgår av uppgiften)
  • Om svaren ska avgränsas med semikolon så ha inget semikolon i slutet. Fel: 1;2;3; Rätt: 1;2;3
  • Om svaren ska avgränsas med komma så skall det inte vara ett komma, semikolon eller punkt på slutet. Svaret skall inte heller omgärdas av någon typ av paranteser. Skriv alltså: 1,2,3 och inte 1,2,3; eller (1,2,3) eller {1,2,3} eller 1,2,3. osv.

  För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att
  • skriva multiplikation med *: skriv t.ex. x*y och inte xy
  • skriva exp(x) och inte e^x; det gäller även om x är ett givet tal, t.ex. skrivs talet e som exp(1)
  I en del uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Maple T.A. uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

  Obs
  : det är inte längre så att java behövs. Equation Editor i den aktuella versionen av Maple T.A. är inte java-baserad.

  -------------------------------------------------------------------------------- || -------------------------------------------------------------------------------------------  Examination


  Rutiner kring tentamina

  I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

  Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

  Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

  Granskning vid ordinarie tentamen:
  Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Granskning vid omtentamen:
  Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

  Kursvärdering

  I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

  Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

  Gamla tentor

  Fr o m läsåret 1516 så görs bara lösningar till huvudtentan; ibland även omtentor som ses nedan.

  Tentan 2018-08-29
  Tentan 2017-12-20
  Tentan 2017-10-26 med lösning
  Tentan 2017-08-23
  Tentan 2016-12-21 med lösning.
  Tentan 2016-10-27 med lösning.
  Tentan 2016-08-24.
  Tentan 2016-01-05.
  Tentan 2015-10-29 med lösning.
  Tentan 2015-08-26 med lösning.
  Tentan 2015-01-05 med lösning.
  Tentan 2014-10-30 med lösning.
  Tentan 2014-08-27 med lösning.
  Tentan 2014-01-18 med lösning.
  Tentan 2013-10-26 med lösning.
  Tentan 2013-08-28 med lösning.
  Tentan 2013-01-19 med lösning.
  Tentan 2012-10-27 med lösning.
  Tentan 2012-08-29 med lösning.
  Tentan 2012-01-14 med lösning.
  Tentan 2011-10-22 med lösning.
  Tentan 2011-08-24 med lösning.
  Tentan 2011-01-15 med lösning del1,  TMV156-110115-losn-1av2.pdf  och fortsättning av lösning; lösning andra delen, TMV156-110115-losn-2av2.pdf.

  Tentan 2010-10-23 med lösningar.
  Tentan 2010-08-25 med lösningar.
  Tentan 2010-01-16 med lösningar.
  Tentan 2009-10-22 med lösningar.
  Tentan 2009-08-26 med lösningar.
  Tentan 2009-01-17 med lösningar.
  Tentan 2008-10-24 med lösningar.
  Tentan 2008-08-27 med lösningar.
  Tentan 2008-01-18 med lösningar
  Tentan 2007-10-26 med lösningar. Obs: uppgift 1e, (ii) och (iii) skiljer sig något på Z och V/AT, och 1a och 7c är lite avvikande på V/AT.
  Tentan 2007-08-29 med lösningar.
  Tentan 2007-01-19 med lösningar.
  Tentan 2006-10-27 med lösningar.
  Tentan 2006-08-30 med svar.
  Tentan 2006-01-13 med svar. Uppgift 1d kan överhoppas (beroende på byte av kurslitteratur).
  Tentan 2005-10-21  med svar och lösningsförslag.

  Några gränsvärden.