TMV137, Matematisk analys i en variabel, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


Må 4/2: Hej! Detta skickades på ping-pong för en stund sedan: (OBS: Jimmy och Rahim behöver ju naturligtvis inte deltaga; skickar till er också bara FYI.)

 Inte helt lätt att hitta tid/plats som åtminstone verkar ha en möjlighet att funka. Det är ju CHARM-dagar och jag är rätt upptagen för tillfället. Det som verkar bästa lösningen är att vi har tentavisning nu på onsdag 6/2 alldeles innan CHARM börjar. Vi tar tentavisning:

 Onsdag 6/2, 9.30 i E-fiket i Linsen (inne vid borden i 'sittutrymmet').

Ses där!

Bästa,

Ville

Må 4/2: Tentan 190116 är rättad. Resultatet blev:

64 tentander,

5: 8 st, 13%

4: 28 st, 28%

3: 20 st, 31%

U: 18 st, 28%.

Ni ska ha fått resultatet på ladok. Besked om visningstillfälle kommer ikväll.

Tack för en trevlig tid (för mig i alla fall ) och er insats. Lycka till framåt!

Bästa,
Ville

Ti 8/1: Det blir ett extra redovisningstillfälle för matlab: Må 21/1, 8.00 - 9.45 i sal ES61.

On 21/11: Inlämningsuppgift1 ligger ju ute på PP under Dokument i vänsterlkolumnen. Inlämningsuppgift2 kommer att läggas ut nu på söndag 25/11 och Inlämningsuppgift3 söndagen därpå; 2/12.

Senaste tid för inlämning är:

Inlämningsuppgift1: 24.00, söndag 2/12,
Inlämningsuppgift2: 24.00, söndag 9/12,
Inlämningsuppgift3: 24.00, söndag 30/12.

Inlämningarna görs antingen via ping-pong (finns i vänsterkolumnen under Innehåll) som en pdf-fil (eventuella foton ska göras om till pdf-fil; annars beaktas inte inlämningen) eller som ett pappers dokument (på ngn föreläsning/övning).
 

Ti 20/11: Nu är även bonuspoäng för kursen uppdaterad och hemsidan därmed helt uppdaterad. Det mesta av kursens allmänna aktivitet följs på kursens ping-pong sida.Imorgon har vi kursens första bonuspoängsgrundande aktivitet; Dugga1.

Sö 4/11: Hemsidan är nu uppdaterad; ngra punkter återstår och kommer senare. 

To 1/11: Sidan är under konstruktion och materialet nedan är preliminärt och ytterst begränsat; mer imorgon. Kursen startar dock Tisdag 1/11, 8.00 - 9.45 i sal EB. Föreläsningarna är alltid i EB; utom ti, 4/12, 10.00 - 11.45 då vi är i SB (Samhällsbyggnad), SB-M022. Övningar och labbar är 'som vanligt'. 

Lärare

Kursansvarig:  Vilhelm Adolfsson, (031-772)5307, epost 

Övningsledare: Jimmy Johansson, epost, Vilhelm Adolfsson

Labbhandledare: Rahim Nkunzimana, epost, Jimmy Johansson, Vilhelm Adolfsson

Kursrepresentanter: Alva Hellberg, epost, Felix Gråhn, epost.

SI

Övningsledare: Christoffer Krook, epost, Ivar Sörqvist, epost.

Deltagande på 5 st SI-möten (av 7) ger 1 bonuspoäng på tentor under året.

Uppgifterna på SI-passen: SI-1, SI-2, SI-3, SI-4, SI-5, SI-6. 

Kurslitteratur

Engelsk-svensk matematisk ordlista. 

Calculus, a Complete Course, ninth edition, av Robert A Adams. Edition 8 och 9 är samma för vårt kursmaterial; det skiljer på en handfull övningar i sektion 7.3 och det är markerat i Program nedan; så bägge upplagorna går bra.

Teorem för kursen;
Teorem Envariabelanalys.

Program

Föreläsningar

Läsvecka
Dag Avsnitt Innehåll  Demo på föreläsning
          1
Ti 6/11
5.1 - 5.2
Summor, Area som gränsvärde av summor.
Del av: 5.1: 13, 27;  5.2: 7, 19.

On 7/11
5.3 - 5.4 Den bestämda integralen och dess egenskaper, integrationsregler.
Del av: 5.3:  5, 15;  5.4: 8, 13, 37.

To 8/11
2.10, ( t o m Example 4),  5.5 Integralkalkylens huvudsats. Del av: 5.5: 19, 25, 51.

        -"-
5.6
Substitutionsmetoden. Del av: 5.6: 11, 31, 41.
          2
Matlab, lab1 M 12/11
Mer om grafritning


Ti  13/11
5.7, 5.6, 6.1 Area av plana ytor, Substitutionsmetoden, Partialintegration. Del av: 5.7: 21; 5.6: 11, 31, 41; 6.1: 7, 15, 35.

On 14/11
6.2 Integralen av rationella funktioner. Del av: 6.2: 9, 26.
 Matlab, lab2 To 15/11
Integraler. Programskalet min_integral.m 


        -"- 6.3 Inversa substitutioner. Del av: 6.3: 5, 11, 35.
          3
Ti 20/11
6.5 Generaliserade integraler. Del av: 6.5: 3, 34.

On 21/11
7.1, 7.2 Volym m. h. a. skivformeln och skalformeln.  Del av: 7.1: 5; 7.2: 3;
 Matlab, lab3
To 22/11
Tillämpning av integraler. Funktionen rotationsyta


        -"- 7.3, 7.4 (sid 411-413), 7.6 Längd, Rotationsarea, Ytterligare tillämpningar av integraler. Del av: 7.3: 7, 36 (RA ed 9: 38); 7.4: 1.
          4
Ti 27/11
6.6, 6.7 (läs igenom), Numerisk integralberäkning  (trapetsmetoden). Del av: 6.6:5

On  28/11
8.2-8.4 Parameterframställning.  Del av: 8.2: 13; 8.3: 5,13,15;  8.4: 7,13.
 Matlab, lab4
To 29/11
Parametriserade kurvor. Skriptfilerna cardioiden och asteroiden


         -"- 2.10, 2.11 (läs igenom), 18.1, 18.3 Grundläggande om ODE (ordinära differentialekvationer); ordning, linjär OD, existens och entydighet av lösning, Picards sats,numeriska metoder (Eulers metod, Förbättrade Eulers metod, Runge-Kuttas metod). Del av: 18.1: 4, 6, 8.
          5
Ti 4/12
18.2 (tom Exempel 1), 7.9. ODE, forts grunläggande egenskaper; mer om linjära ODE, superposition, homogen- och partikulär-lösning, första ordningens homogen, linjär respektive separabel ODE. Kort om Bernoullis ODE.   Del av: 18.2: 1,9;
7.9: 1, 11, 23.

  -"-               -"-                -"-              -"-

On 5/12
18.4 (läs igenom), 3.7, 18.5 Andra ordningens ODE, Andra ordningens linjär, homogen ODE med konstanta koefficienter, Andra ordningens linjär, homogen  ODE, Eulers ODE.  Del av: 3.7: 1, 11; 18.5: 1, 7.
 Matlab, lab5 To 6/12
Ordinära differentialekvationer. Programskalet min_ode.m


        -"-  
18.6. Inhomogena linjära ODE (ej sid 1018-1020). Del av: 18.6: 5.
          6
Ti 11/12
18.6. Inhomogena linjära ODE (ej sid 1018-1020); fortsättning. Del av: 18.6: 5.

On 12/12 4.9-4.10. Taylorutveckling. Användning av Taylorutveckling. Del av: 4.9: 9; 4.10: 5, 19, 25, 27.
 Matlab, lab6 To 13/12
System av ordinära differentialekvationer


        -"-
9.6, 9.7. Tillämpningar av Maclaurin- och Taylorutveckling. Del av: 9.6: 7, 23; 9.7: 15, 23.
          7
Ti 18/12
             -"-                 -"-               -"-

On 19/12
9.1-9.3.
9.4-9.5, 9.9 (läs igenom).
Serier, rot- och kvot-kriteriet.
Absolutkonvergens och betingad konvergens, potensserier, Fourierserier.
Del av: 9.1:1,5, 21; 9.2:1; 9.3:1
Del av:  
9.4: 5, 9; 9.5: 7.
 Matlab, extra redovisningstillfälle
To 20/12
Symboliska beräkningar i analys med Matlab (frivillig, ingen redovisning)

OBS: Idag sista dag anmälan tenta 16/1, 2019.
        -"- På SI gjordes väl genomgång av förra årets tenta:  TMV137-170111.pdf, lösning TMV137-170111-losn.pdf
så vi fortsätter med serier.            

              -"-
Diverse exempel på serier.

             -"-
              8Självverksamhet
Tentamen
16/01-2019 fm J 24/04-2019 em J 19/08-2019 fm J
OBS: Glöm ej att anmäla er till tentan
samt kolla t ex Studieportalen i god tid för ev. ändringar.


Rekommenderade övningsuppgifter

Läsvecka Dag Demo på övning Uppgifter
         1
Ti 6/11
Del av: 5.1: 9, 19.
5.1: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 31, 33;  5.2: 3, 5, 17.

On 7/11  Del av: 5.4: 11, 42. 5.3: 1, 3, 7, 9, 11;  5.4: 1, 3, 9, 21, 25;
         2Ti 13/11
Del av: 5.5: 16, 49;  5.6: 39.  5.5: 3, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 41;  5.6: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 35.

On 14/11
Del av: 5.7: 15;  6.1: 1;  6.2: 19. 5.7: 3, 11, 19; 6.1: 3, 5, 9, 11, 13, 17, 33; 6.23, 5, 7, 15, 21.
         3Ti 20/11
Del av: 6.3: 3, 49.  6.3: 1, 7, 9, 17, 29, 33, 47.

On 21/11
Del av: 6.5: 15, 3 + Dugga1, andra timmen, 16.15-17.  6.5: 1, 5, 7, 9, 18, 23, 31, 37, 41.
         4
Ti 27/11
Del av: 7.1: 9; 7.2: 5.   7.1: 1, 3, 7,11, 13, 14; 7.2: 1, 7, 9, 11.

On 28/11
Del av: 7.3: 15; 7.4: 7; 7.6: 7.
7.3: 1, 3, 9, 15 (RA ed.9: 17), 21 (RA ed. 9: 23), 27 ,(RA ed. 9: 29) 29 (RA ed. 9: 31); 7.4: 3, 5, 9; 7.6: 1, 3, 5, 6, 8, 9.
         5
Ti 4/12
Del av: 6.6: 5; 8.2: 11, 15. 6.6: 7; 8.2: 1, 3, 4, 5, 7, 9; 8.3: 1, 3, 7, 9,

On 5/12
Del av: 8.3: 11, 18.3: Skissera riktningsfältet för y'= x+y (jämför fig. 17.1, s. 947). + Dugga2, andra timmen, 16.15-17.  8.3: 17, 19; 8.4: 1, 3, 5, 9, 11; 2.10: 29, 41; 18.1: 3, 5, 7, 9.
         6
Ti 11/12
Del av: 7.9: 19.  7.9: 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 27, 28; 3.7: 3, 5, 9, 13,15, 25; 18.5: 1- 13 (udda), 14, 15. 

On 12/12
Del av: 18.6: 11.
18.6: 1, 3, 4, 9, 10, 11; 4.9: 7, 15; 4.10: 1, 3, 7, 9, 15, 21, 23. 
         7
Ti 18/12
Del av: 9.6: 6, 9; 9.7: 15, 23. 9.6: 1 - 29 (udda), 33, 35; 9.7: 25, 27. 

On 19/12
Del av: 9.1: 17; 9.4: 3;  9.5: 3 + Dugga3, andra timmen, 16.15-17.  9.1: 19, 25; 9.2: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21; 9.3: 3 - 25 (udda); 9.4: 1-11 (udda); 9.5: 1- 7 (udda). 

Studieresurser

Datorlaborationer

Länk till sidan med allt Matlabmaterial för kursen finns här.

Referenslitteratur för Matlab:

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Bonuspoäng för duggor fås genom att resutatet för varje dugga ( tre st i kursen; se övningsplaneringen på kurshemsidan) som består av tre deluppgifter som kan ge maximalt två poäng vardera (och alltså sex poäng maximalt per dugga), adderas för de tre duggorna och summan divideras med sex och avrundas uppåt till närmsta heltal; detta blir bonus för duggorna i kursen och den bonusen är alltså maximalt tre bonuspoäng för duggorna.

Inlämningsuppgifterna är också tre med tre deluppgifter som bedöms på samma vis som duggorna men inlämningsuppgifternas totalsumma divíderas ej med sex utan tolv så att maximal bonuspoäng för inlämningsuppgifterna efter avrundning uppåt till närmsta heltal blir två.

Dessutom ger deltagande i fem SI-pass av sju möjliga (vilket nu blir svårt för VV/SB-studenter och dessutom krockar förmodligen passens tider med dessa studenters övriga verksamheter) en bonuspoäng.

Detta gör att maximal möjlig bonus på kursen är sex bonuspoäng. Dessa erhållna bonuspoäng är giltiga under studieårets tentor - huvudtentan och de två omtentorna - men inte senare.

Inlämningsuppgift1 ligger ju ute under Dokument i vänsterlkolumnen. Inlämningsuppgift2 kommer att läggas ut nu på söndag 25/11 och Inlämningsuppgift3 söndagen därpå; 2/12.

Senaste tid för inlämning är:

Inlämningsuppgift1: 24.00, söndag 2/12,
Inlämningsuppgift2: 24.00, söndag 9/12,
Inlämningsuppgift3: 24.00, söndag 16/12.

Inlämningarna görs antingen via ping-pong (finns i vänsterkolumnen under Innehåll) som en pdf-fil (eventuella foton ska göras om till pdf-fil; annars beaktas inte inlämningen) eller som ett pappers dokument (på ngn föreläsning/övning).

Examination

[Här anges hur kursen examineras inklusive alla obligatoriska moment och vilka betygsgränser som gäller, samt vilka hjälpmedel som är tillåtna. Ange alla (också frivilliga) moment som bidrar till examinationen.]

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: 

Gamla tentor

TMV137-190116.pdf, lösning TMV137-190116-losn.pdf,
TMV137-180820.pdf,
TMV137-180404.pdf,
TMV137-180110.pdf, lösning TMV137-180110-losn.pdf.
TMV137-170814.pdf,
TMV137-170410.pdf,
TMV137-170111.pdf, lösning TMV137-170111-losn.pdf.
TMV137-160815.pdf,
TMV137-160404.pdf,
TMV137-160113.pdf, lösning TMV137-160113-losn.pdf.
TMV137-150817.pdf, lösning TMV137-150817-losn.pdf.
TMV137-150413.pdf, lösning TMV137-150413-losn.pdf.
TMV137-150114.pdf, lösning TMV137-150114-losn.pdf.
TMV137-140829.pdf, lösning TMV137-140829-losn.pdf.
TMV137-140425.pdf, lösning TMV137-140425-losn.pdf.
TMV137-131218.pdf, lösning TMV137-131218-losn.pdf.
TMV137-130830.pdf, lösning TMV137-130830-losn.pdf.
TMV137-130405.pdf, lösning TMV137-130405-losn.pdf.
TMV137-121219.pdf, lösning TMV136-121219-losn.pdf.
TMV136-120831.pdf, lösning TMV136-120831-losn.pdf.
TMV136-120413.pdf, lösning TMV136-120413-losn.pdf.
TMV136-111214.pdf, lösning TMV136-111214-losn.pdf.
TMV136-110826.pdf, lösning TMV136-110826-losn.pdf.
TMV136-110429.pdf, lösning TMV136-110429-losn.pdf.
TMV136-101215.pdf, lösning TMV136-101215-losn.pdf.

tenta 100827, lösning
tenta 100409, lösning
tenta 091217, lösning
tenta 090821, lösning
tenta 090417, lösning
tenta 081219, lösning
tenta 080822, lösning
tenta 080329, lösning
tenta 071221, lösning
tenta 070824, lösning
tenta 070414 (med lösningsförslag (på baksidan)).
tenta 061222, lösning
tenta 060825
tenta 060422
tenta 051217
tenta 051217, lösning